Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

W ostatnich latach zaczęliśmy zdawać sobie sprawę, jak duży negatywny wpływ wywierają na środowisko nasze inwestycje. Kolejne budowy często niszczą naturalne warunki bytowania zwierząt i wpływają na ubożenie ekosystemu. Działania wspierające ekologię możemy oczywiście podejmować na własną rękę, jednak aby sytuacja uległa poprawie, konieczne są również zmiany systemowe. Z tego powodu ustalono kategorie projektów, do których realizacji nie możemy przystąpić, jeśli nie posiadamy decyzji środowiskowej. Co to takiego i jak ją uzyskać?

 Decyzja srodowiskowa

Czym jest decyzja środowiskowa?

Decyzja środowiskowa to skrót od określenia “decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”. Jej celem jest ograniczenie niekorzystnego wpływu różnorodnych inwestycji na środowisko naturalne. Dokument wydaje odpowiedni urząd po zapoznaniu się ze szczegółami projektu. Wszelkie podejmowane później działania, na przykład próby uzyskania pozwolenia na budowę, muszą brać pod uwagę jego zapisy.

 

Kiedy uzyskanie decyzji środowiskowej jest konieczne?

Powinieneś wiedzieć, że wyróżniamy kilka kategorii przedsięwzięć, które mogą negatywnie wpływać na środowisko naturalne. Interesują nas przede wszystkim projekty, które:

  • mogą zawsze znacząco oddziaływać na środowisko naturalne (na przykład elektrownie jądrowe i elektrociepłownie, instalacje związane z odpadami promieniotwórczymi lub służące do magazynowania ropy naftowej, koksownie i inne),
  • mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne (elektrownie wodne, stocznie remontowe, zabudowa mieszkaniowa, pola kempingowe i inne).

Wykaz inwestycji z podziałem na grupy znajdziesz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 września 2019 roku. Jeśli projekt, który planujesz zrealizować, znajduje się na liście, uzyskanie decyzji środowiskowej będzie konieczne. Wyjątki stanowią sytuacje, w których dana inwestycja służy tylko utrzymaniu bezpieczeństwa państwa lub usunięciu bezpośredniego zagrożenia cywilnego. Takie przedsięwzięcie musisz jednak zgłosić przedstawicielowi regionalnej dyrekcji ochrony środowiska.

 

W jaki sposób uzyskać dokument?

Jeśli urząd ma przeprowadzić ocenę twojego projektu pod kątem jego wpływu na środowisko, musisz sporządzić odpowiedni raport. To w dużej mierze od niego zależy, czy uzyskasz pozytywną decyzję środowiskową. Dlatego warto zlecić jego przygotowanie profesjonalistom. Skorzystaj z usług firmy AvesNature, której przedstawiciele posiadają wieloletnie doświadczenie z zakresu ekspertyz i inwentaryzacji przyrodniczych. Dzięki nim zyskasz pewność, że twój raport będzie kompletny.

WhitePress Prawa