Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

rozliczenia
Wielu Polaków prowadzi w Niemczech działalność gospodarczą, co wymaga rozliczenia podatkowego tak samo, jak w przypadku zatrudnienia u pracodawcy. Z artykułu dowiesz się, co należy zrobić przed złożeniem deklaracji podatkowej oraz jakie są możliwości rozliczenia.

 

 

 

 

 

 

Gewerbe - termin rozliczenia

Rozliczenie działalności w ramach Gewerbe jest obligatoryjne. Na każdą osobę, która posiada taką firmę nałożony jest obowiązek o nazwie Pflichtveranlagung. Ostatecznym terminem na rozliczenie podatku dochodowego (Einkommensteuererklärung) oraz podatku VAT (Umsatzsteuererklärung) upływa wraz z 31 lipca każdego roku.

Osoby, które prowadzą Gewerbe i pozostają w związku małżeńskim mogą skorzystać z jednego z dwóch sposobów na rozliczenie:

  • Einzelveranlagung - rozliczenie w pojedynkę (rozlicza się wyłącznie podatnik),
  • Zusammenveranlagung - rozliczenie wspólnie z małżonkiem/małżonką

Należy pamiętać, że wspólnie można dokonać tylko rozliczenia z podatku dochodowego. Dla podatku VAT obowiązuje rozliczenie indywidualne.

 

Wspólne rozliczenie Gewerbe

Wspólne rozliczenie Gewerbe jest możliwe, nawet jeśli małżonek nie prowadzący działalności, nigdy nie przebywał na terenie Niemiec. W przypadku wspólnego rozliczenia, małżonków składają tylko jedną, wspólną deklarację podatkową, która następnie jest rozpatrywana przez urząd. We wspólnym rozliczeniu uwzględnia się dochody obu małżonków w ramach Splittingtarif, czyli taryfy wspólnego opodatkowania małżonków). Z tej ulgi mogą skorzystać w wielu przypadkach także osoby owdowiałe i rozwiedzione, jeśli w dniu zgonu małżonka były spełnione wszystkie warunki wspólnego rozliczenia. Podobna sytuacja, czyli możliwość skorzystania z Splittingtarif, ma miejsce, kiedy podatnik po rozwodzie ponownie zawrze związek małżeński w tym samym roku podatkowym.

Wspólne rozliczenie podatku dochodowego jest korzystne z punktu widzenia finansowego, jeśli drugi małżonek osiągnął niski dochód. Wynika to z obowiązującej w Niemczech progresywnej stawki podatkowej.

W roku podatkowym 2020 kwota wolna od podatku wynosiła 9.408 euro, zatem dla kwota dla wspólnego rozliczenia wynosi 18.816 euro. Jeśli dochody obu małżonków nie przekroczą tej sumy, będą zwolnieni z podatku dochodowego.

 

Dokumenty do rozliczenia Gewerbe

Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji związanej z posiadaniem Gewerbe. Dokumenty księgowe i rachunkowe powinny być przechowywane nawet przez 10 lat, ponieważ będą niezbędne w razie kontroli urzędu skarbowego.

W razie utraty dokumentów, trzeba postarać się o duplikat lub wydanie Eigenbeleg, czyli druku, który poświadcza koszty związane z prowadzeniem Gewerbe. Musi on zawierać m.in. datę wystawienia rachunku, dane wystawcy, nazwę i adres firmy, oraz wysokość rachunku i kwotę podatku VAT.

Obowiązek gromadzenia dokumentacji jest nałożony na każdą niemiecką firmę, więc teoretycznie przedsiębiorca nie powinien mieć trudności w uzyskaniu kopii rachunków nawet od firmy, która przestała istnieć, np. w wyniku bankructwa.

Co zyskuje firma dzięki systemowi CRM?

Kobieta (wygodnie) pracująca Jak wybrać damski strój roboczy?

WhitePress Prawa