Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Aby odnieść sukces w biznesie, trzeba być otwartym na nowe sposoby myślenia i działania. Edukacja indywidualna, taka jak mentoring, może pomóc przedsiębiorcy w rozwoju nieszablonowego podejścia do biznesu i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia celów. Wybierając mentoring biznesowy jako formę rozwoju ważne jest, by zaangażować dobrego mentora, który dzięki wiedzy i swoim doświadczeniom pokaże przedsiębiorcy to, czego on sam nie widzi, a co stanowi klucz do sukcesu jego firmy.

 

Czym jest mentoring biznesowy?

Mentoring biznesowy to forma mentoringu koncentrująca się na rozwoju zawodowym i biznesowym mentee (osoby mentorowanej). Mentor dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem i pomaga mentee w rozwijaniu umiejętności niezbędnych do prowadzenia i rozwoju biznesu. Mentoring biznesowy może obejmować różne obszary, takie jak zarządzanie przedsiębiorstwem, finanse, marketing, delegowanie i egzekwowanie zadań, ale przede wszystkim rozwój umiejętności interpersonalnych, które stoją za sukcesem największych firm.

 

Zalety współpracy z mentorem biznesowym

Dobry mentor biznesowy to nieoceniona pomoc w rozwoju firmy. Największą wartością współpracy z mentorami biznesowymi jest możliwość dostępu do wiedzy i doświadczeń mentora i wszystkich jego dotychczasowych mentees (osób mentorowanych). Oznacza to, że mentor biznesowy zbiera historie doświadczeń przedsiębiorców, z którymi do tej pory współpracował i może podzielić się wiedzą wynikającą z doświadczeń, które nie są przykładami stworzonymi na potrzeby akademickie, tylko realnymi sytuacjami biznesowymi, które wymagały podjęcia konkretnych decyzji, w których mentor uczestniczył jako doradca.

Nie od dziś wiadomo, że kluczem do rozwoju przedsiębiorcy jest możliwość obcowania z innymi przedsiębiorcami, co znacząco poszerza świadomość biznesową przedsiębiorcy, który szuka rozwoju dla siebie i swojej firmy. Dzięki relacji z mentorem biznesowym przedsiębiorca w krótkim czasie otrzymuje informacje, na których zdobywanie musiałby poświęcić mnóstwo czasu spotykając się z przedstawicielami innych firm.

 

Jak mentor biznesowy pomaga w rozwoju firmy?

Mentor wspiera dokładnie w tym, czego w danym momencie przedsiębiorca potrzebuje – czasami jest to uzupełnienie wiedzy, innym razem doskonalenie umiejętności, a najczęściej – pogłębianie świadomości biznesowej przedsiębiorcy, by w przyszłości był on w stanie prowadzić swój biznes lepiej niż przed przystąpieniem do procesu mentoringowego.

Wskazówki mentora są sprofilowane do osobowości i potencjału przedsiębiorcy, możliwości finansowych jego firmy, a także aktualnych realiów gospodarczych. Oznacza to, że mentor dostarczając mentee informacji bierze pod uwagę wszystkie czynniki, od których zależy powodzenie biznesu – osoba przedsiębiorcy, otoczenie wewnętrzne (firma) i otoczenie zewnętrzne (rynek). Dzięki tak rozbudowanemu spojrzeniu na rzeczywistość mentor pomaga przedsiębiorcy podejmować trafne decyzje biznesowe, rozwiązywać problemy, a także nie tworzyć tych samych problemów w przyszłości.

Podczas współpracy z mentorem przedsiębiorca zyskuje doradcę biznesowego – realną pomoc w rozwiązywaniu problemów, z którymi przedsiębiorca spotyka się prowadząc biznes. Możliwość konsultacji danej sytuacji biznesowej z osobą, której świadomość biznesowa jest szersza niż przedsiębiorcy, który musi podjąć decyzję, pozwala przedsiębiorcy wziąć pod uwagę więcej czynników, co z czasem prowadzi do podejmowania przez niego lepszych decyzji biznesowych.

Przedsiębiorca korzystający z mentoringu ma także dostęp do sieci biznesowej mentora. Możliwość nawiązywania kontaktów z innymi przedsiębiorcami za pośrednictwem mentora pozwala szybciej rozwijać biznes.

Do najważniejszych zalet długofalowej relacji mentoringowej można zaliczyć uzyskanie od mentora wsparcia emocjonalnego. Mentor może motywować przedsiębiorcę do osiągania celów i rozwoju swojego biznesu w kierunku zgodnym nie tylko z celami przedsiębiorcy, ale także z jego wewnętrznymi wartościami.

 

Ile trwa mentoring biznesowy?

Czas trwania mentoringu zależy od celów i potrzeb osoby mentorowanej oraz od tego, ile czasu mentor i mentee są w stanie przeznaczyć na spotkania i pracę indywidualną pomiędzy sesjami mentoringowymi w danym miesiącu.

Proces mentoringowy może trwać od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy w zależności od stopnia zaawansowania mentee i jego zdolności do przyswajania informacji. Ważne, aby mentee i mentor regularnie oceniali postępy i zmieniali plan mentoringu, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Warto pamiętać, że mentoring biznesowy to proces wymagający zaangażowania i pracy zarówno od osoby mentorowanej, jak i od mentora. Aby osiągnąć pożądane rezultaty, mentee musi być gotowy na pracę nad swoim rozwojem i na aktywne uczestnictwo w procesie mentoringu.

 

Poszukaj dobrego mentora biznesowego!

Jeśli prowadzisz firmę i zatrudniasz pracowników, to mentor biznesowy pomoże Ci w rozwoju kompetencji przywódczych. Razem stworzycie strategię biznesową dla Twojej firmy, czyli realny plan działania, który pomoże Ci utrzymać obrany kurs rozwoju. Mentor będzie Cię motywował do dalszego rozwoju, a jego doświadczenie pomoże Ci rozwinąć własny biznes. Doświadczony mentor świadczy także usługi doradztwa biznesowego, bo ma rozeznanie w aktualnych realiach gospodarczych i w skutecznych metodach działania.

Profesjonalny mentoring biznesowy to sposób na unikanie błędów i podejmowanie lepszych decyzji. Dzięki wsparciu mentora przedsiębiorca ma szansę na rozwój swoich umiejętności i pogłębienie swojej świadomości biznesowej. Relacja mentoringowa umożliwia przedsiębiorcy dostęp do doświadczenia wielu innych przedsiębiorców i pomaga mu w rozwoju osobistym.

 

 

Jaką karmę wybrać dla psa?

WhitePress Prawa