Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Magazyn to miejsce, w którym przestrzeń powinna być zaprojektowana tak, by jej elementy oraz ich układ maksymalnie ułatwiały pracę i pozwalały efektywnie manipulować towarami. Tu każdy fragment powierzchni ma duże znaczenie. W projektowaniu magazynów stosuje się najróżniejsze rozwiązania maksymalizujące dostępną przestrzeń i sprawiające, że dany obszar może być wykorzystywany na kilka sposobów, w zależności od bieżącej potrzeby. Przykładem sposobu inteligentnego wykorzystywania powierzchni magazynu są miejsca odkładcze na regale. Do czego one służą i jakie jest ich znaczenie?

 odkładcze na regale

Miejsce odkładcze na regale — czym jest i gdzie się je umieszcza?

Wysokie regały to najpopularniejszy element infrastruktury magazynowej. By umożliwiały łatwe i bezpieczne składowanie ładunków, wyposaża się je w wiele elementów poprawiających stabilność konstrukcji i zwiększających jej funkcjonalność, często dobieranych do indywidualnych potrzeb klienta. Jednym z ważnych elementów instalacji magazynowej jest miejsce odkładcze na regale. Jest to platforma, która może być mocowana na początku i końcu regału, wzdłuż jego krótszego boku. Określana bywa także mianem stacji pobierania i odkładania ładunków (ang. P&D Station).

 

Do czego służy miejsce odkładcze na regale?

Zamontowanie miejsca odkładczego na regale to sposób na zyskanie nowego miejsca składowania, które jest częścią konstrukcji regału, ale nie zajmuje miejsca w jego wnętrzu. W tak pozyskanej przestrzeni najczęściej tworzy się gniazda paletowe. Pod przymocowanymi do boku regałów platformami można przechowywać palety lub inne ładunki albo stworzyć korytarz dla pieszych.

Aby miejsce odkładcze mogło jak najlepiej spełniać swoją funkcję, należy poświęcić szczególną uwagę doborowi miejsca, w którym zostanie ono umieszczone. Dobrze ulokowana strefa tego rodzaju pozwala na znacznie wydajniejsze przeprowadzanie rozmaitych procesów magazynowych, dlatego warto zadbać o tę kwestię już na etapie projektowania przestrzeni obiektu. Potencjał miejsc odkładczych na regale można w pełni wykorzystać poprzez zlecenie zaprojektowania magazynu doświadczonej firmie. Rozmaite rodzaje przestrzeni przemysłowych, w tym magazyny i obiekty BTS (built-to-suit), buduje na przykład europejski lider tego rynku, firma Panattoni. Więcej informacji na temat działalności i oferty Panattoni można znaleźć na stronie https://panattonieurope.com/pl-pl

 

Znaczenie miejsc odkładczych na regale i ich zastosowanie

Liczne korzyści, jakie daje stosowanie miejsc odkładczych na regale, sprawiają, że element ten jest chętnie wprowadzany do infrastruktury magazynowej. Przykładem zastosowania go może być zorganizowanie przy jego użyciu strefy wymiany palet. Dzięki miejscom odkładczym na regale możliwe jest łatwe układanie palet w sposób piętrowy (sztaplowanie) i sprawne manipulowanie nimi.

Platformy montowane u boku regału mogą posłużyć również do tymczasowego składowania towarów, na przykład jako element strefy przeładunku kompletacyjnego (cross-docking). W tym procesie ładunki są rozładowywane, przemieszczane są w przestrzeni magazynu i załadowywane z pominięciem procesu składowania. Miejsca odkładcze na regale przydają się także w obiektach łączących magazyn z przestrzenią produkcyjną lub kompletacyjną. Dodatkowa przestrzeń może w tym przypadku posłużyć do przygotowania ładunków z produktami, które mają zostać przetransportowane na linię produkcyjną lub do strefy kompletacji zamówień.

 

WhitePress Prawa