Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Działalność nierejestrowana (nieewidencjonowana) często jest nazywana „firmą na próbę”. Nie podlega rejestracji w CEDIG czy US, nie oznacza to jednak, że w jej ramach nie musisz rozliczać swoich zarobków. W artykule wyjaśniamy, jak należy rozliczyć podatek dochodowy, jeśli prowadzisz działalność nierejestrowaną.

 

rozliczać z organami podatkowymi działalność nierejestrowaną

Przychody w ramach działalności nieewidencjonowanej rozliczasz na formularzu PIT-36, w którym znajduje się dodatkowa rubryka „działalność nierejestrowana”. Wykazujesz w niej przychody, koszty, dochód oraz należny podatek. Prowadzenie takiej działalności nie wyklucza możliwości wspólnego rozliczania PIT-u przez małżonków. Poza tym pamiętaj, że przychody w ramach umów zleceń lub o dzieło (czyli działalności wykonywanej osobiście) to odrębna kategoria przychodów.

 

Jak obliczyć przychód z działalności nierejestrowanej na potrzeby rozliczenia PIT-u?

W ramach działalności nierejestrowanej masz obowiązek prowadzenia rzetelnej i czytelnej ewidencji sprzedaży. Dzięki temu na bieżąco kontrolujesz, ile jeszcze możesz zarobić, aby nie przekroczyć miesięcznego limitu przychodu (czyli 50% minimalnego wynagrodzenia w danym roku podatkowym). Jednak sposób podliczania przychodów na potrzeby ewidencji sprzedaży różni się nieco od podliczania go w celu ustalenia kwoty podlegającej opodatkowaniu.

W zeznaniu rocznym uwzględniasz tylko te pieniądze i wartości pieniężne, które faktycznie otrzymałeś w danym roku kalendarzowym[1]. Dla przykładu: 28 grudnia 2022 sprzedałeś za 100 zł ręcznie robioną figurkę, co potwierdza wpis do ewidencji sprzedaży. Pieniądze za przedmiot otrzymałeś jednak 2 stycznia 2023. Oznacza to, że to 100 zł przychodu:

  • wlicza się do Twojego miesięcznego limitu sprzedaży w grudniu 2022,
  • nie wlicza się do Twojego rocznego przychodu w 2022, ale dopiero w 2023.

W wyliczeniach tego typu pomóc Ci może księgowa Wrocław. 

https://biuro-ksiegowe-liber.pl 

 

Co zrobić, żeby odliczyć koszty uzyskania przychodu w ramach działalności nierejestrowanej?

Masz prawo pomniejszych kwotę przychodu o wartość poniesionych kosztów. Faktury za usługi czy surowce nie zmniejszają Twoich miesięcznych przychodów, ale już roczne tak. Dlatego przechowuj wszystkie faktury kosztowe wystawione na Twoje imię i nazwisko, a sumę kosztów zmniejszających przychód z działalności nieewidencjonowanej wpisz do odpowiedniej rubryki w zeznaniu podatkowym.

 

Czy osoba prowadząca działalność nierejestrowaną musi być czynnym podatnikiem VAT?

Jeśli prowadzisz działalność nierejestrowaną, Twoja sprzedaż na pewno nie przekroczy kwoty 200 tys. zł rocznie. Z tego powodu przysługuje Ci prawo do zwolnienia z VAT i możesz wystawiać swoim kontrahentom faktury bez VAT. Pamiętaj jednak, że sprzedając pewne towary i świadcząc określone usługi oraz nie posiadając siedziby działalności w Polsce, automatycznie stajesz się czynnym podatnikiem VAT. Sprawia to chociażby, że masz obowiązek uzyskania numeru NIP, prowadzenia rejestru sprzedaży i zakupów oraz rozliczania się z urzędem skarbowym. Jeśli zastanawiasz się, czy ta kwestia Cię dotyczy, możesz skonsultować się z urzędnikiem albo profesjonalnym biurem rachunkowym.

Potrzebujesz wsparcia? Sięgnij po biuro rachunkowe dla działalności gospodarczej!

 

Źródła:

[1] https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00115. [dostęp online: 24.04.2023].

WhitePress Prawa