Motoryzacja
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times
Niezależnie od tego, czy dopiero zdaliśmy egzamin na prawo jazdy, czy otwieramy firmę – każdy z nas stanie przed koniecznością kupienia samochodu. Trudno funkcjonować bez auta, które pozwala nam szybko dostać się do pracy, ale także pojawiać się na czas, na spotkaniach biznesowych. Samochód jest więc nam potrzebny na co dzień. Jeśli nie chcemy kupować samochodu używanego za kilka tysięcy złotych, a wolimy zdecydować się na nowy model, część z nas wybierze leasing samochodowy. Co powinniśmy wiedzieć o leasingu i dlaczego jest to lepsze rozwiązanie w porównaniu do wzięcia kredytu na samochód? Wszystko wyjaśnimy w dzisiejszym artykule.

 

Czym jest leasing samochodowy?

Oczywiście definicja leasingu znajduje się w kodeksie cywilnym, ale żeby nie przytaczać obszernej definicji, wyjaśnimy krótko, że jest to forma finansowania pojazdu. Leasing samochodu jest skierowany głównie do podmiotów gospodarczych, które mogą wybierać pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym. Leasing operacyjny działa na zasadach podobnych do dzierżawy lub najmu, natomiast operacyjny przypomina sprzedaż samochodu na raty.

Należy także wspomnieć, że osoby prywatne także mogą skorzystać z leasingu samochodowego i wtedy mówimy o leasingu konsumenckim.

Jak działa leasing i ile kosztuje?

Nie każdy z nas wie, jak wygląda proces leasingowy. Należy udać się do salonu samochodowego, wybrać interesujący nas model samochodu, a następnie podpisać umowę leasingową. Na podstawie tej umowy leasingodawca kupuje wskazany samochód i udostępnia go nam w zamian za ustalone raty leasingowe.

Możemy także zawrzeć umowę na leasing samochodu, który jest już własnością firmy leasingowej. Zazwyczaj ma to miejsce w sytuacji, w której samochód wcześniej był już leasingowany, ale poprzedni leasingobiorca nie zdecydował się na zakupienie pojazdu. 

Podpisując umowę leasingową, musimy się liczyć z kosztami, które poniesiemy. Na miesięczne raty składają się opłaty kapitałowe, czyli spłata wartości początkowej auta oraz opłaty odsetkowe, które zostały ustalone przez leasingodawcę. W umowie leasingowej możemy także spotkać się z adnotacją o opłacie wstępnej i ewentualnej opłacie końcowej, które także określa leasingodawca .

Rodzaje leasingu samochodowego 

Możemy wyróżnić trzy rodzaje leasingu samochodowego:

- Leasing finansowy – w tym przypadku prawo własności samochodu przechodzi na nas z chwilą spłaty ostatniej raty i dzieje się to automatycznie. Druga opcja polega na obowiązku wykupienia przez leasingobiorcę samochodu za określoną wcześniej w umowie kwotę.

- Leasing operacyjny – to rodzaj finansowania samochodu, który polega na tym, że leasingobiorca może wykupić samochód po okresie spłaty, ale nie ma takiego obowiązku. 

- Leasing zwrotny – ma miejsce wtedy, gdy leasingobiorca sprzedaje po okresie spłaty środek trwały, czyli samochód, a wcześniejszy leasingodawca może go użytkować na zasadach umowy leasingowej. 

Musimy także wspomnieć, że decydując się na wykup samochodu, możemy skorzystać z dwóch opcji: leasingu z niskim lub wysokim wykupem.

Leasing z niskim wykupem polega na tym, że raty leasingowe zostały tak wyliczone, by spłacić pojazd w czasie trwania leasingu. Dzięki temu możemy wykupić samochód za 1% wartości samochodu.

Leasing z wysokim wykupem oznacza, że przez okres umowy leasingowej spłacaliśmy niskie raty, więc kwota wykupu samochodu będzie wysoka. Zazwyczaj jest ona porównywalna do wartości samochodu po kilku latach użytkowania i jest w wysokości od 25 do 60% ceny pojazdu. 

Zdolność leasingowa – co na nią wpływa? 

Osoby prywatne ubiegające się o leasing konsumencki nie są tak restrykcyjnie sprawdzane przed zawarciem umowy leasingowej. By taką umowę podpisać, wymagane jest zaświadczenie o dochodach, dowód osobisty oraz wpłata czynszu, stanowiącego część wartości samochodu.

Inaczej ma się sprawa w przypadku leasingu samochodowego dla firm. W tym przypadku firma ubiegająca się o leasing samochodu powinna przedstawić obroty lub zyski firmy z minionego roku, poczynione inwestycje, ewentualne zadłużenie firmy, majątek oraz wiarygodność firmy, czyli czas prowadzenia działalności oraz historię kredytową. 

W każdym przypadku leasingodawca może także poprosić nas o podanie swojego wieku, preferowanego okresu umowy leasingowej, ale także o rodzaj pojazdu i jego stan.

Różnice pomiędzy leasingiem samochodowym konsumenckim a kredytem na samochów 

Każda osoba prywatna, która waha się pomiędzy leasingiem samochodowym a kredytem na samochód, powinna wiedzieć, jakie są między nimi zasadnicze różnice.

W przypadku kredytu zarówno kredytodawca, jak i kredytobiorca są współwłaścicielami samochodu, a w leasingu jest nim tylko leasingodawca. Leasingobiorca staje się nim po wykupieniu pojazdu.

Leasing jest łatwiej dostępny, w porównaniu do kredytu – ocena zdolności kredytowej nie jest tak restrykcyjna, jak w przypadku banku udzielającego kredyt. Ma na to wpływ także fakt, że leasing mogą wziąć osoby zadłużone, bowiem firmy leasingowe nie są objęte rekomendacją KNF (Komisja Nadzoru Finansowego).

Leasing nie obniża także zdolności kredytowej, ponieważ firmy oferujące takie usługi nie są zobowiązane do zgłaszania swoich klientów do BIK-u. 

Każda osoba zastanawiająca się nad leasingiem samochodowym nie powinna mieć obaw przed podpisaniem umowy leasingowej. Oczywiście poza wyżej wymienionymi pozytywnymi stronami takiej umowy, istnieją też wady takie jak wyższa cena samochodów czy surowe kary w przypadku niespłacania rat leasingu. Jeśli jednak mielibyśmy wskazać, co jest lepsze: leasing czy kredyt, na pewno wybralibyśmy pierwszą opcję.

Artykuł został opracowany przez specjalistów z pozyczkowy-portal.pl.

WhitePress Prawa