Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

charles forerunner 3fpxt37x6uq unsplash
RCP to system opierający się o konkretne dane. Ewidencja czasu pracy stanowi papierowy lub elektroniczny dokument. Każdy pracodawca zobowiązany jest do jego przechowywania przez okres dziesięciu lat. Warto wiedzieć, w jaki sposób prawidłowo tworzyć RCP.

 

 

 

 

 

Outsourcing

Zbieranie i analizowanie danych dotyczących czasy pracy można zlecić podmiotowi zewnętrznemu. Outsourcerzy wykorzystują bowiem nowoczesny system RCP, należący do autorskiej platformy Asistar. Moduł dostosowany jest do obowiązujących przepisów prawa pracy. Narzędzie opiera się na mechanizmie automatycznego przetwarzania danych. Jego obsługa nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji. Użytkownikami systemu są pracownicy, kadra menadżerska oraz administratorzy HR. Każdy pracodawca może ustalić dostęp do RCP dla poszczególnych sektorów. RCP tworzy sześć modułów. System odpowiada ponadto za dokładną weryfikację poprawności wprowadzanych danych w oparciu o kryterium zgodności z prawem planu pracy lub wymóg zachowania odpowiedniej ilości godzin odpoczynku. Moduł zapewnia dostęp do zgromadzonych na temat pracowników informacji. RCP automatyzuje również przygotowanie planów pracy z uwzględnieniem wszelkich ograniczeń związanych z obowiązującymi przepisami. System przygotowuje również niezbędne raporty na podstawie zgromadzonej dokumentacji. Rozliczanie czasu pracy stanowi usługę zaliczaną do outosourcingu kadr. Współpraca z podmiotem zewnętrznym może również obejmować obsługę działu płac. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej https://www.ca-staff.eu/en/payroll-outsourcing.

 

Audyt

Chcąc zweryfikować działania związane z rozliczaniem czasu pracy zatrudnionych w firmie osób, można zlecić przeprowadzenie kontroli kadr. Analiza pozwala bowiem wykryć ewentualne nieprawidłowości oraz wdrożyć rozwiązania usprawniające zaobserwowane dysfunkcje. Audyt stanowi formę rzetelnej i merytorycznej oceny. Dzięki niemu można zoptymalizować system rozliczania czasu pracy. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej  https://www.ca-staff.eu/en/services/personnel-outsourcing.

Rozliczane czasu pracy warto zlecić profesjonalnym firmom outsourcingowym. Korzystają  one bowiem  z nowoczesnych systemów, usprawniających działania w tym sektorze.