Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

przejęcie
Na tle prawa dotyczącego spółek handlowych spotykamy się często z pojęciami takimi, jak fuzje i przejęcia. Nabycie przedsiębiorstwa w przypadku fuzji wygląda inaczej, niż w przypadku przejęcia, a firma przejmująca ma inne obowiązki niż te powstałe w wyniku fuzji.

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przedstawiają się różnice pomiędzy tymi procedurami, co się dzieje w wyniku fuzji, a także kiedy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tworzą nowy podmiot.

 

Co to jest przejęcie firmy?

Przejęciem firmy nazywamy sytuację, w której jedno przedsiębiorstwo obejmuje władzę prawną nad drugim. Wchłania je w swoje struktury i kiedy cały majątek spółki posiadającej osobowość prawną przechodzi na rzecz nowej spółki.

To firmy decydują o całej procedurze, a także czy w obrębie nowej spółki będą operować tym samym produktem, czy wręcz przeciwnie nowo powstały podmiot wyjdzie na nowe rynki.

 

Rodzaje przejęcia

Na rynku poza efektem wystąpienia wielu korzyści, możliwe są różne rodzaje przejęcia. Czasem jeden podmiot przejmujący występuje z konkretną propozycją, a w innych okolicznościach firma z jednej branży próbuje dokonać przejęcia w sposób agresywny.

 

Co nazywamy wrogim przejęciem spółki?

Wrogie przejęcie spółki jest dość mroczną wersją wydarzeń i wiąże się z praktyczną utratą kontroli obecnych właścicieli przedsiębiorstwa. Nie ma tutaj znaczenia rodzaj spółki.

O ile w polskim prawie brakuje konkretnej definicji takiego przejęcia, to chodzi głównie o wejście osób trzecich w posiadanie akcji i udziałów danego podmiotu, bez zgody osób zarządzających przedsiębiorstwem.

Może to być także zakup aktywów i majątku jednego podmiotu przez drugi.

 

Co to jest tryb przejęcia przedsiębiorstwa?

Trybem przejęcia przedsiębiorstwa tej samej lub innej branży, nazywamy spełnienie procedur, które prowadzą do przeniesienia praw własności lub majątku z jednej firmy na drugą.

W przypadku spółek do czynności tej dochodzi zazwyczaj podczas posiedzenia członków zarządu i właścicieli spółki, a także na tle wykupu akcji i papierów wartościowych.

Ciekawostką jest, że aby przejąć pełną kontrolę nad spółką, udziałowiec podczas transakcji kupna może nabyć większość udziałów. Tym samym pozbywa możliwości kontroli nad firmą pozostałych udziałowców, a przedsiębiorstwo wchodzi pod kuratelę jego podmiotu (często nowa spółka).

Rodzaje trybów i procedur przejęcia przedsiębiorstwa

Łączenie, podział i przekształcenie spółek bez względu na to, jakiego typu to jest podmiot, wiąże się każdorazowo z walnym zgromadzeniem udziałowców przedsiębiorstwa, a także podjęciem stosownych uchwał.

Wspólnicy i władze zarządu podejmują decyzję, oddając głos w głosowaniu niejawnym. Po przeprowadzeniu głosowania informuje się pracowników o przejęciu przedsiębiorstwa i zmianie zarządu.

 

Podmiot przejmujący a start-up. Dlaczego inwestorzy przejmują młode spółki?

Fuzje i przejęcia, to sprawy, które często odbywają się w pełnej tajemnicy i pod kontrolą agresywnej polityki któregoś przedsiębiorstwa. Kiedy jedna spółka chce pozyskać drugą, to zawsze na celu jest eliminacja konkurencji lub pozyskanie profitów, by rozszerzyć działalność obydwu spółek.

Jednym z przykładów takiego zachowania spółek są start-upy. Innowacyjne technologie, a także nowoczesne przedsiębiorstwo na wczesnym etapie wzrostu wchodzi na rynek, oferując ciekawe produkty. Po uzyskaniu dofinansowania udziałowcy dokonują przejęcia spółki, pozyskując wszystkie jej aktywa, nawet te związane z innowacją (często chronione tajemnicą).

 

Co się dzieje ze spółką po przejęciu?

W kolejnym etapie przejęcia, to spółka przejmująca (jej zarząd) decyduje, co stanie się dotychczasowym podmiotem. Na tym etapie następują decyzje związane z przyszłością dotychczasowych pracowników, a także czy sama spółka nie wycofa się z rynku.

Wiele spółek przekształca firmę w nowe przedsiębiorstwo, wychodząc na dalsze rynki. Inne niejako wchłaniają aktywa w struktury swoich firm, co dość często wiąże się z przejęciem. Jednak tutaj korzystniej może wypaść procedura fuzji, która jest mniej agresywnym działaniem, niż przejęcie. Zobacz, co dzieje się w wyniku połączenia dwóch podmiotów.

 

Co to jest fuzja spółek kapitałowych?

Fuzja spółek kapitałowych z miejsca kojarzy się z rozwojem. Czym różnią się od siebie fuzje i przejęcia? Otóż w drodze fuzji powstaje zupełnie nowe przedsiębiorstwo, nad którym kontrolę ma świeży zarząd, a które często poszerza pakiet swoich usług.

 

Rodzaje fuzji i połączeń na gruncie kodeksu handlowego

W polskim prawie i na forum działań ekonomicznych, wyróżnia się 3 typy fuzji, jakie może przejść spółka. W wyniku połączenia, kiedy przedsiębiorstwa przechodzą fuzję możemy mówić o:

  • fuzji horyzontalnej;

  • wiele firm decyduje się na połączenie w drodze fuzji wertykalnej;

  • albo wybiera fuzję konglomeratową.

 

Fuzja horyzontalna

Tego rodzaju połączenia spółek nie są przejęciem, natomiast dotyczą firm, które zajmują się produkcją mniej więcej tych samych produktów w branży.

Fuzja horyzontalna jest korzystna dla każdej z firm, a w wyniku fuzji zarząd nowej spółki powołuje inną firmę.

 

Połączenie firm poprzez fuzję wertykalną

Do połączenia wertykalnego dochodzi wtedy, gdy spółki zajmują się wykonaniem lub produkcją różnych etapów w wyniku czego powstaje ten sam produkt. Dochodzi tu do tzw. efektu synergii.

W połączeniu firm poprzez fuzję wertykalną dojść może do skoku technologicznego nowego przedsiębiorstwa. Uzyskanie połączenia dwóch podmiotów, a także koncentracji na kilku etapach produkcji tego samego produktu daje możliwość na uzyskanie lepszych wyników sprzedażowych i nowej jakości.

 

Fuzja pionowa

Jednym z przykładów fuzji i przejęć w przypadku dwóch firm w kategorii fuzji wertykalnej, jest fuzja pionowa.

W przypadku fuzji i przejęć to fuzja pionowa łączy przedstawicieli dwóch firm, umożliwiając im partnerski rozwój przedsiębiorstwa, co w wyniku wspólnej pracy dwóch firm, pozwala także doświadczyć szeregu korzyści na innym tle.

 

Wynik połączenia przedsiębiorstw w fuzji konglomeratowej

Połączenie konglomeratowe może na pierwszy rzut oka przypominać przejęcie podmiotów, natomiast sprowadza się raczej do fuzji, gdzie firmy działają w różnych branżach.

 

Podsumowanie

Fuzje i przejęcia mogą odbywać w atmoswerze pokojowej lub prowadzić do wyparcia z rynku konkurencji. Wszystko zależy od samych przedsiębiorstw, a także czego pragnie jeden podmiot tej samej branży (przeważnie ten o większych zasobach) i czy przejęcie będzie chciał przeprowadzić na czystych zasadach. Nieznane są zasady rynku ekonomicznego, zwłaszcza jeśli w grę wchodzi duża pula środków pieniężnych.

 

Rodzaje spółek kapitałowych - jaka jest najlepsza?

5 zasad organizowania konferencji w hotelu

WhitePress Prawa