Aktualności
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

Kredyt technologiczny to nowy instrument finansowy uruchomiony w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki i przyznawany w formie wsparcia dotacyjnego. Budżet dostępny w ramach tej inicjatywy to aż 150 milionów euro, które zostaną rozdysponowane pomiędzy polskich przedsiębiorców odznaczających się najwyższym potencjałem innowacyjnym w skali kraju i planujących inwestycje w nowe technologie. W jaki sposób można wykorzystać środki unijne przyznawane w ramach kredytu technologicznego FENG do rozwoju biznesu? Kto może ubiegać się o to dofinansowanie? Sprawdź najważniejsze informacje na ten temat!

 kredyt technologiczny FENG

Kredyt technologiczny FENG – jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie?

Instytucją wdrażającą kredyt technologiczny jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Szansę na skuteczne pozyskanie dotacji w konkursie mają firmy reprezentujące sektor MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa), które na liście swoich priorytetów mają wdrażanie wyników zakończonych lub zakupionych prac badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu nowego bądź wyraźnie udoskonalonego produktu lub procesu produkcyjnego. Program skierowany jest zatem do polskich przedsiębiorstw, którym szczególnie zależy na sukcesywnym zwiększaniu poziomu ich innowacyjności i konkurencyjności prowadzonej działalności.

Istotnym warunkiem ubiegania się o otrzymanie dotacji jest wdrożenie nowej technologii na terenie Polski, natomiast całość wydatków kwalifikowanych powinna być przeznaczona na rzecz nowych rozwiązań, stanowiących wynik własnej nowej technologii lub rozwiązań zakupionych na rynku.

 

Na jakie cele można przeznaczyć dofinansowanie w ramach kredytu technologicznego FENG?

Z zaangażowaniem środków unijnych przyznanych w formie kredytu technologicznego można sfinansować inwestycje takie jak:

  • zakup nieruchomości niezabudowanej i zabudowanej;
  • zakup prac budowlanych celem budowy, rozbudowy lub adaptacji budynków produkcyjnych lub ich części;
  • zakup materiałów budowlanych potrzebnych do budowy lub rozbudowy budynków lub ich części;
  • rozwój infrastruktury produkcyjnej, w tym zwłaszcza zakup lub wytworzenie środków trwałych do produkcji nowych lub ulepszonych produktów;
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji, patentów i pozostałych praw własności intelektualnej.

 

Jak wygląda proces pozyskania dotacji?

Aby móc wnioskować o kredyt technologiczny FENG, firma musi mieć przede wszystkim ugruntowany plan na wdrożenie nowej technologii w swojej działalności. Następnym krokiem jest przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz złożenie jej w wybranym banku komercyjnym znajdującym się na liście placówek współpracujących z BGK. Wówczas bank wydaje decyzje, czy firma posiada zdolność kredytową, a następnie wystawia promesę kredytową. W kolejnym kroku przedsiębiorca musi złożyć wniosek o dotację, a po jej otrzymaniu zawrzeć umowę kredytową z bankiem komercyjnym oraz umowę o dofinansowanie z BGK. Po dopełnieniu formalności bank komercyjny wypłaca środki z kredytu na realizację projektu, a po jego zakończeniu BGK udziela wypłaty dotacji na konto kredytowe, spłacając tym samym zaciągnięty uprzednio kredyt.

 

Kredyt technologiczny FENG – dlaczego warto?

Kredyt technologiczny umożliwia firmom dynamiczny rozwój poprzez sprawne wdrażanie innowacji i podnoszenie tym samym jakości świadczonych usług czy oferowanych produktów. Większy poziom innowacyjności oznacza jednocześnie lepszą wydajność pracy, satysfakcjonujące wyniki finansowe, możliwość zdobywania nowych rynków oraz szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby nabywców.