Po Pracy
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Pomoc Polski wobec Ukrainy po wybuchu wojny nie pozostaje bez wpływu na postrzeganie naszego kraju. 88 proc. Ukraińców myśli pozytywnie lub bardzo pozytywnie o Polsce i Polakach. A aż 63 proc. osób zmieniło swoje nastawienie do naszego kraju na lepsze – wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service. Pozytywne odczucia wynikają ze skali pomocy. 53 proc. Ukraińców ma w bliskim otoczeniu kogoś, kto szukał w Polsce schronienia. Dane Straży Granicznej wskazują, że liczba przekroczeń granicy z Ukrainy do Polski w połowie stycznia to ponad 9,2 mln (7,4 mln w drugą stronę).

 

 

 

 Myślę, że wszyscy mamy jeszcze w pamięci moment wybuchu wojny i pełną mobilizację naszego społeczeństwa i biznesu w pomoc Ukrainie. Był to bezwarunkowy odruch serca, który nasi wschodni sąsiedzi niezwykle doceniają. Prawie żaden Ukrainiec nie myśli źle o Polsce lub Polakach, bo poza tymi, którzy myślą pozytywnie mamy jeszcze osoby, które wskazały, ze ich nastawienie jest neutralne, a złe to niecały 1 proc. odpowiedzi. Oczywiście to dobre nastawienie było już widoczne wcześniej, bo Ukraińcy przebywali w Polsce masowo mniej więcej od 2014 roku, natomiast moment wybuchu wojny i pomocy ze strony Polski ugruntował nasze dobre relacje – mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service.

 

Ogromna skala pomocy

Z danych Straży Granicznej wynika, że od 24 lutego 2022 roku na przejściach granicznych z Ukrainy do Polski odprawiono ponad 9,2 mln osób. W tym samym czasie granicę w drugą stronę przekroczyło 7,4 mln osób. Te liczby wskazują na ogromną skalę zjawiska i masowe poszukiwanie schronienia w Polsce przez obywateli Ukrainy uciekających przed wojną.

 

Te liczby widać też w deklaracjach Ukraińców. Z ostatniego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że co druga osoba z Ukrainy (53 proc.) zna kogoś, kto poszukiwał schronienia w Polsce po agresji rosyjskiej. Częściej wskazywały tak kobiety – 61 proc. wobec 44 proc. mężczyzn.

 

- Wiadomo, że do Polski uciekały głównie kobiety z dziećmi, stąd nie dziwi to, że to głównie one znają inne osoby, które tak samo jak one uciekały przed wojną właśnie do naszego kraju. Z ostatnich dostępnych danych, opublikowanych w październiku minionego roku wynikało, że o przyznanie numeru PESEL wystąpiło niemal 1,4 mln Ukraińców, z czego ponad 70 proc. to kobiety – mówi Krzysztof Inglot, z Personnel Service.

 

Pozytywne nastawienie do Polski i Polaków

Łatwość, z jaką Ukraińcy mogli znaleźć pomoc w naszym kraju, przełożyła się na ich nastawienie. 88 proc. Ukraińców ma pozytywne lub bardzo pozytywne nastawienie do Polski i Polaków, a 11 proc. wskazuje, że jest ono neutralne. Do negatywnego stosunku przyznaje się tylko 1 proc. osób. Patrząc szczegółowo na odpowiedzi respondentów z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personel Service, nieco lepiej o naszym kraju myślą kobiety – wśród nich 91 proc. ma pozytywne i bardzo pozytywne nastawienie w porównaniu do 85 proc. mężczyzn. Stosunek do Polski i Polaków jest również tym lepszy im starszy jest respondent – 98 proc. osób po 51 roku życia ma pozytywne nastawienie, w porównaniu do 90 proc. 36-50-latków i 84 proc. 18-35-latków.

 

Ponadto, 63 proc. osób z Ukrainy wskazuje, że ich nastawienie do Polski i Polaków zmieniło się na lepsze po wybuchu wojny. Tutaj znowu częściej kobiety i osoby z najstarszej grupy wiekowej mówią o tym, że działania naszego kraju po 24 lutego 2022 roku wpłynęły na ich ocenę.

 

Metodologia badania

Badanie pracowników z Ukrainy obejmowało osoby, które miały doświadczenia pracy w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat. Byli to mieszkańcy czterech ukraińskich przygranicznych miast: Lwowa, Łucka, Tarnopola oraz Iwano-Frankowska. W sumie przebadano 400 respondentów metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). Maksymalny błąd pomiaru dla całej próby N=400 to +/- 4.

 

Pracownicy z Ukrainy wchodzą na polski rynek ambitnie

WhitePress Prawa