Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Wydatek na zakup hulajnogi, która będzie używana przez przedsiębiorcę tylko dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, może być bezpośrednio zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

 

Jaki był problem

Chodziło o przedsiębiorcę prowadzącego działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Podatnik dojeżdża do swoich klientów samochodem. Ze względu na kłopoty z parkowaniem i płatnym postojem w centrum miasta, przedsiębiorca kupił elektryczną hulajnogę, dzięki której sprawniej obsługuje większą liczbę klientów. Podatnik dodał, że zakupiona hulajnoga stanowi jego własność, przewidywany okres użytkowania hulajnogi będzie dłuższy niż rok, wartość hulajnogi nie przekroczyła kwoty 10.000 zł, hulajnoga będzie użytkowana tylko do celów prowadzonej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca  zapytał  skarbówkę, czy taki koszt może uwzględnić  jako koszt uzyskania przychodu, przy kolejnym rozliczeniu kwartalnym. Jego zdaniem – tak.

Jakie stanowisko zajął organ podatkowy

Organ podatkowy przyznał mu rację.

Kosztem uzyskania przychodu są wszelkie wydatki, których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu z tego źródła bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu i nie są wymienione w art. 23 ustawy o PIT.

W odniesieniu do działalności gospodarczej kosztami uzyskania przychodów są racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia (zwiększenia) przychodów z danego źródła.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, powinien spełniać łącznie następujące warunki:

  1. pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  2. nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT,
  3. być właściwie udokumentowany.

Wydatek na zakup hulajnogi, która będzie używana przez przedsiębiorcę tylko dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, może być bezpośrednio zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym jest możliwe zaliczenie tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym dokonano zakupu hulajnogi elektrycznej.

Dyrektor KIS przypomniał też że obowiązek jednoznacznego wykazania związku przyczynowo-skutkowego między poniesionym wydatkiem, a przychodem uzyskanym z działalności, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła tego przychodu – każdorazowo spoczywa na podatniku, zgodnie z zasadą, że ciężar dowodu spoczywa na tym podmiocie, który z danego faktu wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne.

Takie  stanowisko zostało też potwierdzone w niedawno wydanej interpretacji indywidualnej o nr 0113-KDIPT2-1.4011.321.2019.2.KU.

Sprawdź też:

 
Podstawa prawna: 

  • art. 22 ust. 1, art. 22a ust. 1, art. 22d ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.).

 

Sylwia Maliszewska
Ekspert podatkowy