Porady
Typografia
 • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
 • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Sukces w biznesie w dużej mierze zależy do umiejętności analizowania i interpretowania danych biznesowych pochodzących z różnych źródeł w organizacji oraz efektywnego ich wykorzystania w działaniu. Microsoft Dynamics umożliwia szybki wgląd we wszystkie niezbędne informacje przy pomocy znanych użytkownikom narzędzi, które znajdują się już na ich pulpitach. Elastyczne oraz wszechstronne narzędzia do raportowania, prosta obsługa analityki biznesowej oraz dostęp do danych poprzez platformę Microsoft SQL sprawiają, że system w pełni spełnia potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. 

Funkcjonalność analityki biznesowej w Microsoft Dynamics NAV koncentruje się wokół potrzeb przedsiębiorstw dotyczących trzech zagadnień:

Raportowanie

Monitorowanie bieżących działań oraz porównywanie ich z danymi dotyczącymi działań historycznych i planowanych to jeden z elementów umożliwiających skuteczną realizację zamierzonych celów. Użytkownicy powinni zatem mieć łatwy dostęp do określonych danych dotyczących ich zadań oraz ról. W związku z powtarzalnością wykonywanych procesów konieczne jest również zapewnienie użytkownikom możliwości korzystania z odpowiednio pogrupowanych i sformatowanych danych w ramach standardowej aplikacji i konfiguracji.

Wykresy i kluczowe wskaźniki wydajności

Monitorując wyniki firmy na bieżąco oraz analizując szczegółowe dane, można szybko zidentyfikować aktualne trendy. Microsoft Dynamics NAV dostarcza informacji w formie wykresów i wskaźników, które w czytelny sposób odzwierciedlają sytuację w firmie.

Bezpośrednie zapytania i analizy

Wydajne narzędzia analityczne dostępne w ramach łatwego w obsłudze i znanego oprogramowania Microsoft Office Excel pozwalają rozpoznać bieżące trendy. Bazując na pozyskanych informacjach, firma może podjąć odpowiednie działania, aby odwrócić negatywny trend lub wykorzystać ten pozytywny i jednocześnie zwiększyć swoją konkurencyjność. Porównywania i analizy rzeczywistych oraz planowanych wyników umożliwiają więc korygowanie działań i reagowanie na zmiany. Użytkownik oczekuje zatem od systemu rzetelnych informacji opartych o precyzyjne obliczenia oraz odpowiedzi na konkretne pytania i problemy.

 

Raportowanie

Możliwość śledzenia różnorodnych działań, począwszy od transakcji finansowych i analiz po raporty zgodności przyczynia się do poprawy wyników firmy. Aby monitorowanie było skuteczne i efektywne, konieczna jest integracja danych w systemie. Microsoft Dynamics NAV zawiera zestaw funkcjonalności, które zapewniają wszechstronny dostęp do informacji dzięki wykorzystaniu platformy Microsoft SQL i wbudowanych narzędzi raportowania.

Raporty w formie dokumentów i raporty standardowe

Użytkownik może na bieżąco śledzić wyniki firmy, korzystając ze standardowych lub spersonalizowanych zestawień danych. Zestawienia danych są widoczne w formie list, których zawartość zależy od roli i potrzeb użytkownika. Definiując filtry danych w listach, użytkownik uzyskuje przekrojowe informacje.  

Microsoft Dynamics NAV 2015 umożliwia generowanie raportów w formie dokumentów Word i definiowanie ich układów. Dzięki temu dane prezentowane są w odpowiedniej formie, a ich dystrybucja jest znacznie łatwiejsza. Na przykład, możliwe jest wygenerowanie faktur i innych dokumentów, a następnie wysłanie ich bezpośrednio z systemu w formie spersonalizowanych wiadomości. Dużym ułatwieniem dla użytkownika jest możliwość tworzenia i dostosowywania raportów w programie Microsoft Word.

Wszystkie układy raportów są zapisywane w systemie Microsoft Dynamics NAV, dzięki czemu można je ponownie wykorzystać. W ramach Microsoft Dynamics NAV dostępny jest również zestaw predefiniowanych raportów przyporządkowanych do poszczególnych procesów w organizacji. Korzystając z nich, użytkownicy uzyskują spójny obraz firmy.

Microsoft SQL Server Reporting Services Reports

Microsoft SQL Server Reportng Services to wszechstronne oprogramowanie serwerowe. Dzięki integracji Microsoft SQL Server Reportng Services z Microsoft Dynamics NAV możliwe jest tworzenie, zarządzanie i dystrybucja raportów w formie przeznaczonej do wydruku oraz udostępnianie ich na interaktywnej stronie internetowej.

Microsoft SQL Server Reporting Services obsługuje efektywnie cały proces raportowania, w tym projektowanie raportów, zarządzanie nimi oraz definiowanie zabezpieczeń.

W Microsoft Dynamics NAV 2015 wykorzystywane jest narzędzie Microsoft SQL Server Reporting Services 2012 Report Builder 3.0, przy pomocy którego można projektować raporty w środowisku przypominającym Office. Nowości takie jak wykres przebiegu w czasie, pasek danych, możliwość wizualizacji wskaźników danych oraz zapisywania pozycji raportów jako osobnych części, kreator map, agregacje agregacji oraz lepsza obsługa wyrażeń ułatwiają tworzenie i dostosowywanie raportów.

Zarządzanie

 • Lepszy przegląd sytuacji i wyników firmy.
 • Określenie osób odpowiedzialnych za krytyczne decyzje oraz umożliwienie im szybkiej reakcji i wymiany informacji.
 • Dostęp do danych w zależności od roli na przykład do danych dotyczących planowanych i rzeczywistych wydatków.

Finanse:

 • Poprawny bilans próbny.
 • Możliwość skutecznych działań dzięki wczesnemu rozpoznawaniu problemów i szans.

Sprzedaż

 • Prowadzenie statystyk dziennych zamówień z możliwością przeglądania danych nabywców.
 • Identyfikacja kluczowych elementów generujących przychody w przypadku najlepszych klientów jako metoda poszukiwania nowych możliwości sprzedaży.

Wykresy i kluczowe wskaźniki wydajności

 

Wykresy i kluczowe wskaźniki wydajności dostarczają informacji o bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa. Dzięki nim użytkownik może natychmiast rozpoznać zmieniające się trendy i szybciej reagować.

Wykresy i grafy

Microsoft Dynamics NAV zawiera rozbudowany zestaw różnorodnych wykresów, które są dostępne dla określonych ról użytkownika. Poszczególne wykresy można szczegółowo analizować, wyświetlając powiązane dane źródłowe. Wykresy są dostępne zarówno na kliencie Windows oraz kliencie Web Tablet. Program generuje wykresy w oparciu o listy, które klient może dowolnie dostosowywać.

Wskaźniki

Wskaźniki to inaczej kafelki, które są wizualizacją wartości numerycznych takich jak na przykład liczba otwartych faktur zamówień.  

Kolor wskaźnika zmienia się w zależności od wartości powiązanych danych i zdefiniowanych progów. W ten sposób wizualizowany jest stan danych odpowiadających danemu wskaźnikowi. Zaawansowana wizualizacja danych

Microsoft Dynamics NAV umożliwia wizualizację danych oraz interaktywną i intuicyjną obsługę systemu w oparciu o elementy wizualne.

 Zarządzanie

 • Wizualna eksploracja danych i wgląd w wyniki firmy

Finanse

 • Identyfikacja docelowych efektów oraz śledzenie ewentualnych niezgodności z zaplanowanymi działaniami, a następnie realizacja wyznaczonych zadań takich jak na przykład śledzenie zmian wydatków.

Sprzedaż

 • Interaktywna modyfikacja danych i wizualizacja potencjalnych konsekwencji dla wybranych działań w ramach procesu sprzedaży.

Bezpośrednie zapytania i analizy

 

Przedsiębiorstwa potrzebują efektywnych narzędzi, które umożliwiają przekształcenie zgromadzonych informacji w plany. Microsoft Dynamics NAV zapewnia dostęp do prostych, ale efektywnych narzędzi analitycznych i raportowych, które wspomagają monitorowanie i kształtowanie trendów oraz inteligentne wykorzystanie systemu.

Arkusze kont

Arkusze kont przeznaczone są do analiz danych z obszarów Księga główna, Sprzedaż, Zakupy i Zapasy. W ramach arkuszy można porównywać dane budżetów, działów, projektów, kampanii i innych wybranych wymiarów. Analizowane dane przedstawione są w formie tabel, których układ można dowolnie definiować. Program generuje wyniki analiz w formie wydruków bądź wyświetla je w oknach, z których użytkownicy mogą w prosty sposób przejść do źródłowych zapisów i dokumentów i/oraz do programu Microsoft Office Excel, gdzie możliwa jest dalsza edycja.

Widoki analityczne

Widoki analityczne to wszechstronne zestawienia danych oraz działań firmy, które umożliwiają przeprowadzenie wielowymiarowych analiz dla różnych celów, na przykład analiz dotyczących sprzedaży na określonym obszarze w określonym czasie do wybranej grupy nabywców. Widoki analityczne można również wyświetlić w programie Microsoft Office Excel, gdzie automatycznie tworzone są tabele przestawne. Tabele przestawne można odpowiednio dostosować poprzez zmianę układu pól i zastosowanie dodatkowych wymiarów, jednostek miary i kryteriów analitycznych.

Power BI

Power BI dla Office 365 to oprogramowanie do analityki biznesowej obsługiwane poprzez program Excel i Office 365. Wykorzystanie protokołu OData i zapytań w Microsoft Dynamics NAV 2015 ułatwia integrację z Microsoft Excel, dzięki czemu użytkownik może korzystać z narzędzi dostępnych w ramach pakietu PowerBI takich jak PowerPivot, PowerView oraz PowerMaps.

Jet Reports Express

Usprawnienia w zakresie raportowania pozwalają uzyskać natychmiastowe odpowiedzi na zapytania dotyczące firmy, poczynając od finansów poprzez sprzedaż po kluczowe wskaźniki wydajności. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi Jet Reports Express oraz uproszczonym formułom w Microsoft Office Excel użytkownik może tworzyć raporty niezbędne w podejmowaniu decyzji. W programie dostępne są predefiniowane szablony raportów, dzięki którym dane prezentowane są w zwięzły i przejrzysty sposób.

Table Builder

Table Builder ułatwia szybką analizę bezpośrednich zapytań w programie Microsoft Office Excel w oparciu o rzeczywiste dane z Microsoft Dynamics NAV. Przy pomocy tej funkcji użytkownik może dowolnie łączyć dane przechowywane w tabelach, polach, polach typu flow filed oraz wymiary, a następnie analizować i konsolidować je według różnych kryteriów, firm lub baz danych. Pojedyncze kliknięcie umożliwia wyświetlenie informacji powiązanych z wartościami wyświetlanymi w raporcie.

Funkcja Księga główna

Funkcja ta umożliwia raportowanie ze wszystkich części księgi głównej w ramach znanego i elastycznego środowiska.

Report Player

Report Player zapewnia szybki dostęp do raportów w Microsoft Office Excel oraz śledzenie zmian bezpośrednio na pulpicie. Aplikację można pobrać ze sklepu Windows 8.

Zarządzanie

 • Śledzenie skonsolidowanego rachunku wyników według oddziału i firmy.

Finanse

 • Śledzenie kluczowych wskaźników wydajności pod kątem dni zaległości w rozliczenia płatnościach i należności.

Sprzedaż

 • Uproszczone tworzenie arkuszy produktów zawierających aktualne wyceny oraz specyfikacje oraz stała aktualizacja i wdrażanie najistotniejszych zmian.

Podsumowanie

Właściwa interpretacja danych dotyczących działalności firmy to znaczący czynnik sukcesu. Oprogramowanie Microsoft Dynamics NAV umożliwia lepszy dostęp do danych i ułatwia ich interpretację. Microsoft Dynamics NAV dostarcza użytkownikom odpowiedzi na konkretne pytania w postaci raportów, wykresów i analiz. Ułatwia również współpracę oraz dystrybucję informacji poprzez platformę Business Insight opartą o rozwiązania Microsoft takie jak Microsoft SQL Server, Microsoft Office i Microsoft SharePoint. Microsoft Dynamics NAV umożliwia zatem zwrot z inwestycji w aplikacje Microsoft oraz efektywne wykorzystanie narzędzi dostępnych na pulpicie, a także generowanie niezbędnych zestawień i raportów. 

 

Źródło: www.IT.integro.pl 

WhitePress Prawa