Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Budujesz dom i chcesz się podłączyć do sieci energetycznej? W takim razie musisz wiedzieć, jak przebiega proces ubiegania się o przyłącze energetyczne. W poniższym tekście przedstawimy krótką ścieżkę, którą musisz przejść, aby uzyskać dostęp do energii elektrycznej w swoim nowym domu. Zaczynajmy.

przyłącze energetyczne

Poradnik przyłącze energetyczne krok po kroku

Zanim przejdziemy do szczegółów, kilka słów o tym co znajdziesz poniżej. Przyłącze energetyczne to niezwykle ważny element budowy domu. To wybór na lata, który ostatecznie przekłada się na nasze comiesięczne rachunki. Do wykonania przyłącza zdecydowanie warto się przygotować. I mamy tu na myśli zarówno formalności, zgody, pozwolenia, jak również wybór dostawcy energii. Oto poradnik przyłącze energetyczne krok po kroku https://operator.enea.pl/przylaczeniedosieci/procedura-krok-po-kroku-dla-domu

 

Czym jest przyłącze energetyczne?

Przyłącze energetyczne to część instalacji elektrycznej, która łączy nasz dom z siecią elektroenergetyczną. Przyłącze składa się z dwóch elementów: przyłącza zewnętrznego i przyłącza wewnętrznego. Przyłącze zewnętrzne to część instalacji znajdująca się poza budynkiem, natomiast przyłącze wewnętrzne to instalacja w wewnątrz budynku, czyli wszystkie ukryte w ścianach kable, puszki, gniazda itd.

 

Jakie są rodzaje przyłącza energetycznego?

Przyłącze energetyczne może być napowietrzne lub kablowe. Przyłącze napowietrzne to takie, które jest podwieszone na słupach lub linach napowietrznych. Przyłącze kablowe natomiast jak sama nazwa wskazuje, jest ukryte pod ziemią lub w kanalizacji. Rodzaj przyłącza zależy m.in. od warunków technicznych, ekonomicznych. Poszczególne łącza różnią się mocno kosztem wykonania (złącze kablowe jest dużo droższe). Poza tym duże znaczenie może mieć tutaj usytuowanie sąsiednich obiektów.

 

Przyłącze elektryczne - warunki przyłącza

Do tego, aby uzyskać przyłącze elektryczne, musimy spełnić kilka warunków:
- może się o nie ubiegać właściciel działki, osoba mająca zgodę właściciela na budowę przyłącza,
- należy mieć gotowy projekt budowlany domu i plan zabudowy działki,
- musimy określić zapotrzebowanie mocy przyłączeniowej, czyli ilości energii elektrycznej, której będziemy potrzebować do zasilania swojego domu,
- na koniec należy wybrać zakład energetyczny, który będzie świadczył usługi dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej.

 

Jakie dokumenty są wymagane do podłączenia do sieci energetycznej?

Do ubiegania się o przyłącze energetyczne, konieczny jest wypełniony wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Wniosek taki składamy w biurze obsługi klienta wybranego zakładu energetycznego. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

- kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- kserokopię aktu notarialnego lub innego dokumentu potwierdzającego własność działki, lub zgodę właściciela na budowę przyłącza,
- kserokopię projektu budowlanego domu i planu zabudowy działki,
- oświadczenie o zapotrzebowaniu na moc przyłączeniową,
- oświadczenie o wyborze zakładu energetycznego,

 

Podsumowanie

Jaki widać podłączenie prądu do nowo budowanego domu wymaga spełnienia kilku warunków i złożenia odpowiednich dokumentów. Dla ułatwienia zebraliśmy najważniejsze punkty poniżej. Warto zerkać na tę listę i w razie potrzeby pytać o każdy z nich osoby, które odpowiadają za wykonanie naszego przyłącza.
- wybór rodzaju przyłącza energetycznego,
- spełnienie warunków przyłączenia,
- złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia,
- oczekiwanie na decyzję zakładu energetycznego,
- zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii oraz o sprzedaży energii elektrycznej,
- wykonanie przyłącza zewnętrznego przez zakład energetyczny,
- wykonanie przyłącza wewnętrznego przez uprawnionego instalatora,
- nie można też zapomnieć o przeprowadzeniu odbioru technicznego instalacji.

Dopiero wówczas możemy pełnoprawnie uruchomić licznik energii elektrycznej i zacząć korzystać z wszystkich urządzeń wymagających prądu.

WhitePress Prawa