Motoryzacja
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Jeśli posiadamy auto, musimy być przygotowani na każde przykre zdarzenie, które może spotkać nas na drodze. W wyniku kolizji drogowej i powstania szkody z winy innego uczestnika ruchu drogowego, mamy prawo wystąpić do ubezpieczyciela o wypłatę należnego odszkodowania. Wysokość odszkodowania zależy w dużej mierze od stopnia uszkodzenia pojazdu. Jednak firmy ubezpieczeniowe często zaniżają kwotę wypłaty.

 

 

 

W przypadku wypadku samochodowego mamy prawo wystąpić o odszkodowanie z OC sprawcy. Wypłata odszkodowania ma na celu kompensację powstałej szkody. Proces likwidacji szkody podlega finansowaniu z OC sprawcy wypadku. Przywrócenie stanu poprzedniego jest obowiązkiem osoby, która spowodowała kolizję i tym samym uszkodziła pojazd. Jak zmienić decyzję o wypłacie odszkodowania z OC?

 

Co zrobić w przypadku kolizji na drodze? Kto pokrywa szkodę wypłaty odszkodowania?

Jeżeli szkoda całkowita leży po stronie sprawcy, zawsze masz prawo do wypłaty rekompensaty. Możesz żądać również samochodu zastępczego na czas naprawy auta. Kwoty wypłat z zakładu ubezpieczeń w wypadkach drogowych zależą od poniesionych strat. Towarzystwa ubezpieczeniowe niestety bardzo często dopuszczają się wypłaty zaniżonego odszkodowania. Niskie odszkodowanie, które w całości nie pokrywa powstałej szkody, to powód do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Przed tym krokiem osoba poszkodowana może napisać odwołanie od decyzji i zaczekać na odpowiedź ubezpieczyciela. Większe odszkodowanie należy się z tytułu zupełnego rozpadu pojazdu lub w sytuacji, gdy ubezpieczyciel wypłacił je w zbyt niskiej kwocie, by dokonać naprawy po cenach rynkowych. 

 

Dlaczego otrzymujemy zaniżone odszkodowanie z OC?

Gdy otrzymałeś zaniżone odszkodowanie, winę ponosi sam ubezpieczyciel, który wycenia skasowane auto na mniejszą kwotę. Zwracając się do ubezpieczyciela o wypłatę odpowiedniej sumy pieniężnej, można uzyskać wyższe odszkodowanie na drodze polubownej. Rzadko jest to jednak rozwiązanie wystarczające, gdy zwykle nie dochodzi do zmiany decyzji ubezpieczyciela i zwiększenia kwoty wypłaconej na naprawę pojazdu.

Towarzystwo ubezpieczeniowe dokonuje wyceny szkody lub naprawy pojazdu na podstawie własnych widełek, stąd zaniżone odszkodowanie OC jest normą. Niestety, zakład ubezpieczeń nie bierze pod uwagę całego wyposażenia auta, które posiadaliśmy przed wypadkiem. W sprawie ustalenia wysokości zapłaty musimy zatem przeprowadzić postępowanie sądowe, które zaważy na ostatecznej decyzji o kwocie odszkodowania.

Musimy jednak pamiętać o czasie, który mamy na złożenie pisma do sądu. Zgodnie z obowiązującym prawem na odwołanie mamy do 3 lat od czasu wyniknięcia szkody. Po tym czasie następuje przedawnienie roszczeń i nie ma możliwości na złożenie odwołania. Ważne jest zatem, by jak najszybciej zgłosić zaniżone odszkodowanie OC do rzecznika finansowego i właściwego sądu.

Chwastnica jednostronna - co warto wiedzieć o tym chwaście?

WhitePress Prawa