Po Pracy
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Dla 39% zapytanych Polaków 100 zł miesięcznie to kwota, jaką mogą przeznaczyć na aktywności w czasie wolnym. Budżet miesięczny  na rozrywkę na poziomie od 100 do 300 zł wskazało także 39% respondentów. Z kolei 14% ankietowanych zadeklarowało, że dysponuje budżetem od 300 do 500 zł miesięcznie na przyjemności i rozwój hobby. To wnioski pochodzące z badania „Nawyki Polaków spędzania czasu wolnego” zrealizowanego przez serwis Prezentmarzeń.

 

Jak wynika z badania budżet wciąż jest kluczowym wyznacznikiem w wyborze rozrywki Polaków. Zdaniem 32% respondentów to możliwości finansowe wpływają najmocniej na kształtowanie się nawyków spędzania czasu wolnego. Według 29% ankietowanych są to wzorce kulturowe obowiązujące w społeczeństwie.

 

Organizując czas wolny sobie lub bliskim kierujemy się głównie budżetem – 37% odpowiedzi oraz zainteresowaniami – 29% odpowiedzi. Na kolejnych pozycjach zapytani przez serwis Prezentmarzeń Polacy wskazali przyzwyczajenia – 21% odpowiedzi oraz możliwości czasowe – 13% odpowiedzi.

 

Nawyki Polaków spędzania czasu wolnego zmieniają się na przestrzeni ostatnich lat, stajemy się coraz bardziej aktywni i mobilni, chętniej próbujemy nowych form rozrywki i wypoczynku. W dzisiejszej rozrywce upatrujemy szansy na oderwanie się od codziennej rutyny i poszukujemy radości. Przed wyborem preferowanych form rozrywki powstrzymuje 37% zapytanych Polaków budżet. Z kolei dla 26% jest to deficyt czasu, jaki mogą przeznaczyć na wybraną aktywność. Dla 23% ograniczeniem jest stan zdrowia, a dla 14% dzieci lub inni członkowie rodziny, którym poświęcamy swój czas wolny rezygnując z własnych potrzeb.

 

Z udzielonych przez ankietowanych odpowiedzi w naszym badaniu wynika, że w spędzaniu czasu wolnego Polaków dominuje aktywność, która skłania nas do próbowania bardzo różnych form rozrywki, często z nutą adrenaliny. Chętnie odwiedzamy na przykład Escape Room z przyjaciółmi, coraz odważniej próbujemy sportów ekstremalnych, jak również uczestniczymy w kreatywnych warsztatach rozwijających zainteresowania. Branża czasu wolnego dynamicznie się rozwija i co roku ma nowe propozycje w obszarze rozrywki, sportu i wypoczynku. – komentuje Aleksandra Skrzyńska z serwisu Prezentmarzeń.

 

Rozrywka według 34% zapytanych Polaków to sposób na oderwanie się od codziennej rutyny. Zdaniem 33% to możliwość poczucia radości. W opinii 17% ankietowanych w rozrywce poszukujemy obecnie wyciszenia, a według 16% adrenaliny.

 

Na jakość spędzania czasu wolnego wpływają pozytywne emocje, których poszukujemy w różnych formach rozrywki – 33% odpowiedzi, w sporcie – 29% odpowiedzi oraz w spotkaniach towarzyskich – 28% odpowiedzi i w kulturze – 10% wskazań.

 

W materiale prasowym wykorzystano dane z badania „Nawyki Polaków spędzania czasu wolnego” zrealizowanego przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1259 respondentów.

 

 Bezsenność - coraz większy problem Polaków - sprawdź co zrobić aby mieć perfekcyjny sen

WhitePress Prawa