Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

prawnik
Do prawnika zazwyczaj udajemy się w momencie, gdy mamy jakiś problem związany z daną dziedziną prawa. Czasami dotyczy on pisma administracyjnego czy skarbowego, jednak w niektórych przypadkach zgłaszamy się o pomoc ze znacznie poważniejszą sprawą. Nierzadko musimy poruszać tematy trudne, które budzą w nas poczucie wstydu czy niepokoju. Jak rozmawiać o tym z prawnikiem?

 

 

 

 

Tajemnica zawodowa

Na początek warto uświadomić sobie, że każdy prawnik zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej. W praktyce oznacza to, że słowa, które padną z ust klienta, nie mogą zostać powtórzone (chyba że za jego zgodą, na drodze negocjacji czy na sali sądowej). Niemniej jednak radca prawny z Gdańska czy adwokat nie ma prawa ujawniać kwestii, które podczas rozmowy poruszy klient. Nie trzeba się więc obawiać, że przekazane wiadomości wpadną w niepowołane ręce. Ponadto, tajemnica zawodowa obejmuje każdą kwestię, związaną z każdą dziedziną prawa. Dlatego też, prawnik zobowiązany jest do poufności.

 

Wszystko, co musi wiedzieć prawnik

Klientom często wydaje się, że prawnik potrzebuje jedynie wybiórczych informacji, aby sporządzić pismo czy ustalić linię obrony. Tymczasem w rzeczywistości jest zupełnie inaczej - prawnik musi mieć szeroką wiedzę na temat zaistniałego problemu, bowiem w przeciwnym razie nie będzie w stanie nam pomóc. Czasami nieistotny szczegół może okazać się przeważający w danej sprawie. Stąd też klient nie powinien nic ukrywać przed prawnikiem, do którego zgłasza się z danym problemem. Bez względu na to, czy przedmiotem sprawy jest oddłużanie, rozwód czy upadłość konsumencka, klient musi powiedzieć prawnikowi wszystko. Oczywiście, niektóre kwestie mogą być wstydliwe bądź nawet gorszące, jednak warto mieć na uwadze, że prawnik nie ocenia postawy klienta, nie poucza go ani nie udziela mu porad. Nie jest również psychologiem, którego zadaniem byłoby postawienie diagnozy. Wręcz przeciwnie - prawnik skupia się wyłącznie na stanie rzeczy, a nie na postawie klienta.

 

Po stronie klienta

Podstawowym obowiązkiem prawnika jest stać po stronie klienta, działając w jego interesie. Dlatego też nie musimy obawiać się, że specjalista, poznając całą prawdę, nie będzie chciał z nami współpracować. Taka sytuacja może mieć miejsce jedynie w przypadku, gdy następuje tak zwany konflikt interesów, jednak dzieje się tak niezwykle rzadko. Pamiętajmy też, że ostateczne decyzje podejmuje zawsze klient, zatem prawnik nie może działać niezgodnie z jego wolą, nawet jeśli obiektywnie decyzja klienta nie jest słuszna. 

 

Rodzaje spółek kapitałowych - jaka jest najlepsza?

Czym różni się przejęcie od fuzji? Zobacz różnice pomiędzy procedurami, a także najważniejsze kwestie w przypadku fuzji i w przypadku przejęcia