Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Faktoring cichy to jedna z odmian finansowania faktur, polegająca na przekazaniu wierzycielowi (faktorowi) praw z faktury bez informowania o tym dłużnika (klienta). Faktoring cichy ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom szybkiego pozyskania środków finansowych na bieżącą działalność, niezależnie od terminu zapłaty wystawionych faktur.

 

Faktoring cichy

 

Faktoring cichy to jedna z odmian finansowania faktur, polegająca na przekazaniu wierzycielowi (faktorowi) praw z faktury bez informowania o tym dłużnika (klienta). Faktoring cichy ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom szybkiego pozyskania środków finansowych na bieżącą działalność, niezależnie od terminu zapłaty wystawionych faktur.

Zasady działania faktoringu cichego są podobne do faktoringu jawnej. Przedsiębiorca sprzedający towar lub usługę wystawia fakturę do klienta, a następnie przekazuje ją faktorowi. W przypadku faktoringu cichego, faktor nie informuje klienta o przekazaniu praw z faktury i nadal to przedsiębiorca utrzymuje kontakt z klientem i odpowiada za wszelkie kwestie związane z transakcją.

Po przejęciu faktury przez faktora, przedsiębiorca otrzymuje zaliczkę na swoje konto bankowe, zwykle w wysokości od 70% do 90% wartości faktury. Pozostała kwota zostaje wstrzymana do czasu zapłaty faktury przez klienta. W momencie zapłaty, faktor przekazuje pozostałą kwotę przedsiębiorcy po odjęciu prowizji oraz odsetek za okres udzielonego finansowania.

 

Zalety faktoringu cichego

Jedną z głównych zalet faktoringu cichego jest fakt, że przedsiębiorca może pozyskać środki finansowe na bieżącą działalność, niezależnie od terminu zapłaty faktur. Dzięki temu, przedsiębiorca nie musi czekać na wpływ środków z faktur, co pozwala na uniknięcie problemów związanych z płynnością finansową.

Kolejną zaletą faktoringu cichego jest brak wpływu na relacje z klientami. Dzięki temu, że faktor nie informuje klienta o przekazaniu praw z faktury, przedsiębiorca utrzymuje pełną kontrolę nad kontaktem z klientem. Nie ma obaw, że klient zareaguje negatywnie na fakt, że jego faktura została sprzedana faktorowi.

Inną zaletą faktoringu cichego jest możliwość szybkiego pozyskania finansowania bez konieczności zaciągania zobowiązań kredytowych. Dzięki temu, przedsiębiorca nie musi obawiać się negatywnej oceny zdolności kredytowej przy ubieganiu się o kredyt.

 

Wady faktoringu cichego

Jedną z głównych wad faktoringu cichego jest stosunkowo wysoka prowizja i koszty finansowania. W porównaniu do innych form finansowania faktur, faktoring cichego może być droższy ze względu na większe ryzyko związane z brakiem informacji o przekazaniu praw z faktury klientowi.

Kolejną wadą faktoringu cichego jest ograniczona możliwość wyboru faktorów. Ze względu na konieczność zachowania tajemnicy przed klientem, faktoring cichy nie jest oferowany przez wszystkich faktorów. Zwykle wybór faktorów jest ograniczony, co wpływa na konkurencyjność ofert i warunków finansowania.

Inną wadą faktoringu cichego jest konieczność dokładnego sprawdzenia klienta przed przystąpieniem do finansowania. Ponieważ faktor nie ma bezpośredniego kontaktu z klientem, ryzyko niewypłacalności wzrasta. Dlatego przed przystąpieniem do finansowania faktur, faktor dokładnie weryfikuje dłużnika pod kątem jego wiarygodności finansowej.

 

Podsumowanie

Faktoring cichy to jedna z odmian finansowania faktur, która umożliwia przedsiębiorcom szybkie pozyskanie środków finansowych na bieżącą działalność, niezależnie od terminu zapłaty wystawionych faktur. Jednakże, ze względu na stosunkowo wysokie koszty i ograniczoną możliwość wyboru faktorów, przedsiębiorcy powinni dokładnie przeanalizować swoje potrzeby finansowe i zastanowić się, czy faktoring cichy jest dla nich najlepszym rozwiązaniem. Przed przystąpieniem do finansowania faktur, warto także dokładnie zapoznać się z ofertami różnych faktorów oraz skonsultować się z doradcą finansowym w celu wyboru najkorzystniejszej opcji.

WhitePress Prawa