Porady
Typografia
 • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
 • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

geodezja
Geodezja – chyba każdy spotkał się z tym terminem, jednak co tak naprawdę wiemy o tej dziedzinie? Jak powstawała? Czy w obecnych czasach moglibyśmy sobie bez niej poradzić? Może zacznijmy od tego, że nazwa pochodzi od połączenia słów „geo” - Ziemia, oraz „daiso” - będę dzielił. Dodatkowo warto już na wstępie zaznaczyć, że nauka ta ukształtowała się na podstawie geometrii oraz matematyki, do których obecnie również dołączyła dziedzina, jaką jest informatyka. Zatem co to jest geodezja? To najstarsza nauka zajmująca się wyznaczaniem kształtów oraz rozmiarów Ziemi, dzięki pomiarom geometrycznym. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat – zapraszam do lektury!

 

Początki Geodezji w Polsce

Tak naprawdę geodezja narodziła się w momencie, kiedy ludzie poczuli potrzebę wyznaczania granicy swoich gruntów. Jednak zasadniczym pytaniem w tej kwestii jest to, w jaki sposób sobie radzili nie posiadając narzędzi, jakimi posługujemy się obecnie? Mieli na to swoje sposoby. Jednym z nich było publiczne wyznaczanie parceli. Właściciel obszaru, który miał zostać podzielony, wysyłał swojego pracownika, aby ten poprzez objazd wyznaczył granice dzielące przyszłych sąsiadów. Nierzadko koniec danej działki stanowiły rzeki, a także pasma górskie. Jeśli takowych brakowało, zakończenie działki oznaczano poprzez wkopywanie kamieni lub wbijanie drewnianych pali. Innym sposobem na wytyczenie granic terenu było sadzenie drzew lub krzewów. Co ciekawe, bardzo często miejscowości, które leżały wzdłuż nasadzeń przyjmowały nazwy adekwatne do gatunku obsadzonych roślin.

 

Geodezja obecnie – podział na wyższą i niższą

Zapewne wielu z Was te terminy zbyt wiele nie mówią. Ze względu na to postaram się przybliżyć, na czym polega różnica pomiędzy nimi. A więc co to jest geodezja wyższa? To dziedzina obejmująca pomiary Ziemi w przestrzeni kosmicznej, czyli powierzchnie powyżej 750 km2.  Jeśli chodzi o geodezję niższą, zajmuje się ona szczegółami, które dotyczą pomiarów w promieniu do 15,6 km.

Do zakresu geodezji niższej zaliczamy prace, których celem pomiarów geodezyjnych są:

 • połączenia nieruchomości
 • opisy rzeźb terenu
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • wznowienie granic
 • opracowanie mapy do celów projektowych
 • opracowanie geodezyjnej mapy inwentaryzacyjnej
 • inwentaryzacja podziemnego uzbrojenia terenu (wodociągi, sieci energetyczne i komunikacyjne, kanalizacja, gaz)

 

Praca geodety – jak wygląda?

Głównym zadaniem geodetów jest ukazanie na mapie sytuacji terenu, na którym dokonywano pomiarów. Ze względu na to prace geodezyjne są potwierdzane za pomocą różnych dokumentów prawnych. A więc pamiętajmy – wszystko musi mieć swoje przełożenie na papierze. To bardzo ważny aspekt pracy geodety. Jednak ten fach ma to do siebie, że wymaga również pracy w terenie. Geodeci wykonują pomiary sytuacyjno-wysokościowe za pomocą metod tradycyjnych, jak i również przy użyciu odbiorników systemu nawigacji satelitarnej, np. GPS. Można więc stwierdzić, że jest to praca dość wymagająca i trudna. Jak więc mieć pewność, że jest wykonywana należycie dobrze? Bez obaw, nad całością prac geodezyjnych nadzór sprawuje Główny Geodeta Kraju, którego wspiera Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

Dostęp do danych przestrzennych online

Dzisiejsza geodezja wychodzi naprzeciw zwykłemu użytkownikowi. W jaki sposób? Udostępnia korzystanie z pomiarów ziemi w systemie informatycznym. Projekt Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii został skierowany w szczególności do przedsiębiorców, jednostek administracji publicznej oraz społeczeństwa. To dzięki niemu powstał portal internetowy „Geoportal”. Udostępnia usługi on-line w oparciu o dane w systemie geoprzestrzennym, jak również te o charakterze katastralnym oraz metadane.  W wyniku projektu wprowadzono bazy danych:

 • Baza Danych Ogólnogeograficznych (sieć komunikacyjna, pokrycie terenu, sieć ścieków wodnych, sieć uzbrojenia terenu, budynki, tereny chronione, budowle i urządzenia, kompleksy użytkowania terenu, jednostki podziału terytorialnego, obiekty i inne)
 • Baza Danych Obiektów Topograficznych (budowle i urządzenia, jednostki podziału terytorialnego, sieć uzbrojenia terenu, sieć komunikacyjna, budynki, pokrycie terenu, kompleksy użytkowania terenu, sieć wodna, tereny chronione, obiekty i inne)
 • Dane o charakterze katastralnym
 • Ortofotomapy
 • Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych,
 • Numeryczny Model Terenu
 • Rastry map topograficznych
 • Rastry map tematycznych
 • Państwowy Rejestr Granic
 • Metadane zbiorów i usług danych przestrzennych

Dzięki udogodnieniom, jakie dają nam nowe technologie wykorzystywane w dziedzinie geodezji zakłady pracy, firmy, jak i również zwykli obywatele mają możliwość:

 • zwiększać swoją innowacyjność oraz konkurencyjność na rynku
 • zastosować nowoczesną technologię w pracy administracji publicznej
 • udoskonalać procesy decyzyjne z zakresu inwestycji
 • pogłębiać wiedzę na temat informacji przestrzennej
 • docierać do informacji z większą szybkością
 • rozszerzać swoje oferty

Geodezja to dziedzina rozwijająca się od wieków. W obecnych czasach, dzięki nowym technologiom wychodzi naprzeciw społeczeństwom, znacznie usprawniając ich pracę. Bez niej panowałby jeden wielki chaos. A więc zastanówmy się chwilę, co to jest geodezja w prostym rozumowaniu? To pewnego rodzaju uporządkowanie, dzięki któremu nie musimy martwić się o to, co nasze.

Co to jest finansowanie oparte na przychodach?

Event Manager – zawód przyszłości

WhitePress Prawa