Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

czymzajmujesiekonsultinginzynieryjny
Konsulting to szeroko pojęte doradztwo, polegające na opiniowaniu i sporządzaniu ekspertyz dla organizacji wywodzących się z różnych branż. W pojęciu konsulting zawiera się szeroki wachlarz usług, z których firmy mogą skorzystać w zależności od realizowanego projektu. Sprawdź, jakie możliwości oferuje konsulting inżynieryjny.

 

 

 

Na czym polega doradztwo inżynieryjne?

Sam konsulting wykracza daleko poza gałąź inżynieryjną i obejmuje obszary takie jak restrukturyzacja przedsiębiorstw, zarządzanie finansowe oraz zarządzanie kapitałem ludzkim. W branży konsultingowej znajdziemy także specjalistów, którzy projektują i wdrażają rozwiązania informatyczne.

Firmy specjalizujące się w doradztwie inżynieryjnym zatrudniają wysoko wykwalifikowane osoby, które udzielają profesjonalnych porad z dziedziny instalacyjno-technologicznej oraz dopasowują rozwiązania do indywidualnych potrzeb inwestycji. Dzięki kompetencjom i doświadczeniu specjalistów możesz liczyć na trafną ocenę projektu i dobór narzędzi, które będą najefektywniejsze w przypadku konkretnej realizacji.

Konsulting inżynieryjny można przeprowadzić na każdym etapie projektu - od fazy wstępnej, poprzez testy i symulacje, aż do wdrożenia przedsięwzięcia. Firmy konsultingowe na podstawie zgromadzonych danych przeprowadzają symulacje wspomagane komputerowo, co pomaga wyeliminować ewentualne błędy i zoptymalizować projekt, tak by zmniejszyć koszty produkcji oraz uzyskać obiekt pozbawiony wad konstrukcyjnych i technologicznych.

 

Konsulting inżynieryjny - zakres

Zadaniem konsultingu inżynieryjnego jest przede wszystkim dbałość o to, by wprowadzane na rynek produkty przynosiły korzyści inwestorom oraz jednocześnie spełniały wymogi dotyczące jakości i bezpieczeństwa. Doradcy pomagają analizować obiekty z perspektywy geologicznej, ekonomicznej i ekologicznej. W oparciu o obliczenia, eksperci mogą także oszacować, jakie będą konsekwencje wprowadzenia inwestycji, np. jego długoterminowe oddziaływanie na środowisko naturalne.

 

Co najczęściej obejmuje konsulting inżynieryjny?

  • wsparcie technologiczne,
  • projektowanie CAD,
  • dobór strategii implementacji technologii,
  • testowanie produktów przed wprowadzeniem na rynek (symulacje CAE),
  • badanie, analiza i rozwój urządzeń oraz komponentów elektronicznych,
  • ograniczanie ryzyka finansowego poprzez analizę warunków oraz kalkulację przewidywanych całkowitych kosztów posiadanych rozwiązań,
  • zarządzanie jakością,
  • sporządzanie dokumentacji technicznej,
  • rozwój oprogramowania,
  • planowanie procesu produkcyjnego oraz kontrola nad jego realizacją.

 

Z konsultingu inżynieryjnego korzystają różne gałęzie przemysłu i technologii, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw technologiczno-produkcyjnych, biur projektowych oraz startupów. Małe i duże firmy decydują się na pomoc merytoryczną na etapie projektowania, ponieważ stanowi to skuteczne zabezpieczenie przed podejmowaniem nierentownych decyzji. Doradztwo z zakresu mechaniki i mechatroniki cieszy tak dużą popularnością, ponieważ przynosi realne zyski.