Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Niezależnie od tego czy prowadzisz już własną działalność gospodarczą czy też dopiero myślisz o założeniu własnego biznesu, spotkałeś/-aś się już pewnie nie raz z rachunkowością. Słowo to kojarzy się nam z księgowymi - być może wyobrażasz je sobie jako starsze panie w okularach, które liczą coś na kalkulatorach i zapisują wyniki w papierowych księgach po stronie "Winien" i "Ma". Taki obraz rachunkowości jest nieco już nieaktualny, bo w XXI wieku do księgowania stosowane są specjalne programy komputerowe, a konta księgowe, choć działają jak dawniej, nie wyglądają tak jak prezentowano je w szkole średniej na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości. Czy rachunkowość może Ci się do czegoś przydać? Jakie są jej rodzaje? Czy ewidencjonowanie wszystkiego i skrupulatne zapisywanie wyników obliczeń na papierze czy w komputerze ma jeszcze sens?

2 ważne rodzaje rachunkowości

Zanim zajmiemy się funkcjami, jakie pełni rachunkowość w firmie i tym, co możesz z niej wyciągnąć dla siebie, zapoznaj się z prostym podziałem tej dziedziny na rachunkowość zarządczą i rachunkowość finansową. W kolejnych częściach artykułu zajmiemy się poszczególnymi rodzajami rachunkowości, bo każda z nich odpowiada za coś innego i z każdej możesz wyciągnąć inne informacje. 

Rachunkowość zarządcza, czyli coś dla kadry zarządzającej

Jako właściciel firmy z pewnością podejmujesz ważne decyzje strategiczne. Przed takimi decyzjami rozważasz wszystkie "za" i "przeciw", ale... na jakiej podstawie je rozważasz? Czy korzystasz z dobrodziejstw rachunkowości zarządczej? Ten rodzaj rachunkowości nie ma nic wspólnego z księgowaniem. Jest to swego rodzaju wewnętrzny system informacyjny. Służy ona indywidualnym potrzebom przedsiębiorstwa i może być prowadzona w taki sposób, w jaki chcesz. Rachunkowość zarządcza to m.in. różnego rodzaju kalkulacje i analizy na podstawie danych księgowych. Chcesz wiedzieć czy po cenie X warto sprzedawać produkty? Interesuje Cię koszt jednostkowy wyprodukowanego opakowania? A może chcesz wiedzieć jaka cena będzie optymalna? Takie możesz dane uzyskać dzięki rachunkowości zarządczej.

Rachunkowość finansowa - podstawa do rachunkowości zarządczej i... obowiązek

Drugi rodzaj to rachunkowość, o której skrótowo często mówimy: "księgowanie". Jest to prawda, bo księgowania stanowią dużą część rachunkowości finansowej, ale nie 100%. Do rachunkowości finansowej zaliczamy także tworzenie sprawozdań finansowych. Tutaj jest dużo mniej swobody niż w przypadku rachunkowości zarządczej, bo należy trzymać się przepisów, ale warto pamiętać, że nawet obowiązująca w Polsce Ustawa o rachunkowości daje w niektórych wypadkach możliwość wyboru, którego firma sama dokonuje w dokumencie nazywanym polityką rachunkowości. W zależności od typu prowadzonej działalności system rachunkowości finansowej może być pełny lub uproszczony. Ewidencja kolejnych zdarzeń gospodarczych to zapis historii firmy. Informacje na temat stanu konta "Rozrachunki z firmą XYZ" mogą Ci się przydać choćby w planowaniu dalszej współpracy z tym kontrahentem.

 

Artykuł przygotowali:
Artykuł został przygotowany przy współpracy z biurem rachunkowym www.credotax.pl z Poznania.

WhitePress Prawa