Geodezja Opole

Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Mówiąc o geodezji, wielu z nas kojarzyć ją będzie wyłącznie z określeniem położenia punktów na powierzchni Ziemi. W rzeczywistości jednak geodezję podzielić można na sześć głównych działów, wśród których niezwykle istotną rolę odgrywa geodezja górnicza. Czym ona jest i dlaczego jest tak ważna?

Cele pomiarowe geodezji górniczej

Geodezja górnicza obejmuje szereg działań związanych z projektowaniem i realizacją projektów dla górnictwa podziemnego, odkrywkowego, otworowego oraz budownictwa podziemnego. Głównym celem geodezji górniczej jest geometryzacja złóż – tworzenie modelu złoża za pomocą obserwacji, badań i pomiarów, służących opracowaniu precyzyjnych analiz graficznych przedstawionych w formie map, przekrojów i wykresów. Dzięki geodezji górniczej jesteśmy w stanie nie tylko ustalić położenie wydobywanych surowców, ale także wykonać pomiary z zakresu przemieszczeń i deformacji eksploatowanego terenu, zwiększając tym samym bezpieczeństwo pracowników. Usługi Geodezji górniczej świadczy lider na ziemi Opolskiej Firma "Geodezja Opole".

Precyzyjne pomiary objętości mas ziemnych

geodezja opole fotogrametria geodezja gornicza

Geodezja Opole oferuje Państwu precyzyjne pomiary objętości mas ziemnych, takich jak hałdy, kopalnie, wykopy, magazyny kruszyw czy złomowiska. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod pomiaru jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu nie tylko efektywne rozplanowanie placu budowy, ale także uniknięcie wszelkich odchyłek od projektu, zapewniając tym samym maksymalne bezpieczeństwo w miejscu pracy.