Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Pandemia, wojna na Ukrainie, wysoka inflacja, kryzys energetyczny, zerwane łańcuchy dostaw, rosnące ceny stali i innych surowców, a także kosztów energii czy transportu – to tylko niektóre czynniki, które w ostatnim czasie postawiły branżę automotive przed wieloma wyzwaniami. Przedsiębiorstwa związane z motoryzacją szukają balansu między dostosowaniem się do oczekiwań klientów a rozwiązaniem problemu wzrastających kosztów i wspomnianych ograniczeń. Gdzie mogą znaleźć odpowiedź na tę potrzebę?

Aktualne trendy w motoryzacji i automotive

Według raportu „Megatrendy w motoryzacji a inicjatywy sektorowe na rzecz rozwoju umiejętności w Europie” najważniejsze trendy, jakie obecnie dyktują tempo i kierunek przemian w branży motoryzacyjnej to: rosnące znaczenie alternatywnych napędów i elektromobilności, dążenie do wprowadzenia do użytku pojazdów autonomicznych (samosterujących), odchodzenie od posiadania własnego samochodu na rzecz współdzielenia, projektowanie pojazdów powiązanych w sieci oraz częsta aktualizacja oferty dostępnych pojazdów samochodowych, adekwatna do nieustannie zmieniających się potrzeb konsumentów.

Potwierdza to raport „Five trends transforming the Automotive Industry”, który wskazuje, że motoryzacja przyszłości jest zelektryfikowana, autonomiczna, współdzielona, połączona i corocznie aktualizowana.

Gdybyśmy więc mieli krótko podsumować, co determinuje rozwój współczesnej branży automotive, to słowami-kluczami są „czyste środowisko” i „nowe technologie”. Jak połączyć te dwa aspekty, by budować przewagę konkurencyjną, a jednocześnie redukować koszty bez szkody dla jakości działalności? Odpowiedzią są innowacje.

 

Wykorzystanie innowacyjnych technologii drogą do oszczędności

Automatyzacja to już stały trend w rozwijających się firmach. Nie inaczej jest z branżą automotive. Modernizacja parków maszynowych czy linii produkcyjnych przynosi wielowymiarowe korzyści, takie jak optymalizacja działań, usprawnienie pracy (a więc i wzrost jej efektywności), oszczędność czasu i środków finansowych. Okazuje się, że nawet drobne zmiany, dopasowane do indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa i właściwie wdrożone, mogą przynieść wielomilionowe korzyści.

Maksimum wydajności przy minimum nakładów finansowych – taki jest cel. Udaje się go zrealizować między innymi dzięki działalności ośrodków naukowo-badawczych, takich jak Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu, które od lat wspiera firmy jako zewnętrzny dział R&D. – Mamy na swoim koncie szereg projektów, które stały się kluczowym ogniwem w rozwoju i redukcji kosztów wielu przedsiębiorstw, w tym z branży automotive, bo to w niej nowe technologie mają dziś szeroko zakrojone zastosowanie – zauważa Grzegorz Putynkowski, CEO Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A..

Przygotowanie oraz wdrożenie koncepcji zmian dostosowanych do potrzeb i możliwości firmy jest zadaniem dla specjalistów, którzy dysponują właściwymi zasobami – wiedzą, doświadczeniem i odpowiednim zapleczem. Nowoczesne roboty przemysłowe, skanery laserowe czy zaawansowane drukarki 3D to coś, z czym eksperci z CBRTP pracują na co dzień.

– Branża motoryzacyjna jest jedną z tych najbardziej zautomatyzowanych, dlatego potrzeby wdrażania nowatorskich rozwiązań technologicznych czy procesowych są w niej szczególnie duże. Mamy doświadczenie w wielu aspektach takich przedsięwzięć: m.in. w prototypowaniu materiałów, wyrobów i procesów produkcyjnych zmierzających do ich pełnej automatyzacji; specjalistycznym projektowaniu i wdrażaniu unikalnych rozwiązań mechanicznych dla różnych systemów, a także opracowywaniu całkowicie nowych rozwiązań w ramach projektów badawczo-rozwojowych z udziałem środków publicznych – wylicza Grzegorz Putynkowski z CBRTP.

 

Inwestycje w rozwój – to się opłaca

Według danych CLEPA, obecnie ponad 55% prac badawczo-rozwojowych w przemyśle motoryzacyjnym jest finansowanych przez producentów części motoryzacyjnych. Przykładem innowacyjnych rozwiązań przygotowanych przez CBRTP jest wizyjna kontrola jakości Lummo, służąca do weryfikacji jakości detali wytwarzanych w procesach wielkoseryjnych i małoseryjnych.

Lummo ma zastosowanie między innymi właśnie w produkcji w sektorze automotive, dając mierzalne efekty. To m.in. całkowite wyeliminowanie czasochłonnej kontroli organoleptycznej czy jednoczesna weryfikacja do kilkudziesięciu detali, co pozwala na znaczne skrócenie całego procesu kontrolnego. Nie bez znaczenia jest także możliwość wyeliminowania kosztów poniesionych w wyniku zwrotów wadliwych towarów oraz budowanie wizerunku wiarygodnego producenta czy uniknięcie ludzkich błędów, popełnianych podczas kontroli. Dodatkowo brak konieczności obsługi aplikacji przez wykwalifikowanych pracowników przekłada się na wymierne oszczędności. – To rozwiązanie, które ma znacząco obniżyć koszty generowane właśnie przez wspomniane błędy i usprawnić cały proces kontrolny. Zwiększenie skuteczności kontroli jakości ma znaczenie niemal w każdej branży, bo bezpośrednio przekłada się na ograniczenie wadliwej produkcji, a tym samym strat producenta – podkreśla ekspert CBRTP.

 

Zielona transformacja w motoryzacji

Ważnym aspektem działalności współczesnych firm jest dążenie do niskoemisyjności. To nie tylko energooszczędne budynki, wykorzystanie OZE, ale i zielona transformacja w motoryzacji. Przewiduje się, że liczba samochodów elektryczny będzie sukcesywnie wzrastać. Interesującym trendem jest też rozwój produkcji samochodów na wodór. Jednak warunkiem właściwego wykorzystania tego potencjału jest opracowanie i wdrożenie odpowiednich technologii, które umożliwiałyby jego bezemisyjne, niedrogie, szybkie i wydajne pozyskiwanie na dużą skalę.

Również w kontekście tej zielonej transformacji rosną nakłady na działalność badawczo-rozwojową, co jest podyktowane regulacjami prawnymi, ideą zrównoważonego rozwoju i oczekiwaniami odbiorców. W perspektywie długofalowej tendencje te mogą zdecydować o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

 

Auto części - sprawdzamy, co psuje się najczęściej w naszych samochodach

WhitePress Prawa