Porady
Typografia
 • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
 • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Jedną z popularniejszych form uzyskania pomocy finansowej dla przedsiębiorstw jest faktoring. Usługa faktoringu rozwija się w zawrotnym tempie i każda firma, która zmagała się z problemami niezapłaconych faktur przez kontrahentów musiała przynajmniej raz usłyszeć o usłudze faktoringu.

  

Faktoring stosowany jest najczęściej w sytuacji, gdy firma oczekuje uregulowania zaległej spłaty zobowiązania od kontrahenta. Sprawdź, czym charakteryzuje się faktoring i jakie możemy wyróżnić wady i zalety tej usługi. 

 

Czym jest faktoring?

Faktoring to usługa skierowana do wszystkich przedsiębiorstw, w których pojawiły się problemy z wyegzekwowaniem należności za niezapłacone faktury kontrahentów lub stali się oni całkowicie niewypłacalni. Faktoring polega na wykupieniu przez zewnętrzną instytucję od firmy wszystkich wierzytelności z tytułu sprzedanych towarów i usług dla kontrahentów. Faktor wykupuje od przedsiębiorstwa jedynie należności, które nie straciły terminu ważności. Rozwiązanie, jakim jest usługa faktoringu może wpłynąć pozytywnie na płynność finansową przedsiębiorstwa. Zewnętrzna instytucja, którą jest zazwyczaj bank, przejmuje wierzytelności od firmy. Nazywana jest ona faktorem. Kolejnym podmiotem faktoringu jest faktorant, czyli przedsiębiorca korzystający z usług firmy faktoringowej.

 

Rodzaje faktoringu

Możemy wyróżnić kilka rodzajów usługi faktoringowej. Poniżej wymienimy kilka najważniejszych:

 • Faktoring pełny - firma oferująca faktoring pełny dostarcza przedsiębiorstwu szybki dostęp do środków finansowych oraz przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahentów współpracujących z faktorantem. W tym wypadku faktor zajmuje się skupowaniem nieprzeterminowanych faktur od przedsiębiorstwa, w zamian czego przekazuje zaliczkę w wysokości 90%. W momencie wyegzekwowania należności od kontrahenta, firma faktoringowa wypłaca kolejne 10% pozostałych pieniędzy swojemu klientowi. W przypadku jeżeli faktor nie uzyska od kontrahenta pieniędzy, wysyła do niego ponaglenia w formie monitu.
 • Faktoring niepełny - przedsiębiorstwo korzystające z oferty faktoringu niepełnego musi mieć na uwadze, że firma faktoringowa nie przejmuje ryzyka niewypłacalności kontrahentów. Jest to najlepsze rozwiązanie stosowane dla kontrahentów wypłacalnych, u których pojawiają się niewielkie opóźnienia przy spłacie zobowiązania.
 • Faktoring odwrotny - ma na celu zwiększenie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Usługa faktoringu odwrotnego skierowana jest do osób kupujących. Faktor dokonuje płatności na rachunek bankowy dostawcy, jednak fakturę do wykupu przekazuje dostawca. Przedsiębiorstwo składając zamówienie u dostawcy, otrzymuje od niego produkty, czy wykonaną usługę, oraz dodatkowo otrzymuje od niego wystawioną fakturę. Po otrzymaniu faktury, przedsiębiorstwo korzystające z usług dostawcy, przedstawia ją do firmy faktoringowej, która zobowiązana jest wpłacić całą kwotę dostawcy. Faktorant spłaca faktorowi kwotę wykupu wraz z naliczonymi odsetkami.

 

Koszty faktoringu

W skład kosztów, jakie przedsiębiorstwo musi brać pod uwagę podczas wyboru usługi faktoringowej jest m.in. opłata administracyjna, opłata operacyjna, koszty finansowania, opłata od tzw. monitu, czyli ponagleń wysyłanych do kontrahentów odnośnie niespłaconych należności. 

 

Wady i zalety faktoringu

Z pewnością osoby zainteresowane skorzystaniem z usług faktoringu będą zastanawiały się nad tym, jakie możemy wyróżnić najważniejsze wady i zalety usługi.  

 

Zalety:

 • możliwość poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa,
 • szybki dostęp do środków finansowych,
 • możliwość wydłużenia terminu spłaty zobowiązania,
 • faktoring nie obciąża struktury bilansu firmy,
 • skutkuje wyegzekwowaniem zapłaty,
 • pozwala na zwiększenie obrotów sprzedaży,
 • pozwala na utrzymanie wzorowych stosunków z kontrahentami,
 • nie obniża zdolności kredytowej przedsiębiorstwa,
 • umowy faktoringowe nie wymagają wskazania zabezpieczeń.

 

Wady

 • spore koszty,
 • może być źle odbierane przez kontrahentów, 
 • zakończenie współpracy z faktorem wiąże się z koniecznością spłaty wszystkich zaliczek, które otrzymaliśmy na poczet przyszłych faktur,
 • można popaść w zbytnią zależność faktora.

 

Wniosek o uzyskanie umowy faktoringowej

Każda firma, która zainteresowana jest skorzystaniem z usług faktora musi wcześniej złożyć odpowiedni wniosek w firmie faktoringowej. Przedsiębiorstwo przed podpisaniem umowy składa komplet dokumentów, w której zawarta zostanie informacja na temat wierzytelności finansowych, czy dłużników firmy. Konieczne jest podanie również informacji dotyczącej wypisu z rejestru sądowego, bilansu zysków i strat firmy, numeru NIP, REGON. Dodatkowo firma może zostać poproszona o złożenie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i składkami w urzędzie ZUS. 

 

Zawarcie umowy z firmą faktoringową - krok po kroku

Jeżeli faktor rozpatrzy pozytywnie złożony wniosek od przedsiębiorstwa, konieczne będzie sporządzenie odpowiedniej umowy pomiędzy instytucjami. Zazwyczaj umowa ta sporządzana jest pisemnie. Stronami tej umowy będzie faktor, czyli firma świadcząca usługi faktoringowe, oraz faktorant. Odnośnie samej formy umowy, nie została ona szczegółowo określona w przepisach prawa, dlatego może być ona sporządzona w sposób indywidualny. Konieczne jest jednak, aby w umowie zostały zawarte informacje dotyczące warunków zapłaty, czy również samej współpracy. Wynagrodzeniem faktora jest naliczana dodatkowa prowizja za wykonaną usługę, która zazwyczaj wynosi 10% ceny wierzytelności. Przed sfinalizowaniem, czyli podpisaniem umowy, każda ze stron powinna dokładnie zapoznać się z jej treścią. Umowy podpisywane są przeważnie na rok z możliwością przedłużenia tego terminu. Oczywiście, umowę podpisaną z firmą faktoringową można rozwiązać we wcześniejszym terminie za porozumieniem stron.

Artykuł opracowany przez specjalistów www.ratkomat.pl

WhitePress Prawa