Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

Najnowsza książka przedstawiająca rezultaty badań  dot. wdrażania systemów ERP w Polsce. 
pt. "Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie". 
Możesz się z niej dowiedzieć o aktualnych wyzwaniach i problemach występujących w projektach wdrażania systemów ERP w Polsce.


Autor książki "Wdrażanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie" dzieli się z czytelnikami rezultatami swoich badań oraz swoim doświadczeniem związanym z wdrażaniem systemów klasy ERP. Książka jest adresowana głównie do osób stykających się z problematyką wdrażania systemów informatycznych wspomagających zarządzanie klasy ERP oraz rozwiązań komplementarnych CRM, DMS, BI. Została napisana z myślą o wielu odbiorcach – od praktyków realizujących przedsięwzięcia informatyczne do studentów informatyki, ekonomii i zarządzania. Systemy ERP oraz CRM stanowią obecnie grupę najbardziej popularnych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w Polsce i innych krajach rozwiniętych. Interesujące jest porównanie wskazujące penetrację rynków poprzez systemy ERP i CRM w Polsce oraz w UE . Systemy ERP oraz CRM są nieodzownymi systemami pomagającymi funkcjonować przedsiębiorstwom a ich znajomość może zwiększyć wartość pracowników na rynku pracy. 

Wskaźniki struktury powodzeń realizacji przedsięwzięć informatycznych w Polsce

Przedsięwzięcie informatyczne

2010

2011

2012

2013

2014

Przedsięwzięcia zakończone sukcesem (projekty zakończone w budżecie finansowym, na czas, wdrożone wszystkie wymagane funkcjonalności)

56%

59%

63%

64%

64%

Przedsięwzięcia zakończone porażką (projekty wstrzymane i nigdy niedokończone)

21%

19%

22%

17%

16%

Przedsięwzięcia z problemami (projekty zakończone z opóźnieniem, z przekroczonym budżetem, wdrożone nie wszystkie wymagane funkcjonalności)

23%

22%

15%

19%

20%

Źródło: opracowanie własne.


Głównym zamysłem autora przy opracowaniu książki jest przedstawienie zestawu najbardziej aktualnych informacji dot. projektów wdrożenia systemów informatycznych wspomagających zarządzanie m.in ERP oraz wyzwań stojących przed tego typu projektami.  Poniżej przedstawiono główne zagadnienia poruszone w książce. 

1. Coraz rzadziej spotykamy się z prostymi i standardowymi projektami wdrożeń systemów klasy ERP tak jak było to 5-10 lat temu. Obecnie możemy zauważyć następujące typy projektów: 

-wdrożenie rozwiązania wertykalnego – addon;
-wdrożenie standardowego systemu informatycznego;
-upgrade systemu informatycznego;
-wdrożenie typu roll-out;
-reimplementacja systemu informatycznego


Autor przedstawia specyfikę każdego z typu projektów oraz metodykę w jaki sposób należy zrealizować przedsięwzięcie. 
 

2. Co to jest asymetria informacji pomiędzy dostawcą a odbiorcą w ramach sprzedaży i realizacji projektu wdrożenia systemu ERP ? Autor wskazuje, iż występuję syndrom "kota w worku" polegający na tym, iż klient posiada bardzo ograniczone informacje o nabywanym systemie informatycznych oraz sposobie realizacji projektu , przez co kupuje przysłowiowego "kota w worku". 

3. Czy rzeczywiście mamy kryzys realizacji projektów informatycznych  polegających na wdrożeniu systemów informatycznych wspomagających zarządzanie tj. ERP, CRM, BI, DMS ? 

Badania wskazują iż w okresie 2010 - 2014 wśród przedsięwzięć informatycznych polegających na wdrożeniu systemów ERP, CRM, BI, DMS zrealizowanych w Polsce średni współczynniki sukcesu wynosił 61%, co oznacza iż te projekty zakończyły się w planowanym czasie i budżecie oraz osiągnięto zaplanowane cele biznesowe. Pozostałe 39% projektów zakończyło się porażka częściową lub całkowitą. (tutaj można wyświetlić drugi wykres z pliku). Autor porównuje powyższe dane z innym badaniami wykonanymi w innych krajach a w szczególności przez Standish Gorup. 

4. W jaki sposób dokonać ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych wspomagających zarządzanie? Wdrożenie systemów klasy ERP jak również innych systemów wspomagających zarządzanie należy do inwestycji w której bardzo rzadko dochodzi do kalkulacji rentowności inwestycji (ex-post lub ex-ante) analogicznie jak w przypadku inwestycji w halę magazynową czy nową linie produkcyjną. Autor przedstawia odpowiedzi dlaczego polscy decydenci nie wykonują takich kalkulacji. W książce przedstawione jest również studium przypadku wyznaczenia wskaźnika NPV w przypadku inwestycji w projekt wdrożenia systemu ERP, które może być pomocne przy analizie ekonomicznej tego typu przedsięwzięcia. 

5. Jak zaplanować i wykonać transfer wiedzy w informatycznym przedsięwzięciu wdrożeniowym? Transfer wiedzy stanowi krytyczny czynnik sukcesu w każdym projekcie wdrożenia systemu ERP. Autor proponuje procedurę w jaki sposób zaplanować i wykonać transfer wiedzy w całym cyklu wdrożenia systemu ERP. 

6. Na czym polega doradztwo w realizacji projektów informatycznych polegających na wdrożeniu systemów ERP ? Autor opisuje problematykę związaną z konsultingiem projektów wdrożeniowych. Wskazuje również zjawisko polegające na specyfice wdrożeń systemów informatycznych wspomagających zarządzanie wśród polskich przedsiębiorstw. 

Podsumowując proponowana książka dotyczy aktualnych problemów oraz wyzwań rynku systemów wspomagających zarządzanie klasy ERP, może być interesująca dla osób zajmujących się zawodowo problematyką wdrożeń systemów ERP. Książka jest rezultatem skumulowanych doświadczeń oraz rezultatów badań autora w okresie 2010 - 2014. 

 
http://www.pwe.com.pl/metody_ilosciowe/wdrazanie_systemow,p630791653