Porady
Typografia
 • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
 • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Znalezienie odpowiednich pracowników może być dla pracodawcy nie lada wyzwaniem. Na szczęście można skorzystać z zaawansowanych metod rekrutacji, które pozwalają skutecznie ocenić kompetencje i potencjał kandydatów do pracy. Jedną z takich metod jest Assessment Centre. Sprawdź, co musisz wiedzieć na ten temat!

Assessment_Centre.jpg

Assessment Centre – co to jest?

Assessment Centre to zaawansowana metoda rekrutacji, będąca wieloetapowym procesem oceny umiejętności potencjalnych pracowników. Jest ona przeprowadzana przez zespół wyszkolonych sędziów, nazywanych asesorami. Podczas sesji Assessment Centre kandydaci do pracy muszą zmierzyć się z konkretnymi zadaniami, które stanowią symulację przyszłych obowiązków na danym stanowisku. Poszczególne zadania pozwalają ocenić nie tylko umiejętności specjalistyczne potencjalnego pracownika, ale także jego kompetencje miękkie (takie jak np. komunikatywność, samodzielność czy praca w grupie).

 

Zalety Assessment Center

Assessment Centre to metoda rekrutacji, która ma wiele zalet. Umożliwia wybór odpowiednich kandydatów do pracy na podstawie ich kwalifikacji, cech osobowości oraz zachowań w różnych sytuacjach. Pozwala też na identyfikację mocnych stron i umiejętności potencjalnych pracowników, które sprawdzą się na poszczególnych stanowiskach. Metoda Assessment Center może przynieść pracodawcom wiele korzyści. Należą do nich między innymi:

 • Możliwość znalezienia pracowników posiadających kompetencje o kluczowym znaczeniu dla całej firmy;
 • Możliwość sprawdzenia, jak kandydaci zachowują się podczas zadań będących symulacją ich przyszłej pracy;
 • Bezstronna i obiektywna ocena kompetencji kandydatów;
 • Ocena wielu różnych kompetencji przydatnych w danej pracy, co pozwala na idealne dopasowanie kandydata do stanowiska.
 • Możliwość porównania kandydatów w grupie i wyłonienia osób rekomendowanych.
 • Zminimalizowanie ryzyka związanego z rekrutacją nieodpowiednich kandydatów.

 

Sesja Assessment Centre – przykładowe zadania

Sesja Assessment Center może poddawać pracowników różnorodnym zadaniom, które pozwalają na ocenę ich umiejętności i kompetencji potrzebnych do pracy na danym stanowisku. Do przykładowych ćwiczeń należą między innymi:

 • Symulacje różnego rodzaju sytuacji zawodowych – może to być na przykład analiza przykładowej sytuacji biznesowej czy opracowanie planu działania na podstawie konkretnych dokumentów.
 • Zadania indywidualne, w tym przygotowywanie i wygłaszanie krótkich prezentacji na dany temat.
 • Dyskusje grupowe, które mają na celu rozwiązanie konkretnego problemu i opracowanie strategii działania.
 • Testy diagnozujące konkretne umiejętności – dzięki nim pracodawca może dowiedzieć się, czy kandydat posiada kompetencje, które są wymagane na danym stanowisku.
 • Testy osobowości, mające na celu ocenę zdolności i cech osobowości kandydata.

 

Metoda Assessment Center – w jakich zawodach sprawdzi się najlepiej?

Assessment Centre to sposób rekrutacji, który może być wykorzystywany w przypadku różnych zawodów i branż. Doskonale sprawdzi się przede wszystkim w procesie poszukiwania:

 • Kadry kierowniczej - stanowiska kierownicze wymagają znalezienia kandydatów posiadających zdolności przywódcze, potrafiących rozwiązywać problemy i szybko adaptujących się do zmian.
 • Pracowników zajmujących się zarządzaniem projektami - tutaj bardzo ważne są m.in. dobra komunikacja, umiejętność zarządzania czasem czy podejmowania decyzji.
 • Kadry do obsługi klienta - taka praca wymaga kompetencji komunikacyjnych oraz umiejętności budowania długofalowych relacji z klientami.
 • Pracowników działu kadr - w tych zawodach ważne są m.in. umiejętności komunikacji i analizy danych oraz dobra organizacja pracy.