Aktualności
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

197f4dc2ee8ce51d4129aab0dc4a98f0
Nowy jednolity plik kontrolny miał zacząć obowiązywać od 1 lipca, niemniej jednak – w związku z epidemią koronawirusa – podjęto decyzję o przesunięciu terminu wejścia w życie nowego JPK na 1 października 2020 r. Obowiązek stosowania nowej schemy dotyczyć będzie wszystkich czynnych podatników VAT, a więc zarówno duże, średnie, jak i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorców. Dokument dostępny będzie w dwóch wersjach: JPK_V7M i JPK_V7K.

 

Nowy JPK_VAT złożony będzie z dwóch części - ewidencyjnej i deklaracyjnej. Tym samym połączy on w jedno dotychczas stosowane dokumenty. Część ewidencyjna zastąpi JPK_VAT, a część deklaracyjna będzie odpowiadać VAT-7 lub VAT-7K. Warto dodać, iż podatnicy będą mogli składać deklaracje VAT-7 i VAT-7K wyłącznie przez JPK.

Z racji na fakt, iż część przedsiębiorców składa deklaracje VAT raz na miesiąc, a część raz a kwartał, toteż nowy JPK_VAT dostępny będzie w dwóch wersjach:

  • JPK_V7M dla przedsiębiorców składających deklaracje VAT-7 raz na miesiąc,

  • JPK_V7K dla przedsiębiorców składających deklaracje VAT-7K raz na kwartał.

 

JPK_V7M

JPK_V7M zawierać będzie zarówno pozycje z aktualnej deklaracji VAT-7, jak i dane o zakupach i sprzedaży wynikające z ewidencji VAT za konkretny okres, a także dodatkowe informacje potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

 

Podatnicy rozliczający się miesięcznie będą musieli przesyłać plik za poprzedni miesiąc (wypełniony w części ewidencyjnej i deklaracyjnej) do 25. dnia każdego miesiąca. Termin ten ulega przedłużeniu do najbliższego dnia roboczego w momencie, gdy 25. dzień miesiąca wypada w sobotę bądź też dzień ustawowo wolny od pracy.

 

JPK_V7K 

Nowy JPK_V7K również będzie zawierać pozycje z aktualnie obowiązującej deklaracji VAT-7K, dane o zakupach i sprzedaży wynikające z ewidencji VAT za dany okres, a także inne informacje, bez których analiza poprawności rozliczenia nie byłaby możliwa.

Przedsiębiorcy składają deklarację VAT raz na kwartał również zostaną zobligowani do przesyłania pliku do dnia 25 dnia każdego kolejnego miesiąca z tą różnicą, że nie zawsze będą oni wypełniać cały dokument. Wypełnioną część ewidencyjną JPK będą zatem mogli wysyłać za dwa pierwsze miesiące kwartału, natomiast po upływie trzeciego miesiąca konieczne będzie wypełnienie JPK_VAT w obu częściach (część ewidencyjną wypełnią za trzeci miesiąc, zaś część deklaracyjną za cały kwartał).

Przedsiębiorcy mogą również napotkać problem z wypełnianiem nowych pól. Konieczne będzie wprowadzanie oznaczeń identyfikujących dane usługi i towary (tzw. kody GTU), a także oznaczanie wybranych szczegółowych rodzajów transakcji.

Choć proces składania nowego JPK_VAT7K i JPK_VAT7M może wydawać się skomplikowany, to jednak warto zwrócić uwagę na fakt, iż nowa schema zniesie konieczność zarówno podwójnego generowania plików, składania podpisów autoryzujących, jak i podwójnej wysyłki dokumentów.

 

Oznaczenia

Jak zostało to wspomniane, przedsiębiorcy wypełniający nowy JPK_VAT będą zobligowani do znakowania wybranych transakcji. Mowa o przypisaniu do konkretnych grup towarów i usług (GTU) wymienionych w rozporządzeniu ministra finansów z 15 października 2019 r. (Dz.U. poz. 1988) oznaczeń (od 01 do 13 realizowanych towarów i usług) jak i właściwe znakowanie procedur szczególnych. Taką procedurą będzie np. obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności.

Oznaczenia GTU – przykład: przedsiębiorca sprzedający alkohol zobligowany będzie do oznaczenia transakcji kodem 01, z kolei podatnik świadczący usługę transportową oznaczy takową kodem 13 etc.

 

Procedury szczególne – split payment

Jak wspominaliśmy, nowy JPK_VAT wymaga od przedsiębiorców znakowania procedur szczególnych, takich jak mechanizm podzielonej płatności. Obecnie przedsiębiorcy umieszczają oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności” zarówno na fakturach objętych, jak i nieobjętych obowiązkowym MMP. Tymczasem nowy JPK_VAT zakłada umieszczanie oznaczenia MMP jedynie na fakturach, których dotyczy obowiązkowy split payment. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Finansów: „W nowym JPK trzeba będzie wskazywać, kiedy transakcja była objęta podzieloną płatnością, ale tylko tą obowiązkową. Dotyczy to zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy”.

W praktyce oznacza to zatem, że nowy JPK_VAT wymagać będzie analizowania transakcji pod kątem warunków stosowania oznaczenia MMP. Dotyczyć to będzie zarówno sprzedających, jak i kupujących. Tym samym konieczne stanie się stosowanie odpowiednich procedur, gdyż w innym przypadku może dojść do powstania rozbieżności w sposobie raportowania przez wspomniane strony transakcji.

 

Nowy JPK i wpływ na systemy informatyczne.

W związku z wprowadzonymi zmianami, każda firma stoi przed wyborem programu służącego do wysyłki nowego JPK_VAT. Takim programem może być Hogart JPK. Aplikacja jest w pełni dostosowana do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa i niezwykle wygodna w użyciu. Umożliwia ona m.in. import danych bez ich wcześniejszej obróbki, programowanie reguł dodawania brakujących danych, wprowadzanie dodatkowych funkcji etc.