Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Jak wygląda ewidencja odpadów i którzy przedsiębiorcy są objęci obowiązkiem wpisu do rejestru BDO?

Ewidencja odpadow

 

Wielu przedsiębiorców jest objętych obowiązkiem wpisu do rejestru BDO, czyli bazy danych o produktach, opakowaniach oraz gospodarce tymi odpadami. Warto wiedzieć, że obowiązek wpisu do BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy wytwarzają, transportują odpady oraz prowadzą ich ewidencję, a także tych wprowadzających na teren kraju produkty w opakowaniach, pojazdy, sprzęt elektroniczny czy będącymi wewnątrzwspólnotowymi nabywcami opakowań. Taki obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów może dotyczyć także jednoosobowych działalności gospodarczych, w tym salonów kosmetycznych, firm budowalnych, a także gabinetów stomatologicznych.

 

Co należy wiedzieć o systemie BDO do ewidencji odpadów?

Aktualnie ewidencję odpadów prowadzi się w elektronicznym systemie BDO. Pierwszym krokiem jest rejestracja w BDO, co umożliwia przekazanie odpadów firmie zewnętrznej. Później na bieżąco należy wypełniać takie dokumenty ewidencyjne jak karta przekazania odpadów oraz karta ewidencji odpadów.

 

Jak często prowadzić wykaz?

Ewidencję odpadów należy prowadzić na bieżąco, uwzględniając przy tym: 

  • czas, w którym przepisy branżowe określają utylizację odpadów z Twojej firmy, 
  • dzień, w którym firma wyrzuci odpady np. do kontenera 
  • dzień, w którym przedsiębiorca pozbędzie się odpadów. 


Warto być tutaj skrupulatnym, bo organy kontrolne za nieterminowe bądź niezgodne ze stanem rzeczywistym ewidencjonowanie odpadów mogą ukarać grzywną od 1000 do nawet 1 miliona złotych. Często zagadnienia dotyczące BDO są trudne dla przedsiębiorców i pojawia się u nich wiele wątpliwości na różnych etapach, dlatego w takich sytuacjach warto zasięgnąć porady specjalistów obslugabdo.pl, którzy wesprą na każdym etapie formalności związanych z BDO. 

 

Co zrobić przed wystawieniem KPO? 


Po stronie przedsiębiorcy leży proces przekazania odpadów, po wcześniejszym ustaleniu terminu z firmą transportującą. Konieczna jest wiedza  o dacie i godzinie odbioru odpadów, a także o kodzie odpadu i jego masie. Przyda się także znajomość numeru rejestracyjnego pojazdu oraz numer MPD, bo te dane także należy uzupełnić w karcie. 

Ewidencjonowanie odpadów jest niezbędne, by mieć kontrolę nad ich ilością oraz tym, co się dzieje z nimi później. Ma to szczególne znaczenie, dla środowiska i zapobiegnięciu tworzeniu się dzikich wysypisk śmieci. Dlatego prawidłowa ewidencja odpadów w BDO jest koniecznością dla wielu przedsiębiorców.

WhitePress Prawa