Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Fotogrametria
Fotogrametria w Polsce pierwszy raz została zastosowana na początku XX w. do opracowania map topograficznych części Tatr. Rozwój technologii sprawił, że technika ta obecnie jest szeroko wykorzystywana w wielu dziedzinach. Dowiedz się, czym jest fotogrametria i do czego służy.

 

 

 

 

 

 

 

Czym jest fotogrametria?

Fotogrametria to dziedzina nauk technicznych zajmująca się precyzyjnym odtwarzaniem kształtów, rozmiarów oraz wzajemnego układu obiektów w terenie na podstawie zdjęć fotogrametrycznych (tzw. fotogramów) lub ich reprezentacji cyfrowych. Metody fotogrametryczne oparte są na teorii rzutu środkowego.

W praktyce fotogrametrię wykorzystuje się zwłaszcza do: wykonywania pomiarów dużych obszarów, obiektów będących w ruchu i trudno dostępnych lub całkowicie niedostępnych oraz wyznaczania powierzchni dynamicznie się zmieniających. Opracowania dokonuje się na podstawie zdjęć wykonanych określoną techniką przy użyciu specjalnego aparatu lub kamery. Następnie oprogramowanie fotogrametryczne tworzy dokładne modele 2D lub 3D.

W zależności od sposobu wykonywania zdjęć, rozróżnia się fotogrametrię: lotniczą, lądową oraz satelitarną (zdjęcia wykonane na orbicie z satelity).

 

Zastosowanie Fotogrametrii

W wielu sytuacjach fotogrametria jest niezastąpioną lub najwłaściwszą techniką pomiaru z uwagi na precyzyjnie i wiernie odwzorowanie nawet najdrobniejszych detali i właściwości danego obiektu.

Pomiary fotogrametryczne są szeroko wykorzystywane w:

 • architekturze - inwentaryzacja zabytków
 • geologii - poszukiwania surowców mineralnych i sporządzanie map geologicznych
 • archeologii - inwentaryzacja stanowisk archeologicznych, prac konserwatorskich
 • meteorologii
 • górnictwie - inwentaryzacji postępów eksploatacyjnych w kopalniach odkrywkowych
 • astronomii
 • medycynie - głównie do pomiaru kształtu całego ciała lub jego części
 • geodezji
 • leśnictwie
 • balistyce
 • kryminalistyce
 • bezpieczeństwie publicznym
 • produkcji efektów filmowych i gier wideo.

 

Fotogrametria w geodezji

Szczególnie szerokie zastosowanie ma fotogrametria w geodezji jako innowacyjna metoda opracowań geodezyjnych. Pomiary fotogrametryczne stosowane są z uwagi na wiele zalet. 

Przede wszystkim fotogrametria cechuje się dokładnym i precyzyjnym pomiarem, a co za tym idzie obiektywizmem. Fotogramy mają bowiem wartość dokumentalną. Dodatkowo rejestracja fotograficzna wszystkich szczegółów odbywa się równocześnie (szczególnie istotne przy badaniu przemieszczeń szybkozmiennych).

Do opracowania nie jest wymagany też bezpośredni kontakt z obiektem. Pomiarów można dokonać bez sygnalizacji punktów kontrolnych. Cały proces jest krótkotrwały, a analizy dokonuje oprogramowanie fotogrametryczne (automatyzacja), co minimalizuje wystąpienie błędów, a w przypadku ich stwierdzenia, pomiar można powtórzyć.

W geodezji fotogrametrię wykorzystuje się m.in. do:

 • wykonywania map topograficznych
 • tworzenia ortofotomap
 • wyznaczania wysokości różnych obiektów
 • wykonywania pomiarów dużych odległości czy obszarów
 • monitorowania odkształceń i przemieszczeń budowli
 • inwentaryzacji skomplikowanych obiektów przemysłowych
 • pomiarów wielkokubaturowych budowli
 • pomiarów objętości składowisk materiałów sypkich
 • opracowań numerycznych modeli terenu NMT i NMPT.

Potrzebujesz usług w zakresie fotogrametrii? Skorzystaj z oferty, jaką proponuje firma Exigeo w Katowicach

Fotogrametria
Fotogrametria w Polsce pierwszy raz została zastosowana na początku XX w. do opracowania map topograficznych części Tatr. Rozwój technologii sprawił, że technika ta obecnie jest szeroko wykorzystywana w wielu dziedzinach. Dowiedz się, czym jest fotogrametria i do czego służy.

 

 

 

 

 

 

 

Czym jest fotogrametria?

Fotogrametria to dziedzina nauk technicznych zajmująca się precyzyjnym odtwarzaniem kształtów, rozmiarów oraz wzajemnego układu obiektów w terenie na podstawie zdjęć fotogrametrycznych (tzw. fotogramów) lub ich reprezentacji cyfrowych. Metody fotogrametryczne oparte są na teorii rzutu środkowego.

W praktyce fotogrametrię wykorzystuje się zwłaszcza do: wykonywania pomiarów dużych obszarów, obiektów będących w ruchu i trudno dostępnych lub całkowicie niedostępnych oraz wyznaczania powierzchni dynamicznie się zmieniających. Opracowania dokonuje się na podstawie zdjęć wykonanych określoną techniką przy użyciu specjalnego aparatu lub kamery. Następnie oprogramowanie fotogrametryczne tworzy dokładne modele 2D lub 3D.

W zależności od sposobu wykonywania zdjęć, rozróżnia się fotogrametrię: lotniczą, lądową oraz satelitarną (zdjęcia wykonane na orbicie z satelity).

 

Zastosowanie Fotogrametrii

W wielu sytuacjach fotogrametria jest niezastąpioną lub najwłaściwszą techniką pomiaru z uwagi na precyzyjnie i wiernie odwzorowanie nawet najdrobniejszych detali i właściwości danego obiektu.

Pomiary fotogrametryczne są szeroko wykorzystywane w:

 • architekturze - inwentaryzacja zabytków
 • geologii - poszukiwania surowców mineralnych i sporządzanie map geologicznych
 • archeologii - inwentaryzacja stanowisk archeologicznych, prac konserwatorskich
 • meteorologii
 • górnictwie - inwentaryzacji postępów eksploatacyjnych w kopalniach odkrywkowych
 • astronomii
 • medycynie - głównie do pomiaru kształtu całego ciała lub jego części
 • geodezji
 • leśnictwie
 • balistyce
 • kryminalistyce
 • bezpieczeństwie publicznym
 • produkcji efektów filmowych i gier wideo.

 

Fotogrametria w geodezji

Szczególnie szerokie zastosowanie ma fotogrametria w geodezji jako innowacyjna metoda opracowań geodezyjnych. Pomiary fotogrametryczne stosowane są z uwagi na wiele zalet. 

Przede wszystkim fotogrametria cechuje się dokładnym i precyzyjnym pomiarem, a co za tym idzie obiektywizmem. Fotogramy mają bowiem wartość dokumentalną. Dodatkowo rejestracja fotograficzna wszystkich szczegółów odbywa się równocześnie (szczególnie istotne przy badaniu przemieszczeń szybkozmiennych).

Do opracowania nie jest wymagany też bezpośredni kontakt z obiektem. Pomiarów można dokonać bez sygnalizacji punktów kontrolnych. Cały proces jest krótkotrwały, a analizy dokonuje oprogramowanie fotogrametryczne (automatyzacja), co minimalizuje wystąpienie błędów, a w przypadku ich stwierdzenia, pomiar można powtórzyć.

W geodezji fotogrametrię wykorzystuje się m.in. do:

 • wykonywania map topograficznych
 • tworzenia ortofotomap
 • wyznaczania wysokości różnych obiektów
 • wykonywania pomiarów dużych odległości czy obszarów
 • monitorowania odkształceń i przemieszczeń budowli
 • inwentaryzacji skomplikowanych obiektów przemysłowych
 • pomiarów wielkokubaturowych budowli
 • pomiarów objętości składowisk materiałów sypkich
 • opracowań numerycznych modeli terenu NMT i NMPT.

Potrzebujesz usług w zakresie fotogrametrii? Skorzystaj z oferty, jaką proponuje firma Exigeo w Katowicach

Strona 2

6 rzeczy, które są istotne w trakcie pakowania przesyłki

Spółka z o.o. – co powinna zawierać umowa spółki?