Po Pracy
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Polscy pracownicy jedzą w pośpiechu. Tylko 39% z nich poświęca na spożycie głównego posiłku więcej niż 15 minut. Co 5 pracownik przyznaje się do tego, że je najczęściej je na swoim stanowisku nie przerywając pracy. Wśród kobiet zjawisko występuje częściej niż wśród mężczyzn. 37% respondentów przyznaje, że kończy pracę z uczuciem głodu. Co robią firmy, żeby pracownicy odżywiali się w prawidłowy sposób? Przedstawiamy wyniki  II części raportu „Żywieniowe nawyki pracujących Polaków” opracowanego przez Dailyfruits we współpracy z Instytutem Medycyny Pracy im. prof. Nofera.

 

W pracy spędzamy codziennie około 8 godzin. W tym czasie niemal każdy spożywa jakiś posiłek. Jakość tych posiłków, motywacje przy podejmowaniu wyborów żywieniowych i częstotliwość występowania różnych produktów w codziennej diecie (na przykład owoców i warzyw) były jednym z głównych tematów pierwszej części raportu Dailyfruits, który został opublikowany pod koniec 2022 roku. Druga część badania z podtytułem „Zdrowe odżywianie w miejscu pracy – potrzeby, możliwości, wsparcie pracodawcy” mówi więcej o wpływie środowiska pracy na to, w jaki sposób odżywiają się pracownicy.

 

Ile czasu na spożywanie posiłków poświęcają polscy pracownicy?

Kodeks Pracy w artykule 134 wyjaśnia, że „Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy”. Zazwyczaj ta przerwa wykorzystywana jest na spożycie posiłku.

 

Czy kwadrans to wystarczający czas na zjedzenie obiadu? Nie zawsze. W czasie od 6 do 15 minut spożywa posiłek 54% ankietowanych. 34% potrzebuje od 15 do 30 minut, natomiast 5% poświęca na to więcej niż pół godziny. Niepokojący może być fakt, że aż 7% ankietowanych na jedzenie poświęca mniej niż 5 minut. Żeby zaoszczędzić trochę czasu decydujemy się na jedzenie na swoim stanowisku pracy. Przyznaje się do tego 4 na 10 Polaków. Co więcej połowa z nich spożywa swój posiłek nie przerywając pracy! Taka postawa nie zawsze wynika z wyboru pracowników. Czasem to wina pracodawcy, który nie zapewnia odpowiedniej przestrzeni oddzielonej od stanowiska jak kuchnia, jadalnia czy kantyna.

 

 Jakie są długofalowe konsekwencje jedzenia w pośpiechu?

„Szybsze spożycie posiłków sprzyja przejadaniu – ośrodek głodu i sytości w mózgu jest informowany o wystarczającej ilości spożytej żywności z opóźnieniem, a w międzyczasie żywność wciąż jest dostarczana W efekcie mogą się pogłębiać problemy z niewłaściwymi nawykami żywieniowymi” – zauważa Magdalena Kartasińska-Kwaśnik, kierownik działu dietetycznego Dailyfruits. Potwierdza to fakt, że wśród osób z otyłością zjawisko szybkiego jedzenia występuje dwukrotnie częściej niż u ogółu badanych – według deklaracji aż 15% tej grupy poświęca na jedzenie mniej niż 5 minut. Przy czym warto podkreślić, że otyłość może być zarówno przyczyną jak i skutkiem jedzenia w szybkim tempie.

 

Ile posiłków jemy w trakcie pracy?

W trakcie dnia pracy zazwyczaj nie poprzestajemy na jednym głównym posiłku podczas przerwy obiadowej. Do takiego podejścia przyznaje się jedynie 17% ankietowanych. Zdecydowana większość (72%) spożywa w godzinach pracy 2 lub 3 posiłki. Mimo to aż 38% ankietowanych odczuwa głód podczas wykonywania obowiązków. Do kończenia pracy z uczuciem wilczego apetytu przyznaje się 37% respondentów. To i tak dobra wiadomość, gdy porównamy te dane z wynikami badania Dailyfruits  wykonanymi 3 lata wcześniej (Żywieniowe nawyki pracujących Polaków 2020), które pokazywały, że z uczuciem głodu kończy swoją pracę aż 44% respondentów.

 

Powodów takiej sytuacji może być wiele m.in. brak możliwości wygospodarowania czasu na posiłek przez wysoką częstotliwość spotkań, przemęczenie, brak dostępności żywności w pracy – wyjaśnia Magdalena Kartasińska-Kwaśnik z Dailyfruits. 

 

Jak firmy wspierają swoich pracowników? Dostępność benefitów żywieniowych  

79% pracowników deklaruje, że ich pracodawca udostępnia kuchnię i sprzęt kuchenny do samodzielnego przygotowania posiłku, a 71% zapewnia odpowiednio długie przerwy w pracy, żeby można było spokojnie zjeść posiłek. Ponad połowa respondentów (59%) pracuje w firmach zapewniających darmowe przekąski – na przykład owoce w biurze. Z jednej strony to dobra wiadomość – pokazuje bowiem, że pracodawcy myślą o zapewnieniu zdrowej żywności. Z drugiej strony niepokojący jest fakt, że wielu pracodawców na tym poprzestaje. Owocowe dostawy do biura są najbardziej powszechnym i najtańszych benefitem związanym ze zdrowiem pracowników. Mogą stanowić dobry początek programu żywieniowego albo być jednym z wielu działań wspierających kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych wśród pracowników, jednak same sobie nie są wystarczającym dowodem na to, że firmy przejmują się żywieniem. Znacznie mniej organizacji idzie krok dalej decydując się na wprowadzenie w firmie innych elementów edukacyjnych. Tylko 3 pracowników na 10 (31%) pracuje w firmach, które organizują szkolenia o zdrowym żywieniu oraz zapewniają ulotki, plakaty i inne materiały edukacyjne na temat zdrowej żywności. Zaledwie 23% pracowników ma organizowane indywidualne konsultacje z dietetykiem lub lekarzem na temat odżywiania się.

 

Okazuje się, że receptą na ograniczenia w miejscu pracy może być… przejście na home office. Uczestnicy badania Dailyfruits „Żywieniowe nawyki pracujących Polaków”, którzy mieli okazję doświadczyć pracy zdalnej lub hybrydowej deklarują, że, gdy pracują z domu ich posiłki są bardziej zdrowe (34%), Natomiast 32% uważa, że gdy pracują z domu ich posiłki są bardziej regularne.

 

Niestety w domu są też inne pokusy. Aż 27% ankietowanych wskazuje na łatwiejszy dostęp do słodyczy, a także chipsów i innych niezdrowych przekąsek w domu niż w biurze!

 

Zdrowa dieta to korzyści i dla pracownika i dla pracodawcy

Jak widać w kwestii edukacji i dostępności benefitów żywieniowych dla pracowników jest jeszcze wiele do zrobienia. Zadbanie o ten obszar przekłada się nie tylko na lepszy stan zdrowia zatrudnionych i mniej absencji, ale również większą efektywność przy wykonywaniu codziennych obowiązków.

 

Badanie „Żywieniowe nawyki pracujących Polaków. Zdrowe odżywianie w miejscu pracy – potrzeby, możliwości, wsparcie pracodawcy” jest kontynuacją badania „Żywieniowe nawyki pracujących Polaków” z roku 2020. Omawiany raport stanowi drugi z cyklu raportów publikujących wyniki drugiej edycji badania. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą anonimowej ankiety dystrybuowanej na terenie całej Polski, w której wzięło udział 1091 pracowników

 

Firma Dailyfruits od ponad 10 lat dba o dobrostan pracowników w Polsce dostarczając owoce, warzywa, soki i inne zdrowe produkty oraz organizując edukacyjne programy żywieniowe.

 

 Polacy mają trudności we wprowadzaniu zdrowych nawyków żywieniowych

WhitePress Prawa