Po Pracy
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Wyniki badania charakterów pisma Polaków przeprowadzonego przez firmę Schneider we współpracy z Biurem Podróży Reklamy dowodzą, że najwięcej wśród nas jest: szefów i odkrywców, a najmniej organizatorów, perfekcjonistów i rozmówców.

 

 

Firma Schneider, specjalizująca się w produkcji artykułów piśmienniczych, przeprowadziła wraz z agencją Biuro Podróży Reklamy badanie charakteru pisma Polaków, z którego wynika, że najczęściej jesteśmy charakterologicznie szefami oraz odkrywcami, natomiast najmniej wśród nas organizatorów, perfekcjonistów i rozmówców.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 1000 osób w maju i czerwcu 2019 r. i polegało na zbadaniu przesłanych poprzez stronę internetową literyicharaktery.pl próbek pisma do organizatorów akcji i przyporządkowania ich do danego profilu charakteru: szef, odkrywca, realista, marzyciel, strateg, organizator, perfekcjonista oraz rozmówca.

Szef to osoba, której pismo jest prostopadłe. Została ona określona jako logicznie myśląca, charakteryzująca się rozsądkiem i dobrą organizacją. Jest to ktoś konsekwentny w działaniu i ma wysokie poczucie samodyscypliny. Odkrywca, którego pismo jest zwykle pochylone w prawo, to ktoś chętny do działania, o dużym temperamencie i wysokich aspiracjach. Pismo organizatora jest pochylone w lewo. Osoba o tym charakterze pisma jest nieprzystępna, cierpliwa i ma zdolności organizacyjne. Cechuje ją ostrożność i kontrola nad emocjami. Osoby piszące litery z zaokrągleniami to realiści - twardo stąpają po ziemi, mają cechy przywódcze i zdolności do zarządzania ludźmi. Pochylone w prawo i otwarte owale pisma rozmówcy świadczą o charakterze osoby, która ma duży temperament, chęć do działania i wysokie aspiracje. Litery perfekcjonisty mają formy kątowe, co charakteryzuje ludzi skrupulatnych, wydajnych w pracy, którzy sumiennie wykonują swoje obowiązki. Pismo stratega charakteryzuje się dużym wyrobieniem i łączonymi literami. Stratega charakteryzuje logiczne myślenie, konsekwencja w działaniu i łatwość podejmowania przemyślanych decyzji. Taka osoba budzi zaufanie i można na niej polegać. Pismo marzycieli jest rozłączne, litery są pisane osobno. Takie osoby mają ogromną intuicję, jak również charakteryzują się zdolnościami artystycznymi i tendencją do tracenia kontaktu z rzeczywistością.

Najwięcej próbek pisma zostało przyporządkowanych do profili: szef (26 %), odkrywca (19 %), realista (14 %) i marzyciel (13 %), zaś kolejne miejsca zajęły: strateg (10 %), organizator (7 %), perfekcjonista (5 %) i rozmówca (5 %). Procentowość odzwierciedla ogólne tendencje charakterystyczne dla populacji ludzkiej.

Wśród kobiet i wśród mężczyzn najwięcej jest szefów (odpowiednio: 26 % i 25 %) oraz odkrywców (18 % i 23 %). Kobiety częściej niż mężczyźni są realistami, organizatorami i perfekcjonistami, natomiast mężczyźni częściej są odkrywcami, marzycielami i strategami.

Wyniki te są zgodne z ogólnymi tendencjami, gdzie kobiety znacznie częściej niż mężczyźni posługują się pismem o pochyleniu prostopadłym względem linii podstawy, natomiast mężczyźni zdecydowanie częściej pochylają pismo w prawą stronę.

Wśród osób z wykształceniem podstawowym dominują charaktery: marzyciel (36 %), szef (27 %) i rozmówca (18 %), wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym najwięcej jest szefów (30 %), odkrywców (16 %) oraz marzycieli i realistów (po 14 %). Wśród osób z wykształceniem średnim najwięcej osób charakterologicznie pasuje do profilu szefa (27 %), odkrywcy i realisty (po 16 %) oraz marzyciela (14 %), a w grupie osób z wykształceniem wyższym najwięcej jest szefów oraz odkrywców (po 24 %), realistów i strategów (po 13 %) oraz marzycieli (11 %).

W grupie 18-29 lat najwięcej jest szefów (26 %), odkrywców (16 %) oraz realistów i marzycieli (po 15 %), w grupie 30-39 lat najwięcej jest szefów (27 %), odkrywców (23 %) i realistów (16 %). Osoby w wieku 40-49 lat to najczęściej odkrywcy (31 %), szefowie (29 %) oraz stratedzy (14 %). Wśród osób w wieku 50-59 lat najwięcej jest marzycieli i odkrywców (po 29 %) oraz strategów i szefów (po 12 %), a po 6 proc. stanowią osoby o profilu organizatorów, realistów i rozmówców. Co ciekawe w tej grupie wiekowej nie znalazł się ani jeden perfekcjonista. Ciekawa jest struktura charakterologiczna grupy 60+, w której są tylko stratedzy (aż 40 %) oraz odkrywcy, organizatorzy i szefowie (po 20 %), a nie ma w niej marzycieli, perfekcjonistów, rozmówców i realistów.

Jeżeli chodzi o liczbę strategów, czyli osób piszących pismem łącznym, w grupie 60+, wynika to prawdopodobnie z faktu, że osoby, które wzięły udział w badaniu są czynne zawodowo i często posługują się pismem ręcznym, co wpływa na wysoki stopień jego wyrobienia, czyli tzw. impuls wyrazowy pisma - umiejętność kreślenia znaków bez oderwania narzędzia pisarskiego od podłoża.

Najliczniejszą grupę wiekową w całym badaniu stanowiły osoby od 18 do 29 lat (66 % wszystkich badanych), a najmniej liczną osoby w wieku 60+ (1 %). Trzydziestolatkowie stanowili z kolei 21 % badanych, czterdziestolatkowie 10 %, a pięćdziesięciolatkowie 3 % badanych.
W ramach badania firma Schneider we współpracy z Biurem Podróży Reklamy przygotowała i przeprowadziła test psychologiczny oparty na analizie próbek odręcznego pisma, badający zagadnienie „Co nasz charakter pisma mówi o naszej osobowości?”. Test psychologiczny został przeprowadzony na podstawie próbek odręcznego pisma każdego z uczestników (każdy uczestnik napisał to samo zdanie) przesłanych w formie zdjęcia lub skanu poprzez stronę www.literyicharaktery.pl. We współpracy z grafologiem zostały określone główne typy osobowości, które następnie zostały dopasowywane do każdego użytkownika, przysyłającego zgłoszenie (czyli swoją próbkę pisma). Każdy z profili zawierał opis danego typu osobowości.

Najchętniej badały swój charakter pisma osoby z wykształceniem wyższym i średnim (odpowiednio 46 % i 45 %), a najmniej chętnie osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (odpowiednio 2 % i 7 %).

- Poprzez korelację danych demograficznych z typami osobowości i cechami pisma, otrzymaliśmy dane statystyczne dotyczące profili psychologicznych badanych osób, co pozwala wysnuć trochę ciekawych wniosków na temat typów osobowości Polaków w zależności od różnych czynników – komentuje Agnieszka Sosnowska, CEO agencji Biuro Podróży Reklamy.

Organizatorem akcji jest firma Schneider Schreibgeräte GmbH – niemiecki producent artykułów piśmienniczych będący na rynku już ponad 80 lat oraz wyłączny dystrybutor jej produktów na terenie Polski – firma PBS Connect Polska. W ofercie Schneider znajdują się długopisy, pióra wieczne i kulkowe, cienkopisy, markery, zakreślacze i wiele innych przyborów. Dzięki wysokiej jakości wykonania i długiej żywotności zyskały uznanie wśród klientów i obecnie eksportowane są do 130 krajów na całym świecie.

Agencja Biuro Podróży Reklamy to eksperci w kampaniach łączących social, web, mobile, search marketing, video, blog i content marketing z ambientem technologicznym, marketingiem partyzanckim oraz innymi działaniami niestandardowymi i innowacyjnymi technologiami. Twórcy

nowatorskich stron i aplikacji mobilnych. Agencja posiada dwa tytuły agencji roku: Agency of the Year 2014 in Poland – Epica Awards, Agencja Marketingu Zintegrowanego Roku – Impactor (2015) oraz w sumie 33 nagrody i wyróżnienia brażnowe: Epica Awards, Kreatura, Impactor, Mixx Awards, AME Award, Webstar Creative, Golden Arrow, Innovation Award, Pióro Roku, Złoty i Srebrny Spinacz, Kampania Społeczna Roku.

WhitePress Prawa