Porady
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Rozwiązania klasy ERP na stałe zadomowiły się na polskim rynku. Obecnie korzystają z nich nie tylko duże przedsiębiorstwa, lecz także te mniejsze czy dopiero wchodzące na rynek, które ze względu na trwający od kliku lat postęp technologiczny mogą sobie na nie pozwolić i wiedzą, że jest to potrzeba biznesowa. Poszukiwane są specjalistyczne systemy ERP, które przede wszystkim mają stanowić jednorodną bazę wiedzy o klientach i kluczowych obszarach działania organizacji, aby w dalszej perspektywie czasu umożliwić rozwój i wzmacniać dotychczasową pozycję rynkową przedsiębiorstwa.

Dla każdego coś dobrego

Współczesne systemy ERP to przede wszystkim rozwiązania szyte na miarę. Producenci dopasowują je do potrzeb firm i profilu ich działania. Przykładowo, sieci handlowe potrzebują takich funkcjonalności oprogramowania ERP, które umożliwiają im efektywne zarządzania punktami sprzedaży i zamówieniami, łańcuchem dostaw, wieloma kanałami sprzedaży, finansami czy relacjami z klientami, a także pozwalają na prowadzenie działań merchandisingowych, promocyjnych i związanych z reklamacjami. Z kolei przedsiębiorstwa produkcyjne wykorzystują systemy ERP do zarządzania halą produkcyjną i jej pracownikami, kontroli jakości, zarządzania marszrutą, tworzenia planów, prognoz i harmonogramów dotyczących materiałów czy śledzenia i raportowania procesów produkcyjnych. Natomiast sektor publiczny oczekuje takich funkcjonalności rozwiązań ERP, które umożliwiają zarządzanie dotacjami, środkami trwałymi, kontrolę budżetu, zarządzanie relacjami z klientami (obywatelami) czy prowadzenie rachunkowości. Powyższe przykłady wyraźnie wskazują na to, że aplikacje biznesowe mają ogromne możliwości, po które sięgają firmy różnych branż. Są one wybierane również z kilku innych powodów. Przede wszystkim ze względu na swoją elastyczność i skalowalność, które pozwalają na modyfikację systemu, co umożliwia firmie dopasowanie się do zmiennych warunków rynkowych i utrzymania konkurencyjności. Co więcej, dostępne obecnie na rynku systemy ERP są łatwe i przyjazne w obsłudze, dzięki czemu pracownicy nie mają oporów przed ich użytkowaniem, a zarząd firmy nie musi ponosić wydatków na kosztowne szkolenia. Za wykorzystaniem platform ERP przemawia również ich płynna integralność z pozostałymi aplikacjami funkcjonującymi już w firmie, bez zakłócenia codziennej pracy. 

Jakie są jeszcze możliwości systemów ERP pożądane przez klientów? Na pewno to, że dostarczają one aktualne informacje o kluczowych procesach biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie, a następnie umożliwiają rzetelną analizę tych danych w czasie rzeczywistym, która pozwala na podejmowanie trafnych decyzji przez zarząd firmy. Wszystkie obszary przedsiębiorstwa generują ogromne ilości informacji i uwzględniają wiele, często specyficznych procesów związanych z wąskim obszarem biznesowym działania firmy. Uspójnienie wszystkich tych procesów i ich integracja w ramach jednej platformy ERP wiąże się z jednoczesnym uporządkowaniem i optymalizacją infrastruktury IT oraz zasobów ludzkich. W ramach takiej nowoczesnej platformy ERP można wnieść faktyczną wartość biznesową do przedsiębiorstwa, właściwie wykorzystując środowisko do zarządzania wieloma procesami różnych działów.

Z głową w chmurach i smartfonem w ręku

Przedsiębiorstwa mają do wyboru kilka modeli użytkowania systemów ERP. Sektor korporacyjny od wielu lat korzysta z platform ERP w modelu on-premise. Obserwujemy tu tendencję do modyfikacji posiadanych w ramach organizacji rozwiązań ERP lub ich migrację do nowszych wersji w celu optymalizacji i standaryzacji procesów w ramach grup kapitałowych. Z kolei sektor MŚP chętniej sięga po systemy ERP w modelu cloud computing. Wynika to przede wszystkim z oszczędności, jakie zapewnia chmura, dzięki której nie trzeba ponosić kosztów posiadania infrastruktury IT, ponieważ wszystkie dane gromadzone są na zewnętrznych serwerach w specjalnie przygotowanych do ich przetwarzania centrach danych. Cloud computing oferuje również możliwość korzystania z wybranych usług na zasadzie miesięcznego abonamentu. Firma korzysta z usługi wtedy, gdy tego potrzebuje i w każdym momencie może z niej zrezygnować. Chmura jest też doskonałym rozwiązaniem do realizacji działań poza biurem – przydaje się szczególnie w obszarze sprzedaży, zapewniając handlowcom korzystającym z urządzeń przenośnych typu smartfon czy tablet dostęp do bieżących danych z dowolnego miejsca i w dowolnym momencie.

Należy jednak pamiętać, że wartość rynku ERP pod względem jego wartości jest największa w segmencie dużych przedsiębiorstw, co związane jest z wielkością wdrożeń. Wśród firm sektora Enterprise najchętniej w systemy ERP inwestują instytucje finansowe, przedsiębiorstwa branży energetycznej, produkcyjnej, paliwowej i telekomunikacyjnej, a także instytucje sektora publicznego.  

Przyszłość maluje się kolorowo

Firma badawcza Gartner prognozuje, że globalny rynek aplikacji biznesowych będzie nadal rósł i przekroczy wartość 320 mld USD w 2015 roku. Modyfikacje w systemach ERP będą obejmować dopasowane do potrzeb poszczególnych użytkowników widoki i zestawy raportów, narzędzia analityczne, dostęp mobilny i zaawansowane możliwości integracji z otoczeniem aplikacyjnym. Kolejnym elementem zmian będą predefiniowane wzorce procesów biznesowych dla branż, co oznacza dostęp do rozwijanego międzynarodowo know-how i skrócenie procesu wdrożenia.

Decyzje o wdrożeniu systemów ERP są coraz bardziej przemyślane, a świadomość przedsiębiorców w tym zakresie w ostatnim czasie znacząco wzrosła i nadal będzie rosnąć. Biorąc pod uwagę obecne trendy oraz wymogi rynku, wydaje się, że systemy ERP w dalszym ciągu będą się rozwijać w kierunku przetwarzania dużych zbiorów danych i mobilności. Producenci oprogramowania ERP będą też coraz chętniej uwzględniać zachowania użytkowników z życia prywatnego, tworząc rozwiązania posiadające przyjazny interfejs, z funkcjami pozwalającymi łączyć informacje z wielu źródeł, także z portali społecznościowych. Również coraz bardziej popularny trend BYOD, czyli wykorzystywanie urządzeń przenośnych w miejscu pracy, stanie się codziennością, o ile polityka firmy na to pozwoli.

Popularnością cieszą są także moduły Business Intelligence, dostarczające rzetelną analizę, raporty i prognozy bazujące na zgromadzonych w systemie ERP informacjach. Dzięki tym danym zarząd firmy może podejmować decyzje wykorzystując fakty i liczby, a nie często zawodną intuicję. Business Intelligence staje się nieodłącznym modułem w systemach ERP, ponieważ łączy zarządzanie na poziomie strategicznym z zarządzaniem operacyjnym, dzięki czemu efekty zastosowania systemu klasy ERP są jeszcze lepsze. Trend ten będzie się z pewnością utrzymywać w przyszłości. Przedsiębiorstwa będą również inwestować w rozwiązania pomagające optymalizować oraz automatyzować działania poprzez łączenie rozwiązanie ERP z innymi systemami, jak np. MES (Manufacturing Execution Systems), BI (Business Intelligence) oraz urządzeniami mobilnymi.

Przedsiębiorcy doskonale zdają sobie sprawę, iż nowoczesne technologie są nieodzownym elementem efektywnego prowadzenia działalności. IT jest ważną częścią przyjętego przez firmy modelu biznesowego, zakładającego efektywne zarządzanie zasobami w celu oferowania klientom lepszych usług niż konkurencja przy jednoczesnym wzroście dochodowości. Dynamiczne zmiany na rynku ERP obejmą w ciągu następnych miesięcy przede wszystkim sektor MSP. Powodem tego jest szybki rozwój rynku małych i średnich przedsiębiorstw, który coraz śmielej sięga po systemy ERP dostosowane do potrzeb mniejszych spółek. Z kolei w dużych firmach kwestia dopasowania systemu ERP i jego integracji z otoczeniem biznesowym pozostanie nadal priorytetowa.

Autorem artykułu jest Filip Dąbrowski, CRM/BI Account Manager, Bonair SA.

WhitePress Prawa