Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Niemiecki system fiskalny nakłada na przedsiębiorców prowadzących za zachodnią granicą działalność remontowo-budowlaną specjalny podatek od usług budowlanych (niem. Bauabzugsteuer). Na mocy tego przepisu z wynagrodzenia zleceniobiorcy potrącana jest określona jego część. Istnieje jednak sposób na zwolnienie z tej opłaty – w tym celu należy złożyć wniosek do niemieckiego urzędu o tzw. Freistellung (pełna nazwa to niem. Freistellungsbescheinigung). Sprawdź, jak to działa i dowiedz się, w jaki sposób ubiegać się o zwolnienie z podatku budowlanego z Niemiec.

 freistellungsbescheinigung w niemczech co to jest i kto moze z niego skorzystac

Freistellungsbescheinigung – co zyskuje przedsiębiorca?

Zgodnie z funkcjonującą w Niemczech ustawą o podatku dochodowym, usługi budowlane świadczone przez przedsiębiorców podlegają podatkowi Bauabzugsteuer. W praktycznym zastosowaniu wygląda to w taki sposób, że zleceniodawca usługi budowlanej potrąca 15% od kwoty każdej wystawionej przez wykonawcę faktury, przekazując następnie wskazaną część wynagrodzenia do urzędu skarbowego, czyli niemieckiego Finanzamtu. Oznacza to tym samym, że na konto wykonawcy roboty budowlanej finalnie trafia jedynie 85% należnego wynagrodzenia. Dodać przy tym należy, że pod pojęciem usługi budowlanej rozumie się każdą pracę związaną z wznoszeniem, utrzymaniem, konserwacją, przebudową lub likwidacją obiektu budowlanego.

Dobrą informacją dla właścicieli firm remontowo-budowlanych w Niemczech okazuje się jednak fakt, że niemiecki system fiskalny daje możliwość zwolnienia z konieczności zapłaty podatku Bauabzugsteuer. Można to zrobić, wnioskując do tamtejszego urzędu skarbowego o Freistellungsbescheinigung, czyli specjalne zaświadczenie, dzięki któremu wykonawca usługi budowlanej może otrzymać całość wynagrodzenia ujętego na fakturze, bez potrąceń wynikających z niemieckiego podatku od usług budowlanych. Co jednak istotne, Bauabzugsteuer jest naliczany w przypadku, gdy wartość wykonanych przez przedsiębiorcę prac remontowo-budowlanych przekroczy w danym roku kalendarzowym kwotę 5000 euro.

 

Jak skutecznie wnioskować o Freistellungsbescheinigung?

W celu uzyskania Freistellung należy przede wszystkim posiadać niemiecki numer identyfikacji podatkowej (niem. Steuernummer), do czego niezbędne jest zarejestrowanie się w tamtejszym urzędzie. W kolejnym kroku właściciel firmy musi złożyć stosowny wniosek w jednym z czterech funkcjonujących w Niemczech urzędów skarbowych – to, do którego powinien udać się dany przedsiębiorca, zależy od pierwszej litery jego nazwiska. Do wniosku trzeba dołączyć niezbędną dokumentację. Przedsiębiorstwa remontowo-budowlane, które zostały zarejestrowane na terenie Polski, powinny dodać w załączeniu wpis do ewidencji oraz certyfikat rezydencji wydany przez polski urząd skarbowy. Natomiast osoby prowadzące własną Gewerbe mają obowiązek dołączyć do wniosku zameldowanie prowadzonej działalności gospodarczej. Co istotne, zaświadczenie to jest wydawane na czas określony, najczęściej na rok.

 

Podatek budowlany w Niemczech został już potrącony? Możesz go odzyskać!

Nawet jeśli podatek budowlany został już potrącony przez Finanzamt, przedsiębiorca wciąż może starać się o jego odzyskanie. W takiej sytuacji należy przedłożyć w urzędzie specjalny wniosek wraz z protokołem poświadczającym fakt odprowadzenia podatku. Należy jednak zastrzec, że cała procedura jest dość czasochłonna, dlatego przedsiębiorcy stojący przed taką koniecznością powinni uzbroić się w cierpliwość.

WhitePress Prawa