Po Pracy
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Fundacja Świętego Mikołaja we współpracy z IKEA uruchamia nowy program wspierający integrację, rozwój i dobrostan dzieci i młodzieży z Ukrainy. Inicjatywa ma formułę programu grantowego dla lokalnych organizacji i instytucji chcących wspólnie działać na rzecz dzieci z Ukrainy, które w Polsce znalazły swoje schronienie.

 

IKEA przekazała Fundacji Świętego Mikołaja środki, z których zostaną sfinansowane działania wspierające integrację dzieci z Ukrainy. W ramach zaplanowanych projektów lokalne organizacje i instytucje będą mogły organizować zajęcia integracyjne, spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – zajęcia z zakresu kultury, sztuki, sportu, zajęcia zainteresowań, zajęcia opiekuńcze, korepetycje, gry, zabawy. Ponadto planowane są  wycieczki krajoznawcze, tematyczne i wyjazdy wakacyjne dla dzieci z Ukrainy, a także lekcje nauki języka polskiego. Pomoc umożliwi prowadzenie grupy wsparcia, zajęć terapeutycznych i konsultacji psychologicznych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Ponadto, IKEA pomoże przygotować i wyposażyć miejsca, w których odbywają się zajęcia integracyjne, spotkania i warsztaty dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

 

Nabór wniosków trwa od 9 marca do 6 kwietnia 2023 roku poprzez formularz online dostępny na stronie mikolaj.org.pl. Można wnioskować o kwotę od 5 000 zł do 35 000 zł na projekty realizowane lokalnie od 1 maja do 31 sierpnia 2023 roku.

 

O granty mogą ubiegać się organizacje i instytucje bezpośrednio pracujące z dziećmi i młodzieżą z Ukrainy, w tym: domy kulturybibliotekiszkoły i ośrodki szkolno-wychowawczelokalne organizacje pozarządowe pracujące bezpośrednio z dziećmi.

 

„Ostatni rok był wyjątkowo trudny dla rodzin z Ukrainy, szczególnie dla mam i dzieci, które w ucieczce przed wojną znalazły schronienie w Polsce. Z myślą o najmłodszych, razem z IKEA Retail uruchamiamy nowy program grantowy „Bezgraniczni Przyjaciele” dla lokalnych organizacji i instytucji, które wspólnie z nami chcą pomagać najmłodszym. Celem programu jest stworzenie bezpiecznych i przyjaznych miejsc dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Będą to miejsca wspierające proces integracji, rozwijanie pasji i talentów dzieci oraz ich harmonijny rozwój i dobrostan psychiczny. Dzięki niemu, każdego dnia będziemy udzielali systemowego wsparcia, a to wszystko  pod opieką wykwalifikowanych osób. Jestem szczęśliwa i chciałabym bardzo podziękować IKEA Retail za przekazaną darowiznę na nasz wspólny cel. Bardzo ważne jest dla nas wsparcie naszych darczyńców. Dzięki nim możemy działać długofalowo i na szeroką skalę.” – mówi Joanna Paciorek, Dyrektor Fundacji Świętego Mikołaja.


„Wśród wszystkich tych osób, które ucierpiały w wyniku wojny w Ukrainie szczególną opieką należy otoczyć dzieci, które musiały opuścić swój dom. Wspieranie najmłodszych jest dla IKEA od wielu lat jednym z priorytetów – stąd propozycja programu grantowego. Cieszymy się, że po raz kolejny będziemy mogli współpracować z Fundacją Świętego Mikołaja i to w tak ważnej kwestii. Jesteśmy świadomi tego, że wspieranie inicjatyw, które burzą granice i budują przyjaźnie to kluczowa dziś potrzeba. Mamy nadzieję, że nasz program grantowy stworzy oraz pomoże lokalnie prowadzić działania i tworzyć miejsca, które łączą dzieci i budują atmosferę bezpiecznego, ciepłego domu.” - mówi Judyta Rozmus, Liderka Projektu Wsparcia Osób z Doświadczeniem Uchodźczym, IKEA Retail w Polsce.

 

Fundacja Świętego Mikołaja od 2019 roku działa na rzecz dzieci i młodzieży z Ukrainy. Przez 3 lata prowadziła świetlicę dla dzieci wewnętrznie przesiedlonych w Mariupolu. Świetlica została zbombardowana w wyniku agresji wojsk rosyjskich w marcu 2022 roku. Od kwietnia 2022 roku prowadzi nieprzerwanie działania na rzecz dzieci i młodzieży z Ukrainy w ramach programu Przystań Świętego Mikołaja. W pierwszych miesiącach zaostrzenia konfliktu zbrojnego, uruchomiła 62 punkty w różnych miejscach w Polsce. Od września 2022 roku utrzymuje 32 Przystanie. Dzięki wysiłkowi, dobrej współpracy z lokalnymi partnerami i zaangażowaniu darczyńców, pomoc dotarła już do 6,5 tysiąca dzieci. W grudniu 2022 roku zaczęła także działać Świetlica Świętego Mikołaja w Iwano-Frankiwsku. Każdego dnia odwiedza ją wiele dzieci wewnętrznie przesiedlonych. 

 

Od początku wojny w Ukrainie schronienie w Polsce znalazło ponad 800 000 dzieci z Ukrainy. Dzieci potrzebują pilnie pomocy, aby móc harmonijnie rozwijać się, integrować z rówieśnikami, uczyć i wzrastać w zdrowiu. Z myślą o nich wspólnie z firmą IKEA Fundacja Świętego Mikołaja  otwiera nowy program pomocowy, który obejmie pomocą kolejne dzieci. 

 

 Dobrze zarządzana fundacja to fundacja efektywna kosztowo: Macrologic Merit w fundacji należącej do Falck Medycyna

WhitePress Prawa