Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

inwestowanie
Inwestowanie w akcje jest zyskownym, ale ryzykownym sposobem na zarabianie pieniędzy. Zobacz jak działa inwestowanie w akcje, na co zwracać uwagę i kto czerpie korzyści z obrotu giełdowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co to są akcje?

Akcje to papier wartościowy, który reprezentuje własność danej spółki. Gdybyś zainwestował na przykład w obligacje to po prostu pożyczyłbyś pieniądze firmie, a ona zwróciłaby Ci je po pewnym czasie. Natomiast w przypadku akcji otrzymujesz udział w całkowitych zyskach i stajesz się współwłaścicielem.

 

Rodzaje akcji

Istnieją dwa główne rodzaje akcji:

1. Akcje Zwykłe

Jeśli posiadasz akcje zwykłe, masz udział w zyskach i stratach spółki giełdowej, której papiery wartościowe nabyłeś. Jednak oprócz otrzymanego udziału otrzymujesz również pewne uprawnienia. Możesz zasiadać w radzie nadzorczej lub wykorzystać swój głos, aby zdecydować czy pieniądze zarobione w spółce zostaną ponownie zainwestowane czy też wypłacone wszystkim właścicielom w formie dywidendy.

Dywidenda to Twój udział w zyskach wyrażony jako procent wartości akcji. Akcje te są zazwyczaj wypłacane 3-4 razy w roku w formie wypłaty elektronicznej.

 

2. Akcje Uprzywilejowane

Akcje uprzywilejowane to akcje z zysku, które są wypłacane w określonym z góry czasie i wysokości. Posiadanie tych akcji jest korzystne nawet w przypadku ogłoszenia przez spółkę upadłości. Jeśli zainwestowałeś w akcje uprzywilejowane, jesteś uprawniony do preferencyjnego zwrotu swojej inwestycji w przypadku upadłości spółki.

 

Jak działa giełda?

Handel akcjami może być bardzo zyskowny, ale również bardzo ryzykowny. Dlatego zazwyczaj nie jest on polecany dla osób początkujących lub tych, które nie mogą sobie pozwolić na inwestowanie większych kwot pieniędzy.

Wartość akcji, a tym samym to ile można zarobić na handlu nimi, zmienia się kilka razy dziennie w zależności od aktualnych warunków rynkowych. Na cenę akcji ma wpływ powodzenie, reputacja, wielkość i wzrost samej firmy. Jeśli firma wymyśli nowy, innowacyjny produkt lub usługę, wejdzie na nowe rynki lub rozszerzy produkcję - jej wartość wzrośnie.

Jeśli jednak firma "popełni błąd" krzywa sukcesu będzie opadać. Spadek ten może być spowodowany na przykład ujawnionym skandalem lub niezadowolonymi klientami, którzy zgłaszają dużą liczbę wad produktów. Jak duży będzie to spadek - zależy od reakcji spółki i jej akcjonariuszy.

Nawet przy inwestowaniu w akcje obowiązuje jedna zasada: Jeśli podaż przewyższa popyt - cena akcji spada. Prawdą jest również odwrotna sytuacja. Przez podaż rozumiemy akcjonariuszy, którzy zdecydowali się sprzedać swoje akcje w danym momencie, a przez popyt rozumiemy inwestorów, którzy są skłonni je kupić.

 

Jak przebiega inwestowanie w akcje?

1. Wybór podmiotu gospodarczego

Aby rozpocząć inwestowanie w akcje, należy najpierw wybrać dealera papierów wartościowych (maklera), bank lub firmę zarządzającą aktywami, która zajmuje się tymi inwestycjami.

2. Konfiguracja konta

Po wybraniu odpowiedniego tradera, należy otworzyć z nim rachunek inwestycyjny. Na to konto wpłacasz pewną kwotę początkową oraz pieniądze, które zdecydowałeś się przeznaczyć na inwestycje kapitałowe. Na tej podstawie decydujesz, w które firmy chcesz zainwestować. Warto także spróbować najpierw korzystając z symulatora giełdowego.

3. Handel

Kupno, sprzedaż i handel akcjami na giełdzie odbywa się zazwyczaj za pośrednictwem platformy handlowej, banku lub domu maklerskiego. Zlecenia rynkowe i zlecenia z limitem ceny są używane do kupna i sprzedaży akcji. W przypadku zlecenia kupna, nabywasz akcje po cenie, która jest oferowana na rynku. W przypadku zlecenia z limitem ceny, cena jest ustalana z góry.

Wskazówka: To jest tylko uproszczony opis tego, jak działa inwestowanie w akcje. Jeśli chcesz w pełni skorzystać ze tego sposobu poproś o radę eksperta. W końcu inwestowanie w akcje jest o wiele bardziej skomplikowane niż się na początku wydaje.

 

Na co należy zwrócić uwagę inwestując w akcje?

Podobnie jak w przypadku innych form inwestowania, inwestując w akcje używaj tylko tych pieniędzy, które możesz stracić. Nigdy nie kupuj papierów wartościowych za środki przeznaczone na czarną godzinę.

Wybierz właściwą strategię inwestycyjną i trzymaj się jej. Jeśli nie wiesz, jak go określić i opracować, skorzystaj z porady specjalisty.

Inwestuj długoterminowo. Akcje, podobnie jak większość innych instrumentów inwestycyjnych, powinny być utrzymywane w portfelu przez co najmniej 5 lat. Im dłużej tym lepiej.

Nie poddawaj się emocjom i nie sprzedawaj swoich akcji przy pierwszym spadku ich wartości. Rynek ciągle się zmienia i jeśli firma nie zbankrutuje, warto poczekać, aż krzywa znów się podniesie.

Inwestowanie w akcje jest jedną z najbardziej ryzykownych form zysku. Aby przynajmniej częściowo zminimalizować ryzyko niepowodzenia, kupuj akcje różnych spółek lub branż. W przypadku niepowodzenia jednego z nich, zyski z drugiego mogą pokryć straty.

Inwestowanie w akcje wiąże się również z różnymi kosztami, które mogą wpłynąć na ogólny zwrot z inwestycji. Opłaty są zazwyczaj pobierane za kupno i sprzedaż akcji, za zmianę waluty (na przykład, jeśli handlujesz na giełdzie w USA, ale masz konto inwestora w euro) lub za brak aktywności (Twój broker może naliczyć tę opłatę, jeśli nie inwestowałeś przez dłuższy czas i masz więcej pieniędzy na koncie inwestora niż w akcjach spółki).

Jeśli nie chcesz handlować akcjami lub nie masz wystarczającego kapitału, wybierz inną formę inwestycji, np. mniej ryzykowne i bardziej stabilne fundusze inwestycyjne.

 

Dlaczego warto inwestować w akcje?

1. Wysoki wzrost

Głównym powodem, dla którego inwestuje się w akcje jest to, że zapewniają one znacznie wyższe zyski w tym samym horyzoncie czasowym w porównaniu z innymi narzędziami inwestycyjnymi. Jeśli spojrzymy na średnie stopy zwrotu w przeszłości, stopy zwrotu na rynku akcji wahały się w przedziale 7-8% (przed uwzględnieniem inflacji). Czasami rentowność jest nawet o połowę niższa niż np. obligacji.

W związku z tym, można zarobić znacznie więcej w tym samym czasie. Wyższy zysk wiąże się jednak również z wyższym ryzykiem.

2. Idealne do dywersyfikacji portfela

Inwestowanie w akcje to także sposób na dywersyfikację portfela. Dlatego obrót akcjami nie musi być jedynym sposobem na pomnażanie pieniędzy. Akcje mogą stanowić tylko pewną część Twojego portfela inwestycyjnego.

3. Stosunek jakości do ceny i ochrona przed inflacją

Bez względu na to czy są to wspomniane fundusze inwestycyjne, obligacje czy inne instrumenty inwestycyjne, akcje są jednym z wielu sposobów wyceny Twoich pieniędzy i ochrony ich przed inflacją. Jeśli je zainwestujesz, zapewnią Ci one dodatkowy dochód i stabilność finansową w przyszłości.

 

Pneumatyka w przemyśle - jakie są zastosowania?

Sieć WAN

WhitePress Prawa