Internet
Typografia
  • Najmniejsza Mała Średnia Większa Największa
  • Obecna Helvetica Segoe Georgia Times

polska bezgotowkowaBieżące trendy na rynku usług płatniczych wykazują wyraźne odchodzenie od form rozliczeń gotówkowych. Niestety w niektórych miejscach wciąż brakuje odpowiedniej infrastruktury, która pozwalałaby na płatności bez wykorzystania monet czy banknotów. Między innymi w tym celu powstał program Polska Bezgotówkowa, który ma promować takie formy płatności oraz stanowić wsparcie dla mniejszych przedsiębiorców chcących wprowadzić w swoich punktach takie urządzenia.

 

 

 

Jaki jest cel programu?

Koncepcja programu Polska Bezgotówkowa narodziła się jako wspólna inicjatywa, którą poparli nie tylko wystawcy kart, organizacje płatnicze i agencje rozliczeniowe, ale też Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Związek Banków Polskich.

Akcja ma na celu promowanie obrotu bezgotówkowego, a także jego upowszechnianie poprzez udostępnianie przedsiębiorcom darmowych terminali płatniczych. Jest to zgodne z postanowieniami krajowych władz, ponieważ podobnie jak w innych krajach w Europie i na całym świecie, także w Polsce dąży się do odchodzenia od płacenia gotówką.

Dostarczane darmowe terminale płatnicze dają firmom szansę na przyjmowanie płatności kartą czy też w sposób zbliżeniowy, choćby przystosowanym do tego telefonem czy zegarkiem. Pod koniec 2019 roku, w ramach programu do obrotu trafiło już ponad 200 tysięcy darmowych terminali płatniczych, co znacząco wpłynęło na rynek usług płatniczych w kraju. 

 

Jak działa program Polska Bezgotówkowa? 

Po darmowy terminal płatniczy mogą się zgłosić przedsiębiorcy, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie korzystali z takich urządzeń w swoich punktach handlowych. Są to zatem małe i średnie firmy, a przede wszystkim mniejsze sklepy i punkty usługowe, nieraz zlokalizowane w niewielkich miejscowościach. Tacy przedsiębiorcy obawiają się często kosztów związanych z wprowadzeniem nowej technologii. Jednak darmowy terminal płatniczy pozwala im realizować transakcje bezgotówkowe. Przekłada się to na nowocześniejszy wizerunek i dostosowanie do wymogów współczesnych klientów.

Karty płatnicze są obecnie niezwykle popularne i ma do nich dostęp większość osób, więc brak udostępnienia rozwiązań bezgotówkowych może znacząco obniżać obroty danej placówki. Zgłoszenia po darmowy terminal płatniczy nie mogą natomiast dokonać sieci z więcej niż pięcioma placówkami, gdyż program jest przemyślany w kontekście wsparcia dla mniejszych przedsiębiorców, dla których wprowadzenie urządzeń na własną rękę może być problematyczne.

Więcej informacji o kryteriach, jakie trzeba spełnić, żeby otrzymać darmowy terminal płatniczy i szczegółach dotyczących programu, znajdziesz na https://bezgotowki.pl/.

WhitePress Prawa