Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Inwestowanie w akcje to sposób na osiąganie wysokich zysków oraz zdywersyfikowanie własnego portfela. Na czym polega w praktyce? Jaką strategię inwestowania w akcje warto wybrać? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

 Inwestowanie w akcje

Na czym polega inwestowanie w akcje?

Inwestowanie w akcje sprowadza się do zakupu akcji emitowanych przez spółki akcyjne bądź komandytowo-akcyjne w celu ich późniejszej odsprzedaży z zyskiem. Zysk ten jest efektem wzrostu wartości kupionych wcześniej akcji co powoduje, że przed zakupem należy odpowiednio je wyselekcjonować. Inwestowanie w akcje to zdecydowanie najpopularniejsza forma gry na giełdzie, która wymaga przyjęcia i realizacji odpowiedniej strategii inwestycyjnej. Może nią być zarówno spekulacja (inwestowanie krótkoterminowe), jak i inwestowanie długoterminowe, a oba podejścia mogą być równie skuteczne. Różnią się jednak nie tylko horyzontem czasowym inwestycji, ale również wieloma innymi kwestiami, co zostało opisane w dalszej części tego tekstu.

 

Jak zacząć inwestować w akcje?

Chcąc zacząć inwestować w akcje warto wiedzieć, że jest to forma inwestycji dostępna praktycznie dla każdego. Warunkiem koniecznym jest w tym przypadku jedynie posiadanie rachunku maklerskiego, który otwiera się u brokera. Podmiot ten pełni wówczas rolę pośrednika pomiędzy giełdą i inwestorem, a jego wybór powinien być świadomy. Wynika to z faktu, że oferty poszczególnych instytucji znacznie się od siebie różnią. Odmienne mogą być bowiem zarówno możliwości inwestycyjne, jak i wysokość opłat pobieranych przez brokera. Te drugiem mogą być naliczane nie tylko z tytułu prowadzenia rachunku maklerskiego, ale również jako procentowa prowizja przy przeprowadzaniu transakcji. Co zatem wziąć pod uwagę przy wyborze brokera? Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w artykule przedstawiającym mechanizmy inwestowania w akcje.

 

Wybór strategii inwestycyjnej

Jak już wspomniano inwestowanie w akcje wymaga przyjęcia odpowiedniej strategii inwestycyjnej, którą może być spekulacja lub inwestowanie długoterminowe. Jak ją wybrać? Otóż, istotne w tym przypadku jest dopasowanie do indywidualnych potrzeb oraz określonego wcześniej celu inwestowania. Wybór ułatwia oczywiście znajomość różnic pomiędzy spekulacją i inwestowaniem długoterminowym, które dotyczą między innymi:

  • horyzontu czasowego inwestycji, co wynika z faktu, że spekulanci sprzedają akcje jeszcze w trakcie trwania tej samej sesji giełdowej lub w ciągu kilku najbliższych dni. Inwestowanie długoterminowe zakłada natomiast nawet wieloletnie przetrzymywanie zakupionych akcji;
  • narzędzi, z których korzystają inwestorzy. Osoby inwestujące długoterminowo wykorzystują bowiem analizę fundamentalną badającą sytuację spółki, a inwestorzy krótkoterminowi opierają się na analizie technicznej. Opiera się ona na wykresach historycznych oraz odpowiednich wskaźnikach odzwierciedlających sytuację na rynku;
  • ilości czasu poświęcanego na inwestowanie. Spekulanci muszą bowiem na bieżąco śledzić notowania i podejmować błyskawiczne decyzje. Inwestując długoterminowo analizę i ewentualne zmiany w portfelu przeprowadza się z reguły raz na kilka miesięcy.

Podsumowując należy stwierdzić, że inwestowanie w akcje może być skuteczne niezależnie od przyjętej strategii inwestycyjnej. Istotne jest jednak pamiętanie o ryzyku, ponieważ w przypadku gry na giełdzie nie ma mowy o ochronie kapitału.

WhitePress Prawa