Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Sprężarkownia
Sprężarkownia to specjalistycznie wydzielone pomieszczenie, w którym pracują sprężarki. W jaki sposób podejść prawidłowo do rozstawienia urządzeń i do aspektów organizacyjnych, aby ograniczyć problemy techniczne i po prostu zwiększyć komfort eksploatacji kompresorów?

 

 

 

 

 

 

Prawidłowa organizacja przestrzeni roboczej dla sprężarek

Im lepszy dostęp do sprężarek w obiekcie komercyjnym, tym lepiej, ponieważ to szansa na przyśpieszenie serwisu. Nie zaleca się ustawiania urządzeń bezpośrednio przy ścianie. Minimalna odległość sprężarki od innych urządzeń i najlepiej od ścian to jeden metr. Najlepiej nie instalować sprężarek powietrza przy źródłach ciepła i w pomieszczeniach bez prawidłowej wentylacji, zabrudzonych, ponieważ to grozi wnikaniem zanieczyszczeń do wrażliwego układu.

 

Przyda się optymalizacja techniczna pomieszczenia

W zależności od wielkości kompresora przyda się wzmocnienie podłogi. Duża waga urządzenia może z czasem przełożyć się na pęknięcia niezabezpieczonej powierzchni. Z tego powodu w sprężarkowniach występują podłogi uwzględniające przenoszenie bardzo dużych obciążeń. Standardowe wyposażenie sprężarkowni to gaśnice i środki ochrony osobistej. Pracownicy przed wejściem do pomieszczenia powinni założyć ochraniacze słuchu, ponieważ niektóre sprężarki pracują głośno, powyżej 90 dB, a to już wartość na granicy szkodliwości zdrowotnej. Dobra praktyka to posługiwanie się drzwiami przesuwnymi, albo poszerzonymi w celu łatwego wystawiania urządzeń, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

 

O co trzeba zadbać w sprężarkowni?

  • o odpowiednią utylizację i wcześniejsze oczyszczenie kondensatu zgodną z aktualnymi normami prawnymi,
  • o system wentylacji i usuwanie zanieczyszczeń,
  • o ułatwienie dostępu do urządzeń, najlepiej nie zastawiać pomieszczenia,
  • o środki ochrony osobistej i dopełnienie norm BHP,
  • zachowanie właściwej temperatury roboczej. Proste rozwiązanie to inwestycja w regulowane źródła ciepła przydatne szczególnie w sezonie jesienno-zimowym.

 

Możliwość zamówienia projektu u specjalistów

Projekt oraz wdrożenie sprężarkowni można zlecić wyspecjalizowanym podmiotom, które dodatkowo dostarczają całą sieć sprężonego powietrza zgodną ze specyfiką prowadzonej działalności. Sprężarkownie wprowadza się powszechnie do serwisów samochodowych, w szpitalach, w zakładach produkcyjnych, sektorze spożywczym i farmaceutycznym. Warto również zostawić trochę miejsca na ewentualną modernizację. Niektórzy przedsiębiorcy dla zwiększenia bezpieczeństwa i płynności decydują się na utrzymanie sprężarki zapasowej, awaryjnej możliwej do szybkiego podłączenia w razie wystąpienia poważniejszych problemów z podstawowym modelem roboczym. To rozsądna praktyka wpływająca pozytywnie na finanse zakładu.

 

Na zakończenie

Sprężarkownia spełniająca wysokie standardy BHP i z ułatwionym dostępem serwisowym to właściwie obowiązkowa część przedsiębiorstwa posługującego się sprężonym powietrzem, chociażby do zasilania urządzeń pneumatycznych. Najlepiej zlecić projekt specjalistom, którzy uwzględnią aktualne normy prawne oraz środowiskowe.

 

Dlaczego produkcja potrzebuje różnorodności?

Czym różni się przejęcie od fuzji? Zobacz różnice pomiędzy procedurami, a także najważniejsze kwestie w przypadku fuzji i w przypadku przejęcia

WhitePress Prawa