Po Pracy
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

samsung
Na początku grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji pracownicy firmy Samsung postanowili wesprzeć CEMS Chance – projekt społeczny skierowany do młodych ludzi w wieku 14-16 lat, którzy to z różnych przyczyn mają utrudniony start w dorosłe życie. Podczas warsztatów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie wolontariusze Samsung opowiedzieli uczestnikom programu, czym są kompetencje przyszłości, jak je rozwijać oraz w jaki sposób mogą się im one przydać w ich przyszłych zawodach.

 

 

 

 

CEMS Chance to projekt społeczny prowadzony przez CEMS Club Warsaw – klub studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Program skierowany jest do młodzieży ze szkół średnich i ma na celu wyrównywanie szans wśród młodych ludzi oraz pomoc im w podjęciu decyzji edukacyjnych, oraz zaplanowaniu ścieżki zawodowej. Aktualnie trwa XXII edycja programu, której partnerem jest firma Samsung.

 

Uczestnikami programu są uczniowie mający z różnych przyczyn utrudniony start w dorosłe życie. Często nie są świadomi swoich możliwości, a niekiedy sytuacja zdrowotna, finansowa lub rodzinna dodatkowo blokuje ich wiarę w siebie. Przeszkodą są również nasuwające się wątpliwości lub brak odpowiedniego ukierunkowania i wiedzy o możliwościach, potencjalnych stanowiskach pracy czy sposobach dotarcia do nich.

 

Aby wesprzeć uczestników tego programu, pracownicy firmy Samsung odpowiedzieli w ankiecie na przygotowane przez uczniów pytania. Dotyczyły one m.in. opisu ich codziennej pracy, największych zalet, wyzwań i możliwości, jakie jej towarzyszą, oraz tego, jak wiedza z poszczególnych przedmiotów w szkole może wiązać się z zadaniami na danym stanowisku. Zebrane w ankiecie informacje stanowią treść folderu z poradami, który każdy z uczestników otrzyma na koniec programu.

 

Następnie podczas warsztatów kompetencji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie kilkoro reprezentantów z firmy Samsung opowiedziało, jak kompetencje przyszłości przydają im się w codziennej pracy. Wystąpienia skupiały się na czterech obszarach, takich jak: komunikacja, kooperacja, kreatywność oraz krytyczne myślenie. Ich celem było pokazanie młodzieży możliwości rozwoju oraz zainspirowanie ich do spełniania marzeń zawodowych.

 

 Chcieliśmy zaznajomić uczniów z naszą pracą oraz opowiedzieć im z czym na co dzień się ona wiąże. Dotąd dla wielu z nich, podpisy w naszych stopkach mailowych nie oznaczały zbyt wiele. Zależało nam, by poznali różne ścieżki kariery i szukali swojego miejsca nie tylko pośród tych najbardziej tradycyjnych, dobrze wszystkim znanych stanowisk. Biorąc udział w programie CEMS Chance mieliśmy okazję podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem, odpowiadając m.in na pytania uczniów, jakie działania należy podejmować, by w przyszłości mieć szansę objąć podobne stanowiska. Mamy ogromną nadzieję, że nasze warsztaty zaowocują ich  większą pewnością siebie przy wyborach kierunków studiów oraz przyszłych ścieżek kariery – powiedziała Sylwia Gardyna – specjalistka ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Samsung.  

 

Misją CSR firmy Samsung pod hasłem „Together for Tommorow! Enabling people” („Wspólnie dla przyszłości. Uaktywnij swój potencjał”), jest edukacja wspierająca pozytywne zmiany w społeczeństwie i umożliwiająca rozwój kompetencji przyszłych pokoleń dla wspólnego dobra planety. Skupiając się na maksymalizacji pozytywnego wpływu na otoczenie społeczne i środowiskowe, w którym funkcjonuje, Samsung podąża za wyzwaniami określonymi w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

 

Designerska kuchnia - ostatnie dni promocji Samsung

WhitePress Prawa