Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

zasiedzenie nieruchomości
W dzisiejszych czasach wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że jednym ze sposobów nabycia nieruchomości jest jej zasiedzenie. Co zatem dobrze jest wiedzieć na ten temat? Jakie są główne przesłanki takiego stanu rzeczy? Dlaczego tak wiele osób w sprawach o zasiedzenie nieruchomości decyduje się na skorzystanie z pomocy kancelarii adwokackiej?

 

 

 

 

 

Zasiedzenie nieruchomości - co dobrze jest wiedzieć na ten temat?

Do najważniejszych przesłanek przewidzianej przez polskie przepisy prawa instytucji nazwanej zasiedzeniem nieruchomości zalicza się: upływ czasu oraz posiadanie samoistne. Aby więc dana osoba mogła nabyć nieruchomość przez jej zasiedzenie musi przez określony czas (długość czasu uzależniona jest od rodzaju woli) władać daną nieruchomością we własnym imieniu. Z jakimi rodzajami woli mamy, więc tutaj do czynienia? Przy instytucji zasiedzenia nieruchomości mówi się o zasiedzeniu w dobrej lub zlej wierze. Czym zatem różnią się od siebie takie zasiedzenia? Zasiedzenie w dobrej wierze oznacza, że osoba, która nie była właścicielem danej nieruchomości, lecz jej posiadaczem samoistnym samodzielnie władała taką nieruchomością w błędnym, lecz szczerym przekonaniu, iż jest jej prawnym właścicielem. W takiej sytuacji czas potrzebny do zasiedzenia to okres 20 lat. Jeżeli jednak dana osoba posiadła nieruchomość pomimo świadomości, iż nie jest jej właścicielem to do zasiedzenia dochodzi dopiero po upływie 30 lat. Należy również zaznaczyć, że co prawda do zasiedzenia nieruchomości dochodzi z mocy prawa na skutek zaistnienia konkretnych warunków, jednak aby takie zasiedzenie zostało oficjalnie uznane musi odbyć się postępowanie nieprocesowe, na którym sąd wyda właściwe postanowienie o stwierdzeniu nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia. Takie postanowienie to dla nowego prawnego właściciela bardzo ważny dokument. 

right 4703926 1280

 

Dlaczego w sprawach związanych z zasiedzeniem nieruchomości warto zgłosić się po pomoc do doświadczonej kancelarii adwokackiej?

Jeżeli czeka nas sprawa o zasiedzenie nieruchomości to pamiętajmy, że aby w sprawny sposób przejść przez każdy jej etap warto zgłosić się po fachową pomoc do profesjonalnej kancelarii adwokackiej. To właśnie doświadczony radca prawny dzięki swojej obszernej wiedzy w tym zakresie jest w stanie udzielić nam wsparcia na każdym etapie sprawy o zasiedzenie nieruchomości. Taka osoba może pomóc nam między innymi w złożeniu wniosku do sądu czy w skompletowaniu niezbędnych dokumentów i materiałów dowodowych. Ponadto radca prawny służy nam także pomocą w razie wszelkich pytań i wątpliwości. W sprawach o zasiedzenie nieruchomości szczególnie warto wybrać taką kancelarie prawniczą, która specjalizuje się w tym temacie. Należy również dodać, że do kancelarii adwokackiej mogą zgłosić się także osoby, które poszukują porad jak nie dopuścić do zasiedzenia nieruchomości w przypadku, gdy ich nieruchomość jest w posiadaniu osób trzecich. Radca prawny z pewnością udzieli takim klientom szczegółowych informacji na temat warunków zawieszenia, wstrzymania lub przerwania biegu zasiedzenia nieruchomości.

 

Projektowanie i rozmieszczenie instalacji rurociągowej w obiektach przemysłowych

Pompa membranowa jest uniwersalna i łatwa w eksploatacji. Jaką wybrać do konkretnych zastosowań?

WhitePress Prawa