Aktualności
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

systemy wynagrodzen
Sposób, w jaki jesteśmy wynagradzani, jest uzależniony od tego, jaki system przyjął dany pracodawca. Można spotkać się z kilkoma rozwiązaniami tego zagadnienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Czym jest system wynagrodzeń?

Mianem systemu wynagradzania określa się metodę wyznaczania wysokości oraz części składowych wynagrodzenia za pracę. W przypadku różnych systemów wynagradzania inny czynnik przyjmuje się za istotny z punktu widzenia wyznaczenia wysokości wynagrodzenia za pracę.

Tego rodzaju informacje zazwyczaj nie są utajniane i można je uzyskać podczas rozmowy o pracę lub wcześniej, poszukując tych danych online. Można to zrobić wpisując odpowiednią frazę - np. wyszukując informacji o systemie wynagradzania i ogólnej wysokości wynagrodzenia w sieci marketów - wystarczy wyszukać opinie o zarobkach w Biedronce czy innej sieci sklepów.

 

Systemy wynagrodzeń

W Polsce najczęściej stosuje się jeden z trzech sposobów wynagradzania pracowników:

  1. System czasowy - to jeden z najpopularniejszych wyborów wśród pracodawców. W systemie czasowym wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od czasu, jaki przepracowała dana osoba. Bierze się tu pod uwagę ilość godzin w skali dnia, tygodnia i miesiąca, jaką powinien przepracować. W przypadku systemu czasowego nie bierze się pod uwagę wydajności pracownika, czyli np. ilości zakończonych transakcji czy złożonych produktów. W większości przypadków stawka wynagrodzenia jest tu jednak uzależniona od kwalifikacji, a także rodzaju pracy, jaką wykonuje dany pracownik.

Zaletą systemu czasowego jest pewność wysokości wynagrodzenia, jednak wiele osób wskazuje, że jest to jednocześnie jego wada, bowiem system czasowy nie motywuje pracownika do zwiększenia wysiłku.

  1. System prowizyjny - w systemie prowizyjnym dokładna wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od wydajności pracownika. Ten system nagradzania bardzo często stosuje się w handlu i dokonuje się oceny ilości zamkniętych transakcji, na tej podstawie ustalając wysokość wynagrodzenia poprzez dodanie do podstawy wynagrodzenia określonej prowizji.

Zaletą systemu prowizyjnego jest możliwość uzyskania zdecydowanie wyższego wynagrodzenia w stosunku do systemu czasowego, ale jednocześnie - jako wadę wymienia się brak pewności wysokości wypłaty.

  1. System akordowy - ten system jest dość zbliżony do systemu prowizyjnego, z tym że tutaj ocenia się wydajność pracownika na podstawie sztuk wytworzonego produktu. Można wymienić akord prosty, gdzie wynagrodzenie nalicza się po prostu od każdej sztuki, akord progresywny, gdzie stawka rośnie wraz z ilością ukończonych sztuk towaru oraz akord zryczałtowany - który polega na odgórnym określeniu wysokości wynagrodzenia za wykonanie całej wyznaczonej pracy.

Zaletą systemu akordowego jest możliwość uzyskania wyższych zarobków. Jednocześnie, ten system wynagradzania może prowadzić do niezdrowej rywalizacji pomiędzy pracownikami.

Sposób wynagradzania pracownika jest określany z góry przez pracodawcę. Warto zatem z wyprzedzeniem dowiedzieć się, w jaki sposób będziemy nagradzani, bowiem nie każde rozwiązanie odpowiada wszystkim.

 

Jak urządzić przytulny salon do odpoczynku po pracy?

WhitePress Prawa