Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

tytul wykonawczy
Przedsiębiorcy bardzo często zmagają się z nierzetelnością swoich kontrahentów w zakresie terminowego regulowania zobowiązań. Długotrwałe uchylanie się przed płaceniem, zmusza tym samym przedsiębiorców do wejścia na drogę prawną. Decydując się na rozpoczęcie egzekucji warto być świadomym tego, czym jest tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy. Jakie są między nimi różnice, na jakim etapie windykacji się pojawiają i czemu służą?

 

 

 

 

Tytuł egzekucyjny – znaczenie

Tytuł egzekucyjny to termin, z jakim spotkać się można już na etapie windykacji sądowej. Jest niczym innym jak dokumentem urzędowym, który stwierdza istnienie roszczenia i otwiera wierzycielowi drogę do odzyskania długu przy udziale komornika.

Tytuł egzekucyjny może mieć formę:

  • orzeczenia sądu,
  • orzeczenia referendarza sądowego,
  • wyroku sądowego,
  • ugody zawartej przed sądem,
  • aktu notarialnego.

 

Warto jednak zaznaczyć, że nie każdy wyrok sądu stanowi tytuł egzekucyjny. By tak się stało musi on spełniać kilka wymogów formalnych – tj. mieć wyraźnie oznaczone strony, precyzyjnie określać świadczenia i być sformułowany w sposób jasny i niebudzący wątpliwości.

Tytuł egzekucyjny może zawierać również kilka informacji dodatkowych. Mowa chociażby o terminie spełnienia świadczenia, ewentualnych warunkach, od których zależy jego spełnienie, a także wszelkich ograniczeniach odpowiedzialności. Nierzadko w tytule egzekucyjnym znajduje się również informacja o terminie, będącym datą graniczną umożliwiającą wierzycielowi wystąpienie o nadanie klauzuli wykonalności.

 

Tytuł wykonawczy ma inną moc prawną niż tytuł egzekucyjny

Tytuł wykonawczy, podobnie jak tytuł egzekucyjny, to także dokument urzędowy, jednak mający zupełnie inną moc prawną. Zgodnie z definicją jest to tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Co oznacza to w praktyce?

Choć tytuł wykonawczy może swą nazwą sugerować, że jego wydanie stanowi moment, w którym można zwrócić się do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, nie jest to prawdą. Rozpoczęcie egzekucji wymaga wcześniejszego  zawnioskowania do sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, czyli stwierdzenia przez sąd, że tytuł ten może być podstawą egzekucji.

Dopiero taki komplet - tytuł egzekucyjny i klauzula wykonalności - pozwala przekazać sprawę do komornika i rozpocząć egzekucję komorniczą.

 

Pamiętaj o terminach wnoszenia zarzutów od tytułu wykonawczego

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że rozpoczęcie egzekucji jest już tym etapem, na którym wnoszenie sprzeciwu co do istnienia świadczenia czy jego wysokości nie przyniesie pożądanych efektów. Warto zatem pilnować terminów i ewentualne zarzuty od tytułu wykonawczego wnosić w ustawowym terminie wynoszącym 7 dni. Zbagatelizowanie sprawy lub niewłaściwe wniesienie zarzutów może skutecznie przekreślić szanse na wstrzymanie egzekucji.

Bez względu na to, po której stronie sporu się znajdziemy – czy to w roli dłużnika, czy wierzyciela – ważne jest, by pamiętać o ustawowych terminach i złożeniu właściwych wniosków do właściwych instytucji. Wniosek o wszczęcie egzekucji musi spełniać szereg wymogów formalnych i być uzupełniony oryginałem tytułu wykonawczego.

Podobnie jest w przypadku wnoszenia ewentualnych zarzutów. Jakiekolwiek uchybienia, błędy formalne czy niewiedza mogą istotnie wydłużyć proces lub co gorsza wpędzić nas w poważne problemy, dlatego też warto korzystać z pomocy profesjonalistów. Doskonale orientują się oni w kruczkach prawnych, znają na wylot cały proces i dysponują bezcennym doświadczeniem. Przy ich pomocy szanse na szybkie i pomyślne załatwienie sprawy są nieporównywalnie większe.

 

tytul wykonawczy
Przedsiębiorcy bardzo często zmagają się z nierzetelnością swoich kontrahentów w zakresie terminowego regulowania zobowiązań. Długotrwałe uchylanie się przed płaceniem, zmusza tym samym przedsiębiorców do wejścia na drogę prawną. Decydując się na rozpoczęcie egzekucji warto być świadomym tego, czym jest tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy. Jakie są między nimi różnice, na jakim etapie windykacji się pojawiają i czemu służą?

 

 

 

 

Tytuł egzekucyjny – znaczenie

Tytuł egzekucyjny to termin, z jakim spotkać się można już na etapie windykacji sądowej. Jest niczym innym jak dokumentem urzędowym, który stwierdza istnienie roszczenia i otwiera wierzycielowi drogę do odzyskania długu przy udziale komornika.

Tytuł egzekucyjny może mieć formę:

  • orzeczenia sądu,
  • orzeczenia referendarza sądowego,
  • wyroku sądowego,
  • ugody zawartej przed sądem,
  • aktu notarialnego.

 

Warto jednak zaznaczyć, że nie każdy wyrok sądu stanowi tytuł egzekucyjny. By tak się stało musi on spełniać kilka wymogów formalnych – tj. mieć wyraźnie oznaczone strony, precyzyjnie określać świadczenia i być sformułowany w sposób jasny i niebudzący wątpliwości.

Tytuł egzekucyjny może zawierać również kilka informacji dodatkowych. Mowa chociażby o terminie spełnienia świadczenia, ewentualnych warunkach, od których zależy jego spełnienie, a także wszelkich ograniczeniach odpowiedzialności. Nierzadko w tytule egzekucyjnym znajduje się również informacja o terminie, będącym datą graniczną umożliwiającą wierzycielowi wystąpienie o nadanie klauzuli wykonalności.

 

Tytuł wykonawczy ma inną moc prawną niż tytuł egzekucyjny

Tytuł wykonawczy, podobnie jak tytuł egzekucyjny, to także dokument urzędowy, jednak mający zupełnie inną moc prawną. Zgodnie z definicją jest to tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Co oznacza to w praktyce?

Choć tytuł wykonawczy może swą nazwą sugerować, że jego wydanie stanowi moment, w którym można zwrócić się do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, nie jest to prawdą. Rozpoczęcie egzekucji wymaga wcześniejszego  zawnioskowania do sądu o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, czyli stwierdzenia przez sąd, że tytuł ten może być podstawą egzekucji.

Dopiero taki komplet - tytuł egzekucyjny i klauzula wykonalności - pozwala przekazać sprawę do komornika i rozpocząć egzekucję komorniczą.

 

Pamiętaj o terminach wnoszenia zarzutów od tytułu wykonawczego

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że rozpoczęcie egzekucji jest już tym etapem, na którym wnoszenie sprzeciwu co do istnienia świadczenia czy jego wysokości nie przyniesie pożądanych efektów. Warto zatem pilnować terminów i ewentualne zarzuty od tytułu wykonawczego wnosić w ustawowym terminie wynoszącym 7 dni. Zbagatelizowanie sprawy lub niewłaściwe wniesienie zarzutów może skutecznie przekreślić szanse na wstrzymanie egzekucji.

Bez względu na to, po której stronie sporu się znajdziemy – czy to w roli dłużnika, czy wierzyciela – ważne jest, by pamiętać o ustawowych terminach i złożeniu właściwych wniosków do właściwych instytucji. Wniosek o wszczęcie egzekucji musi spełniać szereg wymogów formalnych i być uzupełniony oryginałem tytułu wykonawczego.

Podobnie jest w przypadku wnoszenia ewentualnych zarzutów. Jakiekolwiek uchybienia, błędy formalne czy niewiedza mogą istotnie wydłużyć proces lub co gorsza wpędzić nas w poważne problemy, dlatego też warto korzystać z pomocy profesjonalistów. Doskonale orientują się oni w kruczkach prawnych, znają na wylot cały proces i dysponują bezcennym doświadczeniem. Przy ich pomocy szanse na szybkie i pomyślne załatwienie sprawy są nieporównywalnie większe.

 

Strona 2

Usługi polskiego adwokata w Niemczech. Dlaczego warto?

Magazynowanie jako bardzo popularna usługa