Aktualności
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Nowelizacja ustawy o VAT przewiduje m. im. wprowadzenie Białej listy podatników. Od 1 listopada 2019 r. rusza natomiast obowiązkowy split payment.

Nowe regulacje podatkowe zaczną obowiązywać od 1 września. Jedną z najistotniejszych zmian – z punktu widzenia przedsiębiorców – będzie wprowadzenie tak zwanej białej listy podatników. Nowy wykaz zawierać będzie informacje takie jak numery rachunków bankowych podatników VAT, nazwę firmy lub imię i nazwisko właściciela, numer REGON, NIP oraz PESEL, adres prowadzenia działalności, imiona i nazwiska osób reprezentujących podmiot, datę rejestracji, odmowy rejestracji lub wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT. Wprowadzenie Białej listy podatników ma na celu eliminację tzw. karuzel podatkowych oraz zabezpieczenie finansów firmy. Niemniej jednak pamiętać należy o sankcjach związanych z nowym wykazem. 

 

Podatnik, który przeleje kwotę powyżej 15 000 zł na konto kontrahenta niezgłoszone do szefa KAS, nie będzie mógł zaliczyć wspomnianego wydatku do kosztów i odpowie solidarnie ze sprzedawcą za VAT.  Sankcja nie zostanie nałożona, jeżeli podatnik zawiadomi o zaistniałej sytuacji naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do trzech dni od daty zlecenia przelewu. 

 

Rejestr będzie aktualizowany raz na dobę, w każdy dzień roboczy. Zawierać będzie dane wszystkich podatników, natomiast skala prowadzonej działalności czy też status zarejestrowania jako czynny podatnik VAT nie będą miały znaczenia. O negatywnych skutkach decydować ma fakt, czy odbiorca przelewu jest płatnikiem VAT.

 

Zaletą wprowadzenia nowego rejestru tj. Białej listy podatników VAT będzie ułatwienie weryfikacji potencjalnych kontrahentów, gdyż wszystkie potrzebne informacje na ich temat znajdować się będą w jednym miejscu. Tym samym – z punktu widzenia przedsiębiorców - zwiększony zostanie poziom bezpieczeństwa transakcji.

 

Wprowadzenie białej listy podatników VAT wiązać się będzie także z dodatkowymi obowiązkami. Z uwagi na fakt, iż w nowym rejestrze znajdą się numery rachunków rozliczeniowych, podatnik - przed dokonaniem przelewu do danego kontrahenta – będzie musiał sprawdzić czy podany na fakturze numer rachunku, jest zgodny z tym widniejącym na białej liście podatników VAT.  

 

Obowiązkowy model podzielonej płatności 

Od 1 listopada 2019 r. model podzielonej płatności tzw. split payment, stanie się obligatoryjny dla wybranych branż. Tym samym obejmie on około 150 towarów i usług.

Split payment dotyczyć będzie transakcji o wartości równej bądź też wyższej niż 15 000zł (bez względu na liczbę płatności, jakie w/w suma pokrywa). Model podzielonej płatności dotyczyć będzie towarów wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT dołączonym do projektu, określanych przez ustawodawcę mianem „podatnych na wyłudzenia skarbowe” takich jak m.in. węgiel kamienny, węgiel brunatny (lignit), koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego, sprzęt elektroniczny, złoto, stal, złom, metale nieżelazne, paliwa i tworzywa sztuczne, części i akcesoria do pojazdów silnikowych etc.  W przypadku wspomnianych sektorów zastosowanie metody podzielonej płatności znosi przepisy o solidarnej odpowiedzialności.


Zarówno biała lista jak i split payment wymagają modyfikacji systemów księgowo - finansowych przedsiębiorstwa lub zakupu odpowiednich programów. Przykładem rozwiązania będącego samodzielnym programem, jak i dodatkiem do systemu ERP, jest program od firmy Hogart: Biała lista. Hogart przygotował też program do obsługi split payment: Hogart Split Payment. Z oboma programami można się zapoznać na stronach firmy Hogart.

WhitePress Prawa