Aktualności
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Świat staje się coraz bardziej cyfrowy, dlatego rozważa się poszerzenie strategii CSR o Cyfrową Odpowiedzialność Biznesu (CDR). Koncepcja ta polega na upewnieniu się, że nowe technologie są wykorzystywane produktywnie i mądrze. Pracodawcy zaczynają zdawać sobie sprawę, że włączenie Cyfrowej Odpowiedzialności do DNA firmy zapewni w przyszłości sukces im
i pracownikom.

Na dobre praktyki w konkursie TOP CDR – Firma Odpowiedzialna Technologicznie pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju można głosować na stronie topcdr.pldo 1 marca 2020.

 

 

 

 

Firmy coraz częściej wdrażają nowoczesne technologie wspierające procesy zachodzące
w strukturach przedsiębiorstwa. Polscy pracownicy zdają sobie sprawę, że ich dotychczasowe umiejętności mogą nie być wystarczające, by utrzymać się na rynku pracy w dobie postępującej digitalizacji. Obawiają się redukcji etatów i wykluczenia cyfrowego, dlatego są zainteresowani szkoleniami oraz podnoszeniem kompetencji cyfrowych, szczególnie w miejscu pracy.

 

Koncepcją, która ma za zadanie przeciwdziałać zagrożeniom płynącym z postępującej digitalizacji oraz  jednocześnie wykorzystywać jej szanse jest  Cyfrowa Odpowiedzialność Biznesu (CDR).  Obejmuje ona ochronę konsumentów, samostanowienie informacyjne, bezpieczeństwo informacji i ochronę danych, wykorzystanie i stosowanie sztucznej inteligencji oraz wykorzystanie technologii cyfrowych 
z korzyścią dla pracowników. Ma na celu stworzenie tzw. wspólnej wartości gospodarki cyfrowej dla społeczeństwa i firm, a dzięki temu - pozytywnej technologicznie przyszłości.

 

 

„Rozwój sztucznej inteligencji tworzy nowe miejsca pracy, wymuszające na pracownikach zdobywanie kompetencji związanych np. z analizą dużych zbiorów danych, obsługi zaawansowanych programów technologicznych czy programowaniem nowoczesnych maszyn. Dla pracodawców oznacza to szereg wyzwań m.in. edukowanie i  organizowanie szkoleń dla pracowników w celu zapobiegania ich cyfrowemu wykluczeniu, walka z cyfrowym uzależnieniem i rozpadem więzi społecznych spowodowanych rozwojem technologii, a także zapewnienie work-life balance” – tłumaczy Iwona Kubicz, koordynator biura prasowego programu TOP CDR, prezes agencji Procontent.

 

 

Organizatorzy konkursu „TOP CDR – Firma Odpowiedzialna Technologicznie” chcą pomóc pracodawcom zmniejszać obawy Polaków przed postępującą automatyzacją i zachęcają firmy do dzielenia się dobrymi praktykami w zakresie wdrażania automatyzacji i nowych technologii cyfrowych. Przedsiębiorstwa w ramach Cyfrowej Odpowiedzialności Biznesu przeprowadzają cykl szkoleń dla pracowników, klientów i studentów, wdrażają specjalne rozwiązania w celu zapobiegania cyfrowemu wykluczeniu oraz organizują kampanie na rzecz zwiększenia świadomości zasad bezpieczeństwa w Internecie. Aby usprawnić współpracę podczas projektów wykorzystują także dedykowane narzędzia cyfrowe m.in. Google’a, chmury obliczeniowe czy system CRM. Dobre praktyki można znaleźć na stronie programu TOP CDR – Digitally Responsible Company.

 

 

„W DHL Parcel CDR to przede wszystkim dbałość o integralność, poufność oraz dostępność danych przetwarzanych cyfrowo oraz nieustanne doskonalenie naszych procesów i architektury IT ze wsparciem nowoczesnych rozwiązań cyfrowych. Odpowiedzialność cyfrowa to także adresowanie rozwiązań do osób, dla których technologie cyfrowe nie są środowiskiem naturalnym. Bardzo ważnym projektem, który wdrożyliśmy jest informatyczny system HR Net, dedykowany automatycznej obsłudze pracowników w zakresie kadrowym. Pracownikom, którzy na co dzień nie korzystają
z komputera zaproponowaliśmy funkcjonalne rozwiązanie w postaci info-kiosków. Stale prowadzimy także szkolenia dla naszych pracowników i klientów, podczas których podkreślamy wagę bezpieczeństwa informacji, korzystania z nich w sposób odpowiedzialny”
– mówi Magdalena Bugajło, Dyrektor ds. Komunikacji i PR w DHL Parcel.

 

 

W ramach programu TOP CDR – Digitally Responsible Company organizowany jest pierwszy w Polsce konkurs wyróżniający firmy odpowiedzialne cyfrowo. Ideą przewodnią konkursu jest Cyfrowa Odpowiedzialność Biznesu, która zakłada przeciwdziałanie zagrożeniom płynącym z błyskawicznie postępującej cyfryzacji i automatyzacji procesów oraz uczy pracowników radzenia sobie
z wyzwaniami cyfrowego świata. Podczas niego przyznana zostanie „Nagroda Publiczności”. Zwycięzcę w tej kategorii wybierają internauci w drodze głosowania.  Plebiscyt online na stronie topcdr.pl  potrwa do 1 marca 2020 roku.

 

W gronie nominowanych o tytuł „Nagrody Publiczności” znajdują się m.in.: Bank Millennium S.A., WIPERAPP EP SP.ZO.O. SP. J, SerwNet Sp. z o.o., Europejski Fundusz Leasingowy S. A., Compensa TU SA Vienna Insurance Group, Fundacja ,,Moje Podl@sie. Nowoczesne, kreatywne, twórcze”, Currency One S.A. oraz Aptiv Services Poland S.A. W celu zagłosowania na faworyta należy wejść na stronę konkursu www.topcdr.pl , zapoznać się ze zgłoszeniami i oddać głos na jedno wybrane zgłoszenie.

 

Konkurs Firma Odpowiedzialna Technologicznie

W ramach programu TOP CDR – Digitally Responsible Company organizowany jest pierwszy w Polsce konkurs wyróżniający firmy odpowiedzialne cyfrowo – Firma Odpowiedzialna Technologicznie. Ideą przewodnią konkursu jest cyfrowa odpowiedzialność biznesu. To koncepcja, która z jednej strony zakłada przeciwdziałanie zagrożeniom płynącym z postępującej cyfryzacji, z drugiej wykorzystuje jej szanse. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie firmy, które wdrażają dobre praktyki cyfrowej odpowiedzialności biznesu. Wyróżnione firmy otrzymają tytuł Firmy Odpowiedzialnej Technologicznie. Rada Ekspertów programu TOP CDR, złożona z przedstawicieli środowiska naukowego, którzy specjalizują się w dziedzinie nowoczesnych technologii i społecznej odpowiedzialności biznesu oceni dobre praktyki zaprezentowane przez firmy w formularzu konkursowym w dziedzinach takich jak: digitalizacja, automatyzacja i sztuczna inteligencja, dane oraz komunikacja. Koordynatorem Programu TOP CDR – Digitally Responsible Company oraz konkursu Firma Odpowiedzialna Technologicznie jest Procontent Communication. Agencja na co dzień wspiera firmy w komunikacji związanej z cyfryzacją i automatyzacją procesów. Konkurs objęty został m.in. patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości  i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

WhitePress Prawa