Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Sygnalizowanie nieprawidłowości ma znaczenie dla organizacji, szczególnie w przypadku naruszenia prawa lub naruszenia wewnętrznych zasad i procedur. Jest ważne, ponieważ może pomóc w poprawie bezpieczeństwa i jakości pracy w organizacji. Pomaga również w zapobieganiu i wykrywaniu nadużyć, nieuczciwych praktyk i innych naruszeń. 

 

glowne_zgloszenie-sygnalista.jpg

Kim jest sygnalista

Sygnalista (whistleblower)  to osoba, która zgłasza nieprawidłowości w organizacji, na przykład w postaci nadużyć finansowych, nieuczciwej konkurencji lub naruszenia zasad i procedur. Informator może być zatrudniony w organizacji lub może być spoza organizacji, ale ma obowiązek zgłaszania nieprawidłowości w celu ochrony interesów organizacji.

 

Dlaczego warto posiadać aplikację do zgłaszania nieprawidłowości

Aby ułatwić sygnalizowanie nieprawidłowości, organizacje powinny wdrażać aplikacje do dokonywania zgłoszeń, które umożliwiają sygnalistom bezpieczne i anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości. Każda taka aplikacja powinna zapewniać przyjazny interfejs użytkownika, który umożliwi sygnalistom zgłaszanie naruszeń w łatwy i szybki sposób (adres strony aplikacji ułatwiającej zgłaszanie nieprawidłowości). Technologia może pomóc w zapobieganiu i wykrywaniu nadużyć lub naruszeń, w tym wykorzystywania pracowników do wykonywania nielegalnych lub nieetycznych działań. 

 

Gdzie najczęściej można spotkać sygnalistów 

Sygnalizowanie nieprawidłowości to proces, w którym sygnaliści stanowią istotny element. Dlatego zwróćmy uwagę na środowiska w jakich funkcjonują: 

 

W firmie: sygnaliści w zakładach pracy są w stanie zidentyfikować i zgłosić nieprawidłowości, które pozostałym pracownikom mogły być nieznane. Sygnalizowanie nieprawidłowości w zakładach pracy może mieć wiele korzyści dla organizacji, w tym poprawę bezpieczeństwa i jakości produktów, oszczędności i optymalizację zasobów ludzkich.

 

W urzędach:  zgłaszanie nieprawidłowości może pomóc w zidentyfikowaniu i usunięciu zagrożeń, które wpływają na działalność urzędów. Sygnaliści w urzędach gmin mogą wykrywać i raportować nieprawidłowości, takie jak:

 

  •  nieprawidłowości finansowe,
  •  niezgodności z przepisami i brak odpowiedniego nadzoru.

 

W szkołach: rozpoznawanie nieprawidłowości ma także znaczenie w szkołach i placówkach oświatowych. Sygnaliści w szkołach i placówkach oświatowych  wpływają na jakość edukacji oraz bezpieczeństwo dzieci, gdzie eliminują:

  • niesprawiedliwe traktowanie,
  • niezgodności z zasadami etycznymi.

 

Podsumowanie

Sygnalizowanie nieprawidłowości ma znaczenie dla organizacji, ponieważ może pomóc w zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom oraz w zmniejszeniu ryzyka nieprawidłowości. Aplikacje do dokonywania zgłoszeń i systemy monitorowania mogą pomóc w zmniejszaniu ryzyka (www), a także umożliwić szybkie reagowanie.

WhitePress Prawa