Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Po zmarłych bliskich można odziedziczyć nie tylko nieruchomość, oszczędności, czy cenne przedmioty, ale również długi. Niestety, czasem spadkobiercy nawet nie wiedzą o zadłużeniu aż do momentu śmierci osoby z rodziny. Chcesz wiedzieć, jak nie spłacać długów po zmarłym? Przeczytaj ten tekst!

 
blogger 2838945 1280

Kto dziedziczy długi po zmarłym?

Spadek dziedziczy się po zmarłym na podstawie testamentu lub - w przypadku jego braku - na podstawie zapisów kodeksu cywilnego. Niestety, zadłużenie zmarłego wchodzi również w skład masy spadkowej i podlega dokładnie tym samym zasadom. Spadek, razem z długami w pierwszej kolejności dziedziczą więc zwykle mąż lub żona oraz dzieci. W dalszej kolejności do dziedziczenia uprawnieni są dalsi zstępni, czyli wnuki i prawnuki. 

Jeśli osoba zmarła nie pozostawiła małżonka ani zstępnych, spadek dziedziczą rodzice oraz rodzeństwo. Dotyczy to również długów, które nie mogą zostać wyłączone z całości masy spadkowej. Istnieją jednak możliwości, aby uniknąć spłacania długów po zmarłej osobie z rodziny. 

 

Odrzucenie spadku - sposób na uniknięcie długów

Jest kilka możliwości, które pozwalają uchronić się przed spłatą długów zmarłego. Najbardziej oczywistą jest po prostu odrzucenie spadku w całości. Jest to często najlepsza opcja, zwłaszcza gdy długi zmarłego przewyższają jego majątek. Na odrzucenie spadku spadkobierca ma 6 miesięcy czasu od chwili śmierci zmarłej osoby. 

Należy przy tym pamiętać, że odrzucenie spadku nie anuluje całkowicie długów zmarłego. Przechodzą one na kolejnych spadkobierców. Jeśli więc osoba odrzucająca spadek ma niepełnoletnie dzieci, powinna to zrobić też w ich imieniu. Dopiero gdy wszyscy spadkobiercy odrzucą spadek zmarłego (wraz z długami), przejdzie on na gminę lub Skarb Państwa.

 

Jak złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku?

Oświadczenie o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub u notariusza. Warto wiedzieć, że takie oświadczenie dopuszczalne jest nie tylko w formie pisemnej, ale również ustnej. Może zostać złożone przez pełnomocnika. W takim przypadku pełnomocnictwo musi być potwierdzone w formie pisemnej z podpisem poświadczonym urzędowo. 

 

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza a długi

Inną możliwością jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W tej sytuacji spadkobierca wprawdzie dziedziczy długi zmarłego, ale tylko do wysokości wartości majątku. Nie musi więc spłacać ich z własnych środków. W celu przyjęcia spadku wraz z dobrodziejstwem inwentarza można złożyć oświadczenie przed notariuszem lub sądem. 

Zastanawiasz się nad tym, czy przyjąć spadek? Doświadczony prawnik Poznań pomoże Ci rozpatrzyć tę sprawę i podjąć odpowiednią decyzję. Warto zgłosić się do Kancelarii Stypuła, której nieobce jest prawo spadkowe. Pracują tam adwokaci i radcy prawni z ogromnym doświadczeniem w prowadzeniu tego typu spraw. Zapraszamy też na porady prawne w Poznaniu lub Obornikach - mamy dwie lokalizacje.

WhitePress Prawa