Po Pracy
Typografia
 • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
 • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Kredyt studencki jest wsparciem, o które mogą ubiegać się studenci, doktoranci, a także świeżo upieczeni maturzyści przyjęci na studia. Zobacz, kto może ubiegać się o takie wsparcie, gdzie składać wniosek i ile pożyczyć może student.

 

 

Kredyty studenckie 2020

W 2020 roku kredyty będą udzielane na nowych zasadach. Wynika to z tego, że w 2019 roku doszło do zmiany zasad ubiegania się o tzw. kredyty preferencyjne. Zgodnie z nowymi przepisami studenci mogą wnioskować o pożyczkę już nie tylko na początku roku akademickiego, a także w trakcie jego trwania. Złożony wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia zaświadczenia potwierdzającego status studenta lub doktoranta.

Warunkiem otrzymania kredytu studenckiego jest:

 • Status studenta lub doktoranta – wymagane jest zaświadczenie od uczelni potwierdzające ten status,

 • Poświadczenie o niskich dochodach – wysokość zysków na jednego członka rodziny nie może przekraczać 2,5 tys. złotych netto;

 • Podżyrowanie spłaty pożyczki przez rodziców, a w przypadku braku takiej możliwości poręczenie np. przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

zadowoleni ludzie 3

 

Gdzie otrzymam kredyt studencki?

Kredytów studenckich udzielają banki. O wsparcie nie można się jednak starać we wszystkich działających na rynku instytucjach. Warunkiem udzielania tego typu kredytów jest zawarcie przez instytucje umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, która określa zasady korzystania z Funduszu kredytów Studenckich. Obecnie studenci mogą wystąpić z wnioskiem do czterech banków; PKO BP, Pekao, BPS i SGB- Bank. Wniosek o kredyt studencki można składać zarówno drogą tradycyjną, jak i online. Powinien on zawierać:

 • Wniosek na druku przygotowanym przez bank,

 • Pismo potwierdzające określoną, górną granicę dochodów w rodzinie,

 • Zaświadczenie potwierdzające status studenta lub doktoranta,

 • Inne dokumenty wymagane przez dany bank np. potrzebne do oceny zdolności kredytowej.

 

Czy warto zaciągać kredyt studencki?

W czasie zdobywania wykształcenia wyższego utrzymywanie się z kredytu preferencyjnego to opcja najkorzystniejsza. Kredyt studencki oznacza, że przez cały okres edukacji oraz 2 lata po jej zakończeniu odsetki spłaca za studenta państwo. Co więcej, oprocentowanie takiego typu wsparcia jest bardzo niskie - wynosi zaledwie połowę stopy redyskontowej NBP. Oznacza to, że kredyt studencki jest najtańszym produktem finansowym na rynku. Pieniądze z niego można przeznaczyć na codzienne utrzymanie lub np. na inwestycje czy inny dowolny cel. Warto też wspomnieć, że studenci z bardzo dobrymi wynikami w nauce mogą liczyć na umorzenie kredytu studenckiego w następujących wysokościach:

 • W całości dla absolwentów znajdujących się w grupie 1% osób z najlepszymi wynikami w danym roku akademickim,

 • W wysokości 35% dla osób znajdujących się w gronie 35% najlepszych,

 • W wysokości 20% dla osób znajdujących się w gronie 10% najlepszych.

Umorzenie kredytu studenckiego jest też możliwe, jeśli ma się trudną sytuację życiową lub trwale utraci zdolności do spłaty zobowiązań.

kredyty27

 

Najkorzystniejszy kredyt studencki – ile to kosztuje?

Nowa ustawa przewiduje, że środki z kredytu studenckiego będą wypłacane nie dłużej niż 7 lat. Student pieniądze będzie otrzymywał przez 10 miesięcy w roku akademickim (poza wakacjami). Zaciągając kredyt studencki w Pekao czy innym banku do wyboru ma się cztery warianty wypłat:

 • 600 zł – rata podstawowa,

 • 800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona,

 • 400 zł – rata obniżona.

To, na którą się decyduje, należy zaznaczyć we wniosku. Pożyczone pieniądze trzeba zacząć spłacać wraz z odsetkami po upływie 2 lat od zakończenia edukacji. Liczba rat stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu, chyba że wnioskuje się o zmniejszenie ilości rat. Przykładowo, jeśli przez 50 miesięcy otrzymywało się 1000 zł, to spłaca się 500 złotych plus odsetki przez 100 miesięcy.

Z jakich jeszcze kredytów mogą korzystać młodzi ludzie? Sprawdź na http://www.finansekowalskiego.pl/.

WhitePress Prawa