Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

konteneryzacji i Kubernetesowi
Procesy w IT są coraz bardziej skomplikowane, a ich automatyzacja jest kluczem do efektywnego działania. Konteneryzacja upraszcza zarządzanie systemami, a Kubernetes umożliwia automatyzację procesów deploymentu. Dowiedz się więcej o tych rozwiązaniach i uwolnij moce w swoim IT.

 

 

 

 

Firmy chcą być coraz bardziej elastyczne i wydajne, aby nadążać nad zmianami rynkowymi. Z pomocą przychodzą im nowoczesne technologie i automatyzacja. Automatyzacja procesów IT to najlepszy sposób, aby zacząć skutecznie zarządzać systemami i zoptymalizować proces ich tworzenia. Dlatego też firmy odchodzą od tradycyjnej, silosowej architektury systemów na rzecz mikrousług (inaczej: mikroserwisów), a także wdrażają rozwiązania pozwalające skutecznie zarządzać rozproszonym środowiskiem.

 

Maxi zalety mikrousług

Mikroserwisy to architektoniczne i organizacyjne podejście do tworzenia oprogramowania, które polega na podzieleniu monolitycznego systemu na wiele niezależnych usług, które komunikują się ze sobą za pomocą API. Dzięki temu możemy skalować poszczególne komponenty, a także w razie potrzeby naprawiać je, bez wpływu na działanie całości. Mikroserwisy zaowocowały ogromnym przyspieszeniem w dostarczaniu rozwiązań informatycznych.

 

Do kontenera i w drogę

Technologia konteneryzacji uprościła proces zarządzania złożonymi aplikacjami. Pozwoliła na „pakowanie” mikroserwisów do kontenerów, a następnie ich wygodne przenoszenie i wdrażanie w innym środowisku. Kontenery to pakiety zawierające elementy niezbędne do uruchomienia aplikacji (kod, biblioteki i powiązane narzędzia), najczęściej tworzone przy użyciu Dockera. Tak przygotowane paczki można następnie uruchomić na dowolnej kompatybilnej maszynie.

Mówiąc najprościej, konteneryzacja umożliwia elastyczne dostosowywanie aplikacji do nowych środowisk, a także pozwala szybko wdrażać nowe funkcje w już istniejących aplikacjach.

 

Czy płynie z nami sternik?

Następnym przełomem było powstanie platformy Kubernetes (nazwa pochodzi z greki i oznacza sternika), będącej narzędziem do orkiestracji kontenerów. Kubernetes pozwala tworzyć klastry, czyli powiązać maszyny fizyczne i wirtualne (węzły), które wraz z warstwą sterowania zapewniają spójne środowisko do uruchamiania aplikacji w kontenerach. Dzięki temu tę samą aplikację można uruchamiać na różnych maszynach bez martwienia się o problemy ze zgodnością. Kubernetes umożliwia również monitoring oraz zarządzanie zasobami używanymi przez kontenery, pozwalając na ich przydzielanie lub usuwanie w zależności od potrzeby.

 

Kubernetes pod klucz

Nie wszystkie firmy mają wiedzę, doświadczenie i doświadczonych specjalistów na pokładzie, by samodzielnie zarządzać klastrami Kubernetes. W takiej sytuacji warto skorzystać z usługi zarządzanej, czyli Managed Kubernetes. Zarządzane wersje Kubernetes oferowane są m.in. przez dostawców chmur publicznych, jak Oktawave.

Usługa Managed Kubernetes najczęściej zapewnia dostęp do gotowego klastra – skonfigurowanego, monitorowanego i aktualizowanego na bieżąco, dzięki czemu nie trzeba martwić się jego utrzymaniem. Takie rozwiązanie jest znacznie tańsze niż budowanie i szkolenie własnego zespołu, a przy tym daje dostęp do wyspecjalizowanych inżynierów, będących w posiadaniu odpowiednich narzędzi i korzystających z najlepszych praktyk. Dzięki Managed Kubernetes firmy outsource'ować obsługę środowiska i zająć się rozwijaniem aplikacji.

 

Bardzo wysoka rozdzielczość zobrazowań obserwacji Ziemi – cechy charakterystyczne

WhitePress Prawa