Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Praca hybrydowa to popularny model w licznych organizacjach i instytucjach, który pozostał na rynku po pandemii koronawirusa. Swobodny wybór między pracą w biurze a pracą zdalną to już niemal norma, która zachęca do rekrutacji pracowników ceniących niezależność.

motywowac zespol hybrydowy

Jak zadbać o sprawne i efektywne funkcjonowanie zespołu pracującego na odległość? Oto krótki poradnik!

Skuteczne metody motywowania pracowników

Zarządzanie zespołem hybrydowym to wyzwanie, do którego należy odpowiednio się przygotować. Menedżerowie mają do dyspozycji szereg rozwiązań, które mogą korzystnie wpłynąć na efektywność pracy rozproszonego zespołu, którego członkowie pracują z różnych miejsc.

Z jednej strony liczy się tutaj właściwy dobór kadr i ich kompetencji, a także działanie w zgodzie z misją i wartościami organizacji. Z drugiej – kultura organizacyjna, dzięki której można wspierać rozwój podwładnych i samodzielność na danym stanowisku.

Dowiedz się więcej na szkoleniach z zarządzania zespołem: https://szkolenia.certes.pl/szkolenia/zarzadzanie-zespolem/

Jeśli w zarządzaniu zespołem zabraknie odpowiedniej motywacji, można przypadkowo doprowadzić do odizolowania pracownika i braku inicjatywy z jego strony. Choćby z tego powodu warto zaproponować osobom kierującym pracami zespołów specjalne szkolenie z motywacji pracowników.

 

Najskuteczniejsze metody motywacyjne uwzględniają:

  • ustalenie wspólnego celu całej firmy (musi to być cel realny, mierzalny w czasie, precyzyjny, ale i motywujący, atrakcyjny dla pracownika). Dzięki temu członkowie zespołu wiedzą, po co pracują w przedsiębiorstwie,
  • klarowną i otwartą komunikację – w przypadku pracy hybrydowej jest wyjątkowo ważna, ponieważ nawet mimo pracy zdalnej wszyscy powinni być na bieżąco ze wszystkimi istotnymi informacjami. Brak komunikacji lub jej niska jakość rodzi nieufność do firmy i kadry zarządzającej,
  • nacisk na samodzielność i odpowiedzialność pracowników – zminimalizowanie mikrozarządzania na rzecz wspierania rozwoju pracowników to klucz do sukcesu w zespole hybrydowym. Jeśli pracownik będzie mógł samodzielnie podejmować odpowiedzialne decyzje, z pewnością lepiej zidentyfikuje się z firmą i będzie bardziej wydajny,
  • dopuszczanie marginesu błędu – empatyczne zarządzanie zespołem hybrydowym oznacza zrozumienie, że praca z ludźmi wiąże się z ryzykiem błędów i zakłada naukę na tych błędach. Wspólna praca nad eliminowaniem niedociągnięć i słabości wzmacnia relacje w zespole.

To oczywiście tylko niektóre, ale jednocześnie najpopularniejsze metody motywowania pracowników w zespole hybrydowym i podnoszenia jego efektywności.

Przed wdrożeniem konkretnego rozwiązania warto rozeznać się w potrzebach i możliwościach pracowników, a dopiero później skorzystać ze wskazówek poruszonych na szkoleniu z motywacji pracowników.

 

Wpływ pozytywnej atmosfery pracy na wyniki zespołu

Nie od dziś wiadomo, że pozytywna i przyjazna atmosfera pracy istotnie wpływa na zmniejszenie rotacji pracowników i zwiększa ich efektywność – choćby przez mniejszą liczbę zwolnień chorobowych czy innych nieobecności.

Poza tym to ważny element budowania pozytywnego wizerunku całej organizacji, do którego chętnie dołączają specjaliści o wysokich kwalifikacjach.

Ta sama zasada dotyczy zarządzania zespołem, który pracuje w trybie hybrydowym. Jeśli jako menedżer nie zadbasz o to profilaktycznie, trudno będzie Ci osiągnąć równowagę w zespole i satysfakcję każdego z jego członków. Tym samym wyniki całej firmy mogą stanąć pod znakiem zapytania.

Regularne spotkania (również integracyjne), otwartość, życzliwość i empatia, dostępność przełożonego i wzajemna pomoc to elementy, o których usłyszysz na każdym szkoleniu z motywacji pracowników.

WhitePress Prawa