Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Budowa tarasu w ogrodzie nie musi być udręką. Wystarczy, że przy dobudowie tarasu będziemy pamiętali o kilku zasadach. Ważne są zwłaszcza wymogi techniczne i prawne, a te jasno określają, że taras nie zawsze może być zbudowany bez pozwolenia. Jeśli o tym zapomnimy, taras może być uznany za samowolę budowlaną, a za to należy się kara finansowa. Kiedy możemy zbudować taras bez pozwolenia? O czym pamiętać, dobudowując taras do wybudowanego domu?

 

Budowa tarasu – wymogi formalne

Taras jest niejako przedłużeniem naszego domu. Dobudowany do jadalni pozwala cieszyć się śniadaniem na świeżym powietrzu. Z kolei umieszczony tuż obok sypialni może wydzielić spokojną strefę użytkową dostępną tylko dla domowników. Niestety taras stanowi część budynku określaną jako użytkowa. Oznacza to, że nie może być definiowany jako obiekt małej architektury, który możemy wybudować bez pozwolenia.

Według przepisów Prawo budowlane, jeżeli taras nie przekracza 35 metrów kwadratowych powierzchni, do jego wybudowania wystarczy nam zgłoszenie do odpowiedniego urzędu. W przypadku dobudowy o powierzchni większej niż 35 metrów kwadratowych konieczne będzie jednak pozwolenie i zgoda na budowę. Z czego wynikają te przepisy? Jak podkreślają rzeczoznawcy budowlani, taras musi być definiowany jako integralna część budynku. To powoduje, że z zasady zwiększa on powierzchnię całkowita nieruchomości. A to oznacza, że na jego wybudowanie musimy mieć odrębną zgodę.

Jeżeli zatem wybudujemy taras bez pozwolenia na inwestycję, możemy zostać zmuszeni przez nadzór budowlany do:

– rozbiórki tarasu

– legalizacji tarasu

– kary finansowej.

Pamiętajmy też, że taras jako integralna część budynku musi być zbudowany na takich samych zasadach jak np. samodzielny budynek. Taras i jego części musza zatem znajdować się w odpowiedniej odległości od granicy działki i działki sąsiadów.

Nie wiesz, czy możesz dobudować dom bez konsekwencji prawnych? Zapytaj rzeczoznawcę budowlanego o możliwe rozwiązania najlepsze dla Twojego domu. W przeciwnym wypadku planowana inwestycja może być uznana za rozbudowę budynku, a nie jego przebudowę.

 

Budowa tarasu – jak to zrobić bez błędów?

Budowa tarasu to nie tylko dobudowanie platformy i połączenie jej z salonem drzwiami balkonowymi. Żeby nie popełnić błędów podczas rozbudowy mieszkania, warto zasięgnąć porady doświadczonego rzeczoznawcy budowlanego. Specjalista nie tylko będzie pamiętał o przepisach prawnych dotyczących budowy, ale i podpowie rozwiązania odpowiednie dla konkretnej nieruchomości.

Odsuń taras od działki sąsiadów

O czym trzeba pamiętać podczas dobudowy tarasu? Przede wszystkim o wielkości działki. Pamiętajmy, że nawet jeżeli powierzchnia tarasu będzie mniejsza niż 35 metrów kwadratowych, to jego odległość od działki sąsiada musi być bezpieczna. Standardowo jest to 1,5 m od granicy działki. Jeśli nasz ogród jest mały, nie możemy maksymalnie przesuwać tarasu do ogrodzenia, jeśli tuż za nim znajduje się działka sąsiada. W przeciwnym wypadku nie dostaniemy pozwolenia na budowę tarasu albo dostaniemy grzywnę i nakaz rozbiórki.

 

Sprawdź, czy podłoże pod taras jest wytrzymałe

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie podłoża pod taras. Jeżeli w miejscu planowanej inwestycji jest spadek, musimy wziąć pod uwagę, że będziemy musieli wyrównać teren albo wykonać bardzo grubą wylewkę. A to wiąże się z wysokimi kosztami. Problemem może też być pękająca posadzka. W takim przypadku lepiej jest posadowić taras na podpórkach. Z drugiej strony jeżeli podłoże przy naszym domu jest wilgotne, warto wcześniej upewnić się, że to nie będzie przeszkodą podczas układania kostki brukowej.

 

Pamiętaj o dylatacji i izolacji tarasu

Zawsze przy dobudowie jakiejkolwiek części domu do istniejącej już nieruchomości należy pamiętać o prawidłowej dylatacji i izolacji przeciwwilgociowej. Musimy pamiętać, że posadzka zewnętrzna będzie pracowała – kurczyła się i rozszerzała. Płytki tarasowe nie mogą być ułożone na styk przy samej ścianie. W przeciwnym wypadku podczas mrozów będą pękały. Zewnętrzną ścianę budynku trzeba zabezpieczyć niewielką szczeliną albo dylatacją pośrednią. Jeżeli taras ma być wyłożony płytkami, wykonawca musi pamiętać o użyciu dobrej jakości klejów odpornych na mróz.

Izolacja przeciwwilgociowa jest tak samo ważna jak dylatacja tarasu. Z uwagi na charakter dobudowy musi ona uwzględniać zarówno zewnętrzną ścianę domu, jak i poziomą posadzkę tarasu. Jak radzą fachowcy, izolacja przeciwwilgociowa tarasu może być zrobiona z masy wodoodpornej, papy zgrzewanej na ciepło albo folii kubełkowej. Każda z tych metod zapobiegnie mokrym wykwitom na ścianach domu i podchodzeniu wody pod płytki.

 

Dobudowa tarasu – na gruncie czy na palisadach?

Taras można zbudować na kilka sposobów. Do niedawna najczęściej wybieraną metodą była wylewka betonowa, na której umieszczano odpowiednie wykończenie. Obecnie coraz częściej tarasy wykonuje się z kostki brukowej lub kamienia. W tym przypadku dużo lepszą metodą jest posadowienie tarasu na gruncie.

Budowa tarasu na gruncie jest szybka i zazwyczaj bezinwazyjna. Wystarczy, że ekipa budowlana pozbędzie się wierzchniej warstwy gruntu i zastąpi ją żwirem lub innym drobnym kamieniem. Tak przygotowana i ubita podsypka musi być wzmocniona opaską z betonowych krawężników albo kostki brukowej. Bez tego podłoże rozjedzie się. Po usypaniu warstwy żwiru trzeba ją przykryć mieszanką piasku i cementu, a następnie ułożyć wierzchnią warstwę wykończeniową tarasu. Może to być:

– kamień ciosany

– kostka brukowa

– płyta betonowa

– płyta kamienna

– grube deski.

Nierzadko z uwagi na nachylenie gruntu posadowienie tarasu bezpośrednio na nim może być niemożliwe. W takim przypadku pozostaje zainstalowanie legarów podtrzymujących taras. Zazwyczaj umieszcza się na nich drewniane deski. Żeby zbudować taras na legarach, trzeba najpierw wykonać podkop i w nim umieścić szalunek pod fundamenty. Po wylaniu stop fundamentowych trzeba umieścić w nich łączniki, które będą podtrzymywały belki. Prostopadle do nich umieszcza się legary, na których można ułożyć deski tarasowe.

Bez względu na to, jaki sposób budowy tarasu wybierzemy, przed rozpoczęciem budowy warto skonsultować projekt z rzeczoznawcą budowlanym. Specjalista nie tylko sprawdzi aktualne przepisy dotyczące rozbudowy domu, ale i zweryfikuje projekt budowy tarasu. Jeżeli zatrudniamy ekipę budowlaną, możemy też zlecić rzeczoznawcy wykonanie opinii technicznej po zakończonych pracach.

 

 

Jak oszczędzać energię w firmie?

WhitePress Prawa