Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Tymczasowe aresztowanie, dlaczego warto zwrócić się do doświadczonego adwokata od spraw karnych.

 Adwokat od spraw karnych

Tymczasowe aresztowanie jest jednym ze środków zapobiegawczych w polskiej procedurze karnej, który bez wątpienia jest najbardziej dolegliwym środkiem. Tymczasowego aresztowania nie stosuje się, jeżeli wystarczający jest inny środek zapobiegawczy. Tymczasowe aresztowanie to niezwykle dotkliwy środek zapobiegawczy, który przede wszystkim ma zabezpieczyć prawidłowość postępowania przygotowawczego. Podstawa do zastosowania tymczasowego aresztowania jest przede wszystkim uprawdopodobnienie popełnienia czynu, wystąpienie przesłanek, iż podejrzany będzie podejmował próby matactwa procesowego lub ucieczki. Co istotne, czasem podstawą tymczasowego aresztowania może być samodzielna przesłanka w postaci ryzyka wymierzenia wysokiej kary pozbawienia wolności.  uwagi na surowość tego środka i daleko idącą izolację osoby osadzonej w areszcie, tymczasowe aresztowanie winno być stosowanie jedynie wyjątkowo i na możliwie najkrótszy czas.

 

Jak wygląda natomiast procedura zastosowania areszty tymczasowego. Przede wszystkim areszt jest stosowany na wniosek prokuratora i postanowienie w przedmiocie jego zastosowania wydaje sąd. Sąd, do którego wpłynie od prokuratora wniosek o tymczasowe aresztowanie, ma na wydanie decyzji dwadzieścia cztery godziny. W tym czasie adwokat od spraw karnych posiada możliwość zapoznania się z wniosek i materiałem dowodowym stanowiącym podstawę wniosku i obrony interesów podejrzanego. W wypadku jednak zastosowania już aresztu warto skorzystać z pomocy skutecznego adwokata od spraw karnych z Opola, albowiem taki obrońca jest w stanie w sposób rzetelny przygotować zażalenie na wydane postanowienie w celu jego uchylenia. Dodać należy także, że prokurator zawsze może uchylić areszt tymczasowy, czy też zamienić go na łagodniejszy środek zapobiegawczy. W takim wypadku warto również wskazać, iż wraz z prowadzeniem postępowania karnego szansa na dalsze przedłużenie tymczasowego aresztowania sukcesywnie maleje i wrasta możliwość zamiany na inne mniej dolegliwie formy zapobiegawcze.

 

Bardzo ważnym jest, iż w wypadku zatrzymania i podejrzenia skierowania wniosku o areszt, należy skontaktować się z obrońcą od spraw karnych i uzyskać profesjonalnej pomocy adwokata od prawa karnego z Opola, a szczególności, gdy sprawa karna jest na tyle poważna, iż organy ścigania rozważają zastosowanie tymczasowego aresztowania. W takim wypadku kancelaria adwokacka z Opola może podjąć próbę negocjacji z prokuratorem, aby zamiast środków izolacyjnych zastosować mniej dolegliwie, a w szczególności dozoru policji lub poręczenia, czyli tak zwanej kaucji. W takim wypadku podejrzany będzie występował z wolnej stopy, co niewątpliwie upraszcza możliwość obrony na etapie postępowania karnego. Tymczasowe aresztowanie może być stosowane na okres do 3 miesięcy.  Jednak sąd właściwym do sprawy może przedłużyć stosowanie tego środka na kolejne miesiące, co czasem może toczyć się aż do wydania prawomocnego wyroku w sprawie.

 

Osoba tymczasowo aresztowania jest uprawniona, aby zawiadomić o zaistniałej sytuacji najbliższe mu osoby lub inne przez niego wskazane. Tymczasowo aresztowany ma też prawo do pełne prawo żądania kontaktu ze swoim obrońcą. Już natomiast po osadzeniu w zakładzie karnym, osoba pozbawiona wolności posiada uprawnienie do złożenia wniosku o wyrażenie zgody na widzenie zarówno z doświadczonym adwokatem z Opola jak i również z członkami rodziny. Możliwy jest również kontakt telefoniczny, jednakże widzenia z osobami bliskimi są zazwyczaj udzielane po co najmniej miesiącu od rozpoczęcia odbywania kary.  Mając do dyspozycji kilka godzin adwokat reprezentujący podejrzanego może uzyskać zgodę na widzenie z podejrzanym, ustalić z nim okoliczności zarzucanego czynu i przygotować koncepcję obrony jak i również uchylenia aresztu. Co w wypadku natomiast dalszego przedłużenia w stosowaniu tymczasowego aresztowania. Poza już wyżej wymienioną instytucją zażalenia, jest także możliwość złożenia wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania. Taki wniosek można złożyć w każdym czasie trwania aresztu. Wówczas Sąd lub prokuratora na etapie sprawy karnej jest zobligowany do jego rozpoznania.

 

Pozostaje zatem pytanie czy istnieje możliwość uniknięcia tymczasowego aresztowania? Organy ścigania bardzo często namawiają podejrzanych do przyznania się do winy, argumentując wówczas, iż poprzez przyznanie się do winy z pewnością unikniemy stosowania aresztu. Nic jednak bardziej mylnego, albowiem kluczowym dla organów będzie przede wszystkim rodzaj przestępstwa oraz realnie grożąca nam kara pozbawienia wolności. W takim więc wypadku warto pamiętać, że przyznanie się do winy nie sprawi, że unikniemy tymczasowego aresztowania.

 

W takim wypadku pamiętajmy, iż jeśli zostaniemy zatrzymani   najbliższa osoba, a w tym rodzina może    się do adwokata od prawa karnego o pomoc i udzielić upoważnienie do obrony. Wówczas taki obrońca może wziąć udział w posiedzeniu, na którym sąd może wydać postanowienie o tymczasowym aresztowaniu.  W takim wypadku nie tylko będzie posiadał on możliwość złożenia środków odwoławczych, ale i również pozwoli na utrzymanie stałego kontaktu z tymczasowo aresztowanym i załatwienia również wszelkich spraw osobistych lub zawodowych np. związanych z prowadzoną firmą.  Zachęcamy do skorzystania z pomocy doświadczonego adwokata z Opola od spraw karnych. 

WhitePress Prawa